Verzekeraars handelen letselschade kettingbotsingen Zeeland versneld af

Dinsdag 16 september  werd Nederland in de ochtend opgeschrikt door de grootste kettingbotsingen sinds tien jaar. In korte tijd vonden drie kettingbotsingen plaats waarbij 150 auto’s betrokken waren.

Bij kettingbotsingen is het vaak lastig om de aansprakelijkheid te bepalen. Maar ook in het verlengde daarvan uw aanspraak op een letselschadevergoeding te claimen.

Letselschade kettingbotsing Zeeland

Bij de kettingbotsing in Zeeland hebben de Nederlandse verzekeraars – onder coördinatie van het Verbond – besloten om de letselschade en materiele schadevergoeding als gevolg van de kettingbotsingen in Zeeland proactief af te handelen. Het Verbond zal op basis van gegevens die de politie moet aanleveren een kentekenlijst van de betrokken voertuigen opstellen en delen met de verzekeraars. De verzekeraars nemen contact op met de letsel slachtoffers om alle schade af te wikkelen.

WA/Casco en letselschade

De Nederlandse verzekeraars zullen bij de schadeafhandeling geen onderscheid maken tussen casco- en WA-schades. In feite betekent dit dat een betrokkene met een WA-polis zowel de schade aan zijn of haar auto als eventuele letselschade kan indienen bij zijn of haar verzekeraar. De schadeafwikkeling van deze uitzonderlijke gebeurtenis zal ook geen gevolgen hebben voor het aantal schadevrije jaren (de bonus/malus ladder), omdat de schuldvraag moeilijk kan worden vastgesteld.

De verzekeraars benadrukken dat het gaat om een unieke regeling gezien het uitzonderlijke feit dat de toedracht van de kettingbotsingen moeilijk kan worden vastgesteld. Daarbij speelt een rol dat de omvang van de reeks kettingbotsingen op de A58 tussen Goes en Middelburg één van de grootste in de afgelopen dertig jaar is, zowel wat betreft het aantal letselschade slachtoffers als het betrokken aantal voertuigen.

Schadeafwikkeling verzekeraars

Het Verbond heeft woensdag in overleg met de motorrijtuigverzekeraars besloten om de schadeafwikkeling voortvarend op te pakken. Het Verbond heeft hiervoor onder meer het Draaiboek Kettingbotsingen in werking gesteld. Gisteren al hebben de gezamenlijke verzekeraars – samen met de politie – de auto’s die bij de botsing betrokken waren (tijdelijk) veilig gesteld.

Naar verwachting komt nog deze week een lijst met kentekens beschikbaar die onder de motorrijtuigverzekeraars zal worden verspreid. Elke verzekeraar neemt aan de hand van deze beschikbare kentekenlijst contact op met zijn verzekerden om de materiele schade en de letselschades vergoeden. Het Verbond staat daarnaast in contact met de Stichting Processen Verbaal en het Waarborgfonds Motorverkeer om zorg te dragen voor een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van de (letsel)schade.

Rechtsbijstand letselschade en schadevergoeding

Als u betrokken was bij de kettingbotsing  en schade hebt geleden, kan het goed zijn dat u de gevolgen zelf niet goed kunt inschatten, met name bij letselschade. Neem dan contact met ons op voor een gratis intake via ons gratis telefoonnummer 0800-44 55 000 of de medewerker in Middelburg (0118) 62 53 28 of laat een terugbel verzoek achter. 
Voor de kosten voor rechtsbijstand geldt dat deze op grond van de wet voor rekening komen van de aansprakelijke partij, zodat wij u in beginsel kosteloos kunnen bijstaan.

R. (Reint) Rengers, letselschadespecialist Zeeland, Middelburg

afspraak maken

Geschreven door

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook