Aansprakelijkheid van partner of echtgenoot voor letsel bijtende hond

In het spraakmakende "Hangmat-arrest" vond de hoogste rechter te Den Haag  de partner als zijnde mede-eigenaar van een woning mede-aansprakelijk voor het letsel dat de andere partner opliep. Hoe zit dat met een bijtende hond?

In het Hangmat-arrest gaat het om een ongeval waarbij de ene partner een hangmat heeft opgehangen aan een gemetselde pilaar van een woning. De woning was eigendom van beide partners / echtgenoten. Toen de andere partner echter in de hangmat is gaan liggen brak de pilaar af en is deze over haar heen gevallen. De vrouw liep hierdoor zeer ernstig letsel op, te weten een hoge complete dwarslaesie waardoor ze haar armen en benen niet meer kan gebruiken en ze voor de rest van haar leven rolstoelgebonden is.

Aansprakelijkheid voor letselschade

Het aansprakelijkheidsrecht in Nederland bepaalt dat, wanneer een opstal een gebrek heeft waardoor schade ontstaat bij een derde, de eigenaar van de opstal daarvoor aansprakelijk zal zijn. We spreken in dit geval over een risico aansprakelijkheid omdat er geen weging van schuld is voor gemaakte fouten, maar omdat je volgens de wet, moet instaan voor een persoon of in dit geval voor een zaak (dat kan een roerende maar ook een onroerende zaak zijn). Zie artikel 6:174 lid 1 BW: “De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend”.

Risico-aansprakelijkheid en schadevergoeding

In dit geval gaat het niet om een derde, want het slachtoffer is mede-eigenaar van de woning (opstal). Mevrouw start een letselschade procedure bij de rechter en vordert van haar partner een vergoeding van de door haar geleden letselschade. De  rechter oordeelt dat haar partner als (mede-) eigenaar aansprakelijk is voor het letsel en veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding.

aansprakelijkheid_bijten_hond_dier_letselEr is wel een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen van 50% omdat het slachtoffer met letsel voor de helft eigenaar is van de woning. Dus zal ze voor dat deel zelf de schade moeten dragen. Aangezien haar partner een aansprakelijkheidsverzekering heeft, moet de verzekering de schade aan het slachtoffer met letsel vergoeden.

De vraag is nu hoe om te gaan met risico-aansprakelijkheid in het geval er sprake is van gezamenlijk eigendom van de schadeveroorzakende (on)roerende zaak, kind of dier. Kan de ene partner als schadelijdende partij nu altijd schadevergoeding vorderen van de andere partner als risico-aansprakelijke partij van iets waarvan zij beiden mede-eigenaar zijn?

Risico-aansprakelijkheid letsel door hondenbeet

In het wetboek is in artikel 6:179 BW opgenomen dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Op grond van het Hangmat arrest zou je dan zeggen dat de ene partner, de andere partner als mede-eigenaar van een bijtende hond, een schadevergoeding kan claimen wegens opgelopen letsel. 

De rechtbank Den Haag wees vonnis en dacht daar anders over. De rechter oordeelde dat, de mede-eigenaar, of zijn aansprakelijkheidsverzekering, niet (gedeeltelijk) aansprakelijk kan worden gehouden en geen schadevergoeding wegens letsel door een hondenbeet hoeft te vergoeden.

De rechter in Den Haag motiveert dit door te stellen dat het gebrek aan de opstal bij het Hangmat-arrest (waardoor de betonnen paal omviel) niet was te achterhalen waardoor de eigenaar in beginsel aansprakelijk is. Bij aansprakelijkheid voor een hondenbeet gaat het niet om een menselijke fout, maar om de eigen energie van het dier. Dit risico is niet door mensen te voorkomen. De bezitter (dus ook degene die werd gebeten) van het dier heeft het profijt van de hond en heeft volgens de rechter impliciet het risico op schade aanvaard. De schade die mevrouw door haar hond, die ze samen met haar man heeft gekocht, heeft opgelopen zal ze dus volledig zelf moeten dragen. De aansprakelijkheidsverzekering van haar partner hoeft geen schadevergoeding uit te keren.

Advies over aansprakelijkheid of letsel

Heeft u een ongeval gehad of wordt u aansprakelijk gesteld. Wilt u meer duidelijkheid over uw positie en/of mogelijkheden. Bel voor een adviesgesprek 0800-44 55 000 of plaats een terugbelverzoek.

Geschreven door mr. M.A. Visser, advocaat registerexpert 

 

Geschreven door

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

 • Nieuws

 • Letselschade door val van paard, wie is aansprakelijk?

  Letselschade door val van paard, wie is aansprakelijk?

  18 januari 2016

  Lees meer

 • Aansprakelijkheid van partner of echtgenoot voor letsel bijtende hond

  Aansprakelijkheid van partner of echtgenoot voor letsel bijtende hond

  12 mei 2015

  Lees meer

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook