Letselschade door een medisch fout

Een medisch fout wordt ook wel genoemd een medische misser, medische kunstfout of medisch falen. Als daardoor letselschade ontstaat heeft u recht op een schadevergoeding.

In ziekenhuizen, behandel instellingen, gezondheidscentra worden iedere dag weer veel behandelingen gegeven. Dit kan zijn door artsen, specialisten maar ook verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Zij zullen u zo goed mogelijk behandelen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en dat u letselschade lijdt. Maar wanneer heeft u recht op een letselschadevergoeding? Er kan een recht op schadevergoeding bestaat als er een medische fout is gemaakt. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van een medische fout?

Wat is een medische fout?

Bij een medische fout is het resultaat van de behandeling anders dan verwacht. En bovendien had dit kunnen worden voorkomen met de huidige stand van de medische kennis. Het gaat bij een medische fout niet om een complicatie. Een medische fout is per definitie dus vermijdbaar.

Letselschade door een medische fout

Wanneer is er sprake van letselschade? En wanneer van een medische fout? Hoe komt u te weten of er een medische fout is gemaakt? En als u denkt dat er een medische fout is gemaakt, welke stappen kunt u dan ondernemen om de schade vergoed te krijgen?

Aansprakelijkheid voor medische fout of medische misser

De gevolgen van een medische fout kunnen ingrijpend zijn. Het kan in zo’n situatie noodzakelijk zijn door een gespecialiseerd letseladvocaat of letselschadespecialist te laten beoordelen of het zinvol is de arts aansprakelijk te stellen. Uitsluitend als het handelen (of nalaten) van de arts verwijtbaar is, is het mogelijk de arts aansprakelijk te stellen.

Centraal staat dat een arts/hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht dient te nemen. Hij moet daarbij handelen conform de voor hem geldende professionele standaard. Hij dient steeds te handelen volgens de zorgvuldigheidsnorm. Bij deze werkzaamheden kunnen verschillende soorten fouten worden gemaakt.

Fouten in de informatievoorziening / informed consent

Hiervan is sprake als een patiënt niet of onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s van een aanstaande behandeling. Belangrijk hierbij is dat de patiënt moet bewijzen dat er schade door de behandeling is ontstaan, dat de patiënt onvoldoende is geïnformeerd en dat de patiënt van de behandeling zou hebben afgezien als hij wel goed zou zijn geïnformeerd.

Diagnose- of behandelfouten

Hiervan is sprake als er een diagnose is gemist of een verkeerde diagnose is gesteld dan wel als er een verkeerde behandeling is uitgevoerd of er fouten zijn gemaakt tijdens de behandeling.
Bijvoorbeeld: er wordt in eerste instantie niet vastgesteld dat er sprake is van een breuk in een bot waarna het bot verkeerd aan elkaar groeit, óf tijdens een operatie schiet een arts uit met zijn scalpel en perforeert een orgaan.

Schending zorgvuldigheidsnorm

Belangrijk is dat moet komen vast te staan dat de zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Als slachtoffer van een medische fout rust de bewijslast van de schending van de zorgvuldigheidsnorm op u. Het is dus belangrijk dat er informatie beschikbaar komt waarmee kan worden onderzocht of er inderdaad sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsnorm, met andere woorden of de arts verwijtbaar heeft gehandeld.

Aansprakelijkheid ziekenhuis

Wanneer een behandeling in een ziekenhuis heeft plaatsgevonden en vaststaat dat er sprake is van een medische fout waarvoor de arts aansprakelijk gehouden zou kunnen worden, dan is het ook mogelijk het ziekenhuis als intramurale organisatie aansprakelijk te stellen voor de fout die de arts maakte.

Klacht en tuchtprocedure

Naast de mogelijkheid om een arts (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen met het doel erkenning van aansprakelijkheid en recht op een letsel schadevergoeding, kan er door de letselschade advocaat of letselschadespecialist een klacht worden ingediend.

Het doel van het indienen van een klacht in een interne klachtprocedure is voornamelijk het herstellen van het geschonden vertrouwen in de behandelaar en/of de mogelijkheid om de gebeurtenissen ten overstaan van een onafhankelijke klachtencommissie nog eens goed te evalueren. Het doel is dat er lessen uit de gebeurtenissen worden getrokken.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de letselschade advocaat of letselschadespecialist een klacht in te dienen bij een tuchtcollege. Het doel van een klacht indienen bij een tuchtcollege is voornamelijk om door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen of er aan de arts een maatregel moet worden opgelegd. Het tuchtcollege kan geen uitspraak doen over eventueel geleden schade en/of de vraag of er een schadevergoeding zou moeten worden uitgekeerd. Er kan uitsluitend een klacht worden ingediend bij een tuchtcollege als de behandelaar van de patiënt is ingeschreven in het BIG register (arts, specialist, tandarts, apotheker, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en andere medische beroepen).

Juridisch advies bij medische fouten

Letselschadespecialist.nl weet wat u van een zorgverlener mag verwachten en wat u kunt doen wanneer u letselschade heeft opgelopen door een medische fout.
Heeft u een medische behandeling ondergaan? En denkt u dat er hierbij een fout is gemaakt? Bel dan gratis en vrijblijvend naar 0800-44 55 000

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook