Letselschade door hondenbeet

Ons land telt zo een 1,9 miljoen honden. In Nederland komen jaarlijks 150.000 bijtincidenten voor! Dit zijn heftige cijfers. De gevolgen van hondenbeten zijn dit vaak ook.

Naast de hondenbeet zelf zien wij regelmatig dat de letselschade bestaat uit ontstekingen, lelijke littekens soms angst en Er kunnen littekens achterblijven, complicaties optreden en er kan zelfs een posttraumatisch stresssyndroom ontstaan.

Juridische gevolgen hondenbeet?

In juridische zin komt het er in beginsel op neer dat de bezitter van een hond verantwoordelijk is voor het gedrag van de honden, dus de hondenbeet. De bezitter is dus aansprakelijk voor de letselschade die optreedt door een hondenbeet. Dit staat vermeld in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid voor een hondenbeet is een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Dat houdt in dat je als bezitter van een hond simpelweg aansprakelijk bent voor het gedrag van de hond, dit ongeacht de toedracht. Naast een hondenbeet kan het gaan om ieder gedrag van een hond. Zoals bijvoorbeeld de hond die een fietser of voetganger om ver rent waardoor deze fietser of voetganger schade of letselschade oploopt.

Aansprakelijkheid voor dieren

Het artikel 6:179 BW waar de aansprakelijkheid van een hondenbeet onder valt is gericht op de aansprakelijkheid van dieren in zijn algemeenheid. Het kan dus ook gaan om een gedraging van een paard of een poes.
De tekst van artikel 6:179 BW is als volgt:
“De bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken, indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht had gehad. “ 

Uitzondering aansprakelijkheid hondenbeet

Bij de aansprakelijkheid voor een hondenbeet wordt uitgegaan van de “eigen energie” van de hond. Een uitzondering is er natuurlijk ook. Hierbij moet worden gedacht aan de situatie waarin niet het dier maar de bezitter het dier aanzet tot het doen van de gedraging. Ten denken aan het opjutten, ophitsen van een hond of de hond die een commando krijgt. Denk aan de Politiehond die een commando opvolgt van een agent. Aansprakelijkheid kan dan niet worden gevestigd voor dieraansprakelijkheid. Het commando van de agent kan wel onrechtmatig zijn waardoor schadeplicht ontstaat.

Letselschadevergoeding na hondenbeet

De letselschade of materiele schade die ontstaat door een hondenbeet moet worden vergoed door de aansprakelijke partij. Vaak is dit een verzekeraar omdat de meeste mensen een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten. Bij schade kan worden gedacht aan kosten van medische behandelingen, medicatie, ziekenhuisbezoek en reiskosten. Raakt u arbeidsongeschikt door de hondenbeet, dan bestaat de letselschade-door-hondenbeetletselschadevergoeding mogelijk ook uit verlies aan inkomen, hulp bij huishoudelijke taken of andere hulp. Tenslotte heeft u recht op smartengeld.

Smartengeld na hondenbeet

De hoogte van het smartengeld na een hondenbeet is afhankelijk van de ernst van de verwondingen, de restverschijnselen (zoals littekens, PTSS, angst, beperkingen), de plaats van eventuele littekens (gezicht, been, hand).
Ook is het goed te bedenken dat als de littekens storend zijn of op een opvallende plaats zitten, u in doe toekomst misschien kosten moet maken voor plastische chirurgie. Deze operatie kan pas plaatsvinden nadat de verwondingen zijn genezen. Bij de afwikkeling van de letselschadezaak doet u er goed aan om een voorbehoud te maken voor de kosten van de plastisch chirurg in het geval deze niet worden vergoed door de zorgverzekering.

Juridisch advies bij hondenbeet

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of wilt u rechtsbijstand. Bel ons dan geheel vrijblijvend op ons landelijke nummer 0800-4455000 (gratis). Overigens is onze rechtsbijstand vrijwel altijd kosteloos. Bel onze letseladvocaat en schadeletsel specialisten voor hulp.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook