Letselschade advocaten ASP klacht tegen PIV-regeling

De ASP, de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade behartigt de belangen van slachtoffers met letselschade. De vereniging van Advocaten van Personenschade verzetten zich tegen de zogenaamde PIV-regeling over de buitengerechtelijke advocaatkosten of kosten van juridische bijstand bij letselschade. De vereniging van Advocaten van Personenschade heeft een klacht in gediend bij de ACM, Autoriteit Consument en Markt.

Letselschade advocaten en letselschadespecialisten

De vereniging is van mening dat de PIV-regeling een verboden prijsafspraak is en de belangen van slachtoffers met letselschade schaadt.

In de PIV-regeling wordt een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de schadevergoeding aan het letselschade slachtoffer en de kosten van rechtsbijstand door advocaat of letselschadespecialist. Het betreft een soort van staffel, gebaseerd op gemiddelden. Naarmate de schadevergoeding stijgt neemt ook het bedrag aan advocaatkosten of kosten van juridische bijstand door de letselschadespecialist toe. De kosten van rechtsbijstand in een letselschadezaak is daarmee niet gekoppeld aan de verrichte werkzaamheden maar aan de hoogte van de schadevergoeding. Er is volgende vereniging sprake van prijsafspraken tussen verzekeraars en belangenbehartigers. letselschadebureau's en letseladvocaten.Keurmerk Letselschade Expertise

Personenschade Instituut Verzekeraars PIV

De regeling is tot stand gekomen op initiatief van het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV).

Volgens de Vereniging van Letselschade advocaten voor slachtoffers, kan er een prikkel ontstaan om niet voldoende tijd te besteden aan een letselschadezaak omdat de vergoeding BGK (buitengerechtelijke kosten van de advocaat of letselschadespecialist) is verbonden aan de schadevergoeding en niet de werkzaamheden. Dit kan schadelijk zijn voor de kwaliteit en mogelijk zo snel mogelijk afwikkelen tegen een (te) lage schadevergoeding. De belangen van het gewonde slachtoffer kan daarmee ondergeschikt raken aan het belang tot afwikkeling.

Voor deelname aan de PIV-staffel dient men in beginsel daarmee vooraf in te stemmen als belangenbehartiger. letselspecialist of letseladvocaat. Pas dan is de PIV-regeling van toepassing. Inmiddels is de PIV-staffel ook doorgedrongen in rechtszaken en wordt deze ook door rechters tegen geworpen aan partijen die deze staffel niet ondersteunen. Verzekeraars stellen zich met regelmaat op het standpunt dat zij niet meer hoeven te vergoeden dan de PIV-regeling als redelijk beschouwt. Waarmee de PIV-staffel ook wordt toegepast in letselschadezaken waarin de belangenbehartiger deze regeling niet heeft omarmd.  

Volgens de vereniging van Advocaten voor letselschade slachtoffers leidt de regeling tot niet onafhankelijkheid. De regeling tast de marktwerking en onafhankelijkheid aan. Aldus de ASP is de regeling in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet. In de klacht bij ACM wordt gevraagd de PIV-regeling voortaan te verbieden.

Onafhankelijke letselschade advocaat of letselspecialist

HIJINK Advocaten Letselschade heeft de PIV-regeling niet onderschreven. Goed voorstelbaar is dat de PIV-regeling kan leiden tot een prikkel die de onafhankelijkheid aantast. Om iedere schijn te voorkomen werken onze letselschadespecialisten en letseladvocaten al sinds jaar en dag aan de hand van declarabele uren, dit zoals dat is bepaald in de wet. In onze visie biedt de wet en rechtspraak voldoende handvatten om per letselschadezaak te bepalen welke werkzaamheden de zogenaamde aangelegde maatstaf de 'dubbele redelijkheidstoets' kunnen doorstaan.

Op geen enkele wijze heeft ons kantoor een convenant ondertekend of zijn onze letselspecialisten of letseladvocaten gebonden aan afspraken met verzekeraars. Wilt u meer weten of heeft u vragen over letselschade, bel gratis 0800-44 55 000.

Wij werken landelijk!

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook