Artikel 185 Wegenverkeerswet en letselschade (WVW)

 

Artikel 185 WVW is van toepassing bij een aanrijding tussen een motorvoertuig met een niet-motorvoertuig (bijvoorbeeld voetgangers en fietsers).

 

Dit wetsartikel regelt de aansprakelijkheid tussen de eigenaar van een motorvoertuig, “de sterke verkeersdeelnemer” met een niet-motorvoertuig “de zwakkere verkeersdeelnemer”.

De aansprakelijkheid die geregeld wordt in artikel 185 WVW heeft veel weg van een risico- aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat een verplichting tot schadevergoeding vastgesteld kan worden zonder dat schuld hoeft te worden aangetoond. Hoewel het soms zo lijkt, is dat niet het geval. Wel blijkt de gemotoriseerde verkeersdeelnemer al snel aansprakelijk te zijn voor 50% van de letselschade van de fietser of voetganger.

 

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

 

Aansprakelijkheid letselschade fietser en voetganger

 

Artikel 185 WVW is niet van toepassing bij schade aan door een motorvoertuig vervoerde personen of zaken. Maar ook niet bij schade aan een ander motorvoertuig of bij schade aan loslopende dieren.

Als aan deze voorwaarden is voldaan is artikel 185 WVW van toepassing en is de gemotoriseerde tenminste  aansprakelijk voor 50% van de ontstane letselschade, behalve als er sprake is van overmacht.

Overmacht houdt in dat de bestuurder van de motorvoertuig rechtens geen enkel verwijt gemaakt kan worden voor de manier waarop hij heeft deelgenomen aan het verkeer. Een fout van het slachtoffer met letselschade zelf is daarbij alleen van belang als deze fout voor de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig zo onwaarschijnlijk was dat hij hier geen rekening mee behoefde te houden. Het is daarbij van belang dat gekeken wordt naar het rijgedrag van de gemotoriseerde en de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

 

Overmacht 185 Wegenverkeerswet

 

Bij een beroep op overmacht door de gemotoriseerde verkeersdeelnemer zal de rechter de volgende afwegingen moeten maken:

  • In welke mate hebben betrokken partijen afzonderlijk bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval?
  • Als er sprake is van over een weer gemaakte fouten of bijzondere omstandigheden, brengen deze mee dat de verdeling van de aansprakelijkheid moet worden verdeeld? Dit is de zogenaamde billijkheidscorrectie.

Als overmacht niet aannemelijk te maken is moet er worden gekeken naar de causale verdeling. Hierbij wordt uit ervan gegaan dat dat bij een ongemotoriseerde van 14 jaar en ouder, in ieder geval 50 % van de letselschade en materiele schade moet worden vergoed.

 

Letselschade bij kinderen jonger dan 14 jaar

 

Bij kinderen onder de 14 jaar kan de bestuurder van een motorvoertuig zich alleen op overmacht beroepen indien het kind opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid verweten kan worden. In het geval de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig dat niet bewijzen, is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig voor 100% aansprakelijk voor de letselschade van het kind.

 

Belangrijke tips bij letselschade en 185 Wegenverkeerswet

 

Het is van belang dat sprake is van een verkeersongeval tussen een motorvoertuig en een niet- motorvoertuig. Dit motorvoertuig moet hebben gereden op een voor het verkeer openstaande weg, een openbare weg. U moet daarbij denken aan een weg of pad dat openstaat voor het verkeer.

Ga met letselschade direct naar het ziekenhuis of uw huisarts. Documenteer de klachten en verwondingen goed. Schakel een letseladvocaat of een letselschadespecialist in die is ingeschreven in het Register Letselschade.

 

Wilt u meer weten over letselschade als fietser of voetganger dan kunt vrijblijvend contact opnemen met Hijink Advocaten, wij kunnen u hierover dan meer vertellen. Bel gratis ons landelijk nummer 0800-4455000.

 

 

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook