Verzekeraar betwist arbeidsongeschiktheid na onderzoek sociale media

Gedaagde was zelfstandig stratenmaker. Tijdens het werk wordt hij aangereden en loopt letselschade op, waardoor hij een groot aantal klachten krijgt en arbeidsongeschikt raakt. Aansprakelijk verzekeraar Aegon heeft echter na onderzoek op internet geconstateerd dat gedaagde op sportief, zakelijk én sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest. Hij heeft onder meer deelgenomen aan vele internationale wielrenactiviteiten, terwijl hij aangaf niet te kunnen reizen en nauwelijks zijn bed uit te komen vanwege het letsel. De rechtbank oordeelt dat Aegon op grond van onverschuldigde betaling een bedrag van gedaagde kan terugvorderen.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

 

Onderzoek via internet

Via Google was Aegon op het spoor gekomen van verschillende sportieve prestaties van gedaagde. Dit ondanks het gestelde letsel en de arbeidsongeschiktheid. Onder meer deelname aan een wielerrace op Curaçao (80 kilometer), een toertocht van 250 kilometer binnen 20 uur; een ’Kennedy-mars’ (80 kilometer lopen, waarbij gedaagde als 11e van de 510 deelnemers finishte), de beklimming van de Alpe d’Huez en een wintersportvakantie. Ook begeleidde gedaagde ’zijn’ zaalvoetbalteam op een reis naar het buitenland, terwijl hij naar eigen zeggen niet tot reizen in staat was. Gedaagde tracht met verklaringen van zijn familie en bekenden deze activiteiten te relativeren. De rechtbank acht deze verklaringen niet aannemelijk.

Kasplantje door letsel

De rechtbank oordeelt dat de leefwijze die gedaagde schetst (’kasplantje’) in schril contrast staan met de bevindingen van Aegon. Dat leidt tot de conclusie dat gedaagde, anders dan door hem tegenover Aegon aangegeven, tot de nodige activiteiten in staat is gebleken, zodanig dat loonvormende werkzaamheden door hem als firmant in het stratenmakersbedrijf hadden kunnen worden verricht en naar het oordeel van de rechtbank wel van zodanige omvang dat niet (meer) van verlies aan arbeidsvermogen zou behoeven te worden gesproken.

De rechtbank baseert zich bij dit oordeel niet alleen en uitsluitend op de door Aegon opgespoorde activiteiten, maar ook op enkele andere feiten, zoals het feit dat gedaagde zelf heeft toegegeven acquisitieactiviteiten ten behoeve van het stratenmakersbedrijf te hebben verricht, tot welke activiteiten en dus arbeid, de rechtbank gezien bovenstaande bevindingen, hem ook in staat acht.

Terugvorderen: onverschuldigde betaling

Uitgaande van het feit dat gedaagde vanaf 2004 gedurende een zekere periode ten onrechte vergoeding voor gemiste inkomsten, althans voor verlies aan arbeidsvermogen, van Aegon heeft ontvangen, kan Aegon naar het oordeel van de rechtbank het teveel betaalde wegens arbeidsongeschiktheid door het gestelde letsel terugvorderen.

Anders dan Aegon stelt, leidt het voorgaande niet tot een onrechtmatige daad van gedaagde, echter wel is er vanaf het moment dat aangenomen moet worden dat hij (arbeids)inkomsten had kunnen verwerven, sprake van onverschuldigde betaling door Aegon aan gedaagde, die tot terugbetaling aanleiding geeft.

Het uiteindelijke bedrag dat gedaagde dient terug te betalen, is € 75.336,-. Gedaagde moet ook de wettelijke rente over het bedrag betalen vanaf de datum van betaling aan gedaagde van die bedragen, voor zover die niet geacht worden te hebben gezien op de vergoeding van de immateriële schade, die vanaf de datum van het ongeval opeisbaar was.

Bron: Rechtbank Almelo, 21 december 2011, LJN BV0428

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook