Affectieschade bij ernstige letselschade

Als een dierbare overlijdt aan de gevolgen van een ongeval, dan lijden de nabestaanden van het slachtoffer immateriële schade. Dit verdriet, veroorzaakt door ernstig letsel of het overlijden van de dierbare, wordt affectieschade genoemd.

Tot voor kort kregen de nabestaanden geen vergoeding voor affectieschade, zijnde smartengeld. Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade, in dit geval voor de naasten of nabestaanden.

Wetsvoorstel affectieschade bij ernstig letsel

Met ingang van 10 april 2018 heeft de Eerste kamer besloten, dat per 1 januari 2019 de wet vergoeding affectieschade van kracht wordt. Het doel van deze wet is erkenning van het geleden verdriet en van de letselschade of overlijdensschade. Er wordt van uitgegaan dat een schadevergoeding helpt bij de verwerking van het verdriet en de geleden schade.affectieschade-bij-ernstige-letselschade-overlijdensschade

Door de invoering van deze wet kunnen vanaf 1 januari 2019 nabestaanden (partners, (stief)kinderen en ouders) van een door een ongeval overleden slachtoffer smartengeld ontvangen. Ook de naasten van slachtoffers die door een ongeval ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen, kunnen een smartengeld vergoeding ontvangen.

Hoogte affectieschade

De hoogtes van de schadevergoedingen voor affectieschade variëren van €12.500 tot €17.500. Bij overlijden door een misdrijf is de maximale vergoeding €20.000. De hoogte is afhankelijk van de aard en ernst van het letsel. Deze smartengeldvergoedingen zullen door de veroorzaker van het betreffende ongeval of zijn of haar verzekeraar betaald moeten worden (dit kunnen verkeersongevallen, arbeidsongevallen of medische fouten zijn).

Een overzicht van de schadevergoedingen bij affectieschade bij een ongeval:

Vorderingsgerechtigden Ernstig en blijvend letsel (6:107 BW) Overlijden (6:108 BW
Echtgenoten en geregistreerde partners: € 15.000 € 17.500
Levensgezellen: € 15.000 € 17.500
Minderjarige kinderen en ouders: € 15.000 € 17.500
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders: € 15.000 € 17.500
Pleegkinderen en pleegouders: € 15.000 € 17.500
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders: € 12.500 € 15.000
Zorg in gezinsverband: € 12.500 € 15.000
Overige nauwe persoonlijke relaties: € 12.500 € 15.000

*In de bovenstaande tabel staan niet de vergoedingen opgenomen voor affectieschade voor letselschade of overlijdensschade bij een misdrijf.

Advies bij letselschade

Heeft u of een naaste letselschade of overlijdensschade opgelopen. Neem dan contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-4455000 (gratis).

Wij werken landelijk en zijn lid van het Keurmerk Letselschade en LSA.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook