Dubbel declareren in letselschadezaak is ontoelaatbaar

14-2-2017: De Rechtbank Noord-Holland heeft in november 2016 uitspraak gedaan over “dubbel declareren” door een belangenbehartiger (ECLI:RBNHO:2016:9078).

In maart 2013 liep een slachtoffer letselschade op bij een verkeersongeval. De verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval heeft aansprakelijkheid erkend voor dit ongeval. Het slachtoffer was niet tevreden over de werkzaamheden van zijn eerste letselschade-expert en besloot over te stappen naar een ander kantoor. De nieuwe belangenbehartiger wist dat aansprakelijkheid intussen erkend was maar besloot desondanks een met het slachtoffer een “no cure no pay” overeenkomst aan te gaan.

No cure no pay bij letselschade

De letselschade-expert maakte twee overeenkomsten op met zijn cliënt. In beide overeenkomsten stond de volgende clausule. Slachtoffer machtigt hierbij en komt overeen met belangenbehartiger het volgende:

“… het rechtstreeks aan de wederpartij declareren van de buitengerechtelijke kosten die belangenbehartiger in uw zaak heeft gemaakt. De kosten vangen aan op het moment van het eerste contact tussen u en belangenbehartiger en zijn gebaseerd op het standaarduurtarief van € 300,- exclusief 6% kantoorkosten, verschotten en BTW.”

In slechts één van de twee overeenkomsten stond de volgende clausule:

“uitsluitend over het door belangenbehartiger behaalde resultaat bent u aan hem een vergoeding verschuldigd van 25% plus BTW. Deze wordt niet berekend over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en daarop ook niet in mindering gebracht of verrekend.”

Toen de zaak definitief werd afgewikkeld vorderde de belangenbehartiger met beroep op de overeenkomst met zijn cliënt 25 % van zijn schadevergoeding. Het slachtoffer weigerde dit, onder meer met een beroep op “in strijd met de goede zeden”. Het slachtoffer was er inmiddels bekend mee geworden dat zijn belangenbehartiger reeds van de aansprakelijke verzekeraar een royale vergoeding voor zijn werkzaamheden had ontvangen.

Dubbele kosten juridische bijstand letselschadespecialist

De Rechtbank Noord-Holland stelt dat dubbel declareren onzedelijk is. De aansprakelijkheid was immers al erkend en de belangenbehartiger wist dat hij zijn redelijke kosten vergoed zou krijgen. De rechter bevestigt dat sprake is van contractsvrijheid tussen partijen, maar geeft hierbij gelijk aan dat deze vrijheid wordt begrensd door de wet. 

De rechter verwijst in zijn uitspraak naar de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze vermeldt hierover “Het is onethisch en onaanvaardbaar indien een belangenbehartiger dubbel zou declareren, door bijvoorbeeld aan de benadeelde een percentage van de schadevergoeding in rekening te brengen en tegelijkertijd een honorarium te factureren aan de verzekeraar.

Verder wordt verwezen naar een persbericht van het Verbond van Verzekeraars waarin onder meer staat : “Als belangenbehartigers dezelfde werkzaamheden door zowel de verzekeraar als het slachtoffer volledig zouden laten betalen, is er volgens het Verbond en het PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars) sprake van oplichting”.
Het slachtoffer is door de rechter in het gelijk gesteld en hoeft geen aanvullende vergoeding aan zijn belangenbehartiger te betalen.

Keurmerk Letselschade, Register Letselschade

Als lid van het Register Letselschade (voorheen Stichting Keurmerk Letselschade) zullen wij nooit met u een dubbele overeenkomst aangaan en dus ook niet dubbel onze kosten declareren. Als net zoals in bovengenoemde zaak de aansprakelijkheid erkend is, kunt u er vanuit gaan dat de overeengekomen schadevergoeding volledig aan u toekomt.

Controleren no cure no pay overeenkomst?

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een ongeval? Heeft u een no cure no pay overeenkomst van opdracht gesloten met uw letselschade-expert of advocaat letselschade, laat deze dan controleren. Wij helpen u graag hierbij. Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact op met een van onze letselschadespecialisten., bel ons landelijk nummer 0800-4455000!

Door: Mw. N.C.E. (Nicole) Eertink, NIVRE-register-expert personenschade en lid Keurmerk Letselschade Huissen, Arnhem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook