Letselschade bij sport en spel

Daar waar een sliding tijdens het voetballen op straat onrechtmatig kan zijn, hoeft dat tijdens een voetbalwedstrijd op het voetbalveld niet het geval te zijn. Bij sport en spel wordt een zwaardere norm aangelegd daar waar het gaat om aansprakelijkheid voor letselschade. Toch is (natuurlijk) niet alles toegestaan.

Bij een sportongeluk moet worden gedacht aan een onhandige of harde tackle, een fietser die plots van richting veranderd tijdens het wielrennen, een hockeystick die te hoog wordt ingezet. Vaak gebeuren sportongelukken per ongeluk, de letselschade kan dan vaak verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekeraar. In een enkel geval is er sprake van (bewust) onsportief gedrag.

Aansprakelijkheid voor letselschade bij sport

Tijdens sport en spel ontstaat er regelmatig letsel of verwondingen door een sportongeval. Soms wordt het sportongeval veroorzaakt door een medespeler of tegenstander. Wanneer is een ander aansprakelijk voor een sportongeval?

Als door een sport en spel situatie letselschade ontstaat door toedoen van een ander is er vaak een aansprakelijkheidsverzekering die de letselschade vergoedt in de vorm van een letselschadevergoeding.

Hoofdregel is dat bij sport en spel minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen en er dus de veroorzaker minder snel een schadevergoeding verschuldigd wordt. Dat geldt zowel voor medespelers als tegenstanders. daar waar buiten sport en spel situaties een ander aansprakelijk is voor de letselschade, kan dat bij een sportongeval niet het geval zijn en heeft u geen recht op een letselschadevergoeding.

Bij grove overtredingen -denk aan handelen in strijd met de regels of instructies van de sport en spelsituatie, uiterst roekeloze of onverwachte overtredingen, die helemaal niet te verwachten zijn of niet thuis horen in de sport en spelsituatie is de veroorzaker zonder meer aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad voor de letselschade.

Letsel bij sportongeval en onrechtmatige daad

Volgens vaste rechtspraak is in een sport en spelsituatie er minder snel sprake van onrechtmatigheid en de verplichting tot het vergoeden van de letselschade ontstaan door het sportongeval. De gedachte hierachter is dat deelnemers aan sport- en spelsituaties (tot op zekere hoogte) van elkaar hebben te verwachten dat er zich ondoordachte, slecht getimede of uitgevoerde gedragingen van medespelers of tegenspelers voordoen en daardoor letsel kan ontstaan.  

Zodra de gedraging niet thuis hoort in de sport- en spelsituatie, in strijd is met instructies of spelregels of buiten de sport en spelsituatie gebeurt (na een stopcommando) plaatsvindt, is de veroorzaker mogelijk aansprakelijk.

Voorbeelden van een sport en spelongeluk

Na een tennisgame slaat de tennisser een bal naar de andere kant. Deze bal komt in het oog van de tegenspeler welke ernstige letselschade oploopt aan zijn oog. Er was volgens de rechter sprake van een ongelukkig geslagen bal, een gedraging die spelers van elkaar te verwachten hebben. De tegenspeler is niet aansprakelijk voor het oogletsel

Wel aansprakelijk is de voetballer die op een grove manier natrapt zonder dat wordt beoogd de bal te spelen. Niet enkel het gegeven dat een spelregel is overtreden leidt tot aansprakelijkheid, maar wel de grove en harde manier waarop.

In een situatie waarin een judoka een worp inzet na het stopcommando, wordt deze aansprakelijk gevonden voor de letselschade omdat de tegenstander deze niet meer hoefde te verwachten.

Advies bij letselschade door een sportongeluk?

Aansprakelijkheid voor letselschade ontstaan in een sport en spelsituatie is meestal ingewikkeld vast te stellen. Als u letsel oploopt tijdens het sporten of in spelsituaties is het belangrijk te kunnen aantonen hoe en onder welke omstandigheden het sportongeluk is gebeurd. Verder is het goed om te weten dat naast medespelers en tegenstanders er ook sprake kan zijn van aansprakelijkheid van organisatoren van een evenement, het treffen van onvoldoende voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen van de organisatie of school.

Wilt u advies over de letselschade of de aansprakelijkheid bij een sportongeluk of spelongeval waar u bij betrokken was, bel dan voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek 0800-4455000 met een van onze letselschadespecialisten.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook