No cure no pay bij letsel

In essentie houdt no cure no pay in dat u alleen betaalt wanneer er resultaat wordt behaald. Meestal is dit een percentage van de vergoeding, variërend tussen 15 en 25% exclusief BTW. No cure no pay heeft als doel het procesrisico over het slachtoffer met letsel en juridisch dienstverlener te verdelen.

Direct advies nodig?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug

 
Voor vrijblijvend advies!

Bij letselschaderegeling kan vooraf in het grootste deel van de letselschadezaken met redelijke zekerheid worden ingeschat of er een aansprakelijke partij is die de schade ontstaan door het ongeval moet vergoeden.

Letselschade en no cure no pay?

Hoofdregel is dat de aansprakelijke partij de letselschade vergoedt van het slachtoffer. Hieronder valt bijvoorbeeld het smartengeld, een vergoeding voor huishoudelijke hulp, gederfd inkomen maar ook de kosten van juridische bijstand (letselschade-advocaat of letselschadespecialist). Kortom als er een aansprakelijke verzekeraaris, dienen de kosten van rechtsbijstand te worden vergoed door deze aansprakelijke partij. Dit is wettelijk geregeld en leidt in de praktijk niet tot discussie.

Soms is er sprake van eigen schuld aan een ongeval. In dat geval moeten aanvullende afspraken worden gemaakt over de kosten van rechtsbijstand. In deze situatie kan het zinvol zijn om een no cure no pay afspraak te maken. Dat zelfde geldt voor de situatie dat er onduidelijkheid bestaat over de letselschade veroorzakende gebeurtenis, wie de aansprakelijke partij is.

Kosten juridische bijstand bij letselschade

Als uitgangspunt kan worden genomen dat als aansprakelijkheid is erkend door verzekeraar, de kosten van rechtsbijstand in het letselschadeproces moeten worden vergoed. Doet deze situatie zich voor, dan is het niet verstandig een no cure no pay overeenkomst aan te gaan.
In de praktijk is gebleken dat er juridische bijstand wordt verleend waarbij de belangenbehartiger zowel honorarium ontvangt op basis van het no cure no pay contract én een vergoeding voor juridische bijstand ontvangt van de aansprakelijke partij. het zogenaamde "dubbel declareren". Vaak gaat dit ten koste van úw schadevergoeding en is een kwalijke zaak.

Dit kan anders zijn als er geprocedeerd moet worden, waarbij opgemerkt moet worden dat het letselschade advocaten slechts onder strikte voorwaarden (sinds 1-1-2014) is toegestaan op no cure no pay basis te werken.

Wees voorzichtig met No Cure No Pay

Een deskundig letselschade advocaat of letselschadespecialist kan vóóraf de kansen en risico's goed in schatten. Dit geldt voor de aansprakelijkheid maar ook de kosten van rechtsbijstand. Als er schadevergoeding wordt uitgekeerd aan het slachtoffer, bepaalt de wet dat ook de kosten van rechtsbijstand moeten worden vergoed. Bovendien wordt in de schikking veelal erkend dat door inschakeling van de belangenbehartiger kosten worden "bespaart" aan de zijde van de verzekeraar. Want de belangenbehartiger onderhoudt contacten met de gedupeerde en vraagt medische stukken en schadegegevens op. Voldoende reden om de kosten rechtsbijstand voor een ruimer deel toe te kennen.
Onze ervaring is dat de kosten rechtsbijstand voor het merendeel in voldoende mate worden vergoed. Geen enkele reden dus om een eigen bijdrage (no cure no pay) te verlangen van de gedupeerde.

In veel gevallen is het aangaan van een no cure no pay overeenkomst dan ook echt niet noodzakelijk en zeker niet voordeliger.

Controleer daarom grondig uw no-cure-no-pay contract! Wij helpen u graag hierbij. Bel 0800-4455000 voor vrijblijvend advies.

 

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook