Werkstraf voor politieagent voor schuld aan dodelijk ongeval

's-Hertogenbosch, 28-8-2013

De rechtbank Den Bosch heeft een politieagent veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van vier maanden voor het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij een snorfietser letsel opliep en overleed.

Onder omstandigheden mag door een agent ten behoeve van het werk verkeersregels, zoals te hard rijden of door rood rijden, overtreden worden. Voorzichtigheid is natuurlijk wel geboden.

Aansprakelijkheid verkeersongeluk

Volgens de rechtbank is de politieagent aanmerkelijk onvoorzichtig geweest toen hij via een provinciale weg op weg was naar een melding van een woninginbraak met een snelheid van 137 kilomter per uur waar een maximumsnelheid van 80 was toegestaan. De politiewagen reed zonder sirene of zwaailicht.

De rechtbank oordeelt echter dat gelet op zijn functie en zijn training tot politieagent, mocht worden verwacht dat hij had overlegd met de meldkamer zodat ook zijn voornemen om zonder zwaailicht en sirene te rijden had kunnen worden getoetst. Ook al is de rechtbank zich ervan bewust dat het gaat om beslissingen die in een kort tijdbestek moeten worden genomen.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zijn snelheid had moeten aanpassen of een sirene en zwaailicht had moeten voeren. De snelheidsovertreding van de politieagent heeft er toe geleid dat hij niet meer adequaat heeft kunnen reageren op de overstekende snorfietser, ook al was de gedraging van de snorfietser op zichzelf beschouwd een verkeersfout.

Afweging strafmaat verkeersongeluk

Door de rechter in Den Bosch worden de volgende factoren meegenomen in de afwegingen om te komen tot de strafmaat bij een dodelijk verkeersongeval (of verkeersongeval met letselschade).

De rechtbank laat bij het bepalen van de straf zwaar meewegen dat:

-er geen enkele twijfel bestaat over de goede intenties van de politieagent;

-die de uitoefening van zijn taak als politieambtenaar zeer serieus neemt;

-ook weegt de rechtbank mee dat de politieagent er zichtbaar zeer onder gebukt gaat dat door zijn toedoen het slachtoffer is overleden;

-de agent is niet eerder veroordeeld voor een dergelijk feit;

-er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de politieagent een vergelijkbare fout nogmaals zal maken.

De rechtbank Den Bosch legt uiteindelijk een onvoorwaardelijke werkstraf op van 80 uur en een rijontzegging van vier maanden.
De rechtbank Den Bosch houdt er eveneens rekening mee dat de korpsleiding mogelijk nog rechtspositionele of disciplinaire maatregelen neemt.


 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook