letselschadespecialist.nl 0800-4455000

 

Raakvlak letselschade arbeidsrecht en re-integratie

Vandaag gaf HIJINK Advocaten en letselschadespecialisten een lezing bij het UWV Werkbedrijf in Nijmegen. De lezing ging over de verbindingen die er liggen tussen de disciplines letselschade arbeidsrecht en re-integratie. Aanwezig waren letselschadespecialist en arbeidsdeskundige Reint Rengers, arbeidsrecht advocaat Marjoleine van der Werfhorst Van Dooren en letselschade advocaat Oscar Hijink. Vanuit het UWV Werkbedrijf was een aantal arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten aanwezig.

Helder bleek het blang dat een medewerker met letselschade multidisciplinair wordt begeleid werkgever, verzekeraar, letselschadespecialist en het UWV.

De werknemer met letselschade

Als uitgangspunt werd een aantal casussen genomen. Hierbij werd de werknemer arbeidsongeschikt door een verkeersongeluk of arbeidsongeval en loopt ernstige verwondingen op.

Een werknemer die is uitgevallen als timmerman door letselschade. De werkzaamheden waren hoofdzakelijk gelegen op het terrein van het plaatsen en vervaardigen van standaard onderdelen van tuinhuisjes zoals wanden, deuren, schuttingen.
De werknemer heeft een WIA-Loon Gerelateerde Uitkering (LGU-uitkering) en is 100% arbeidsongeschikt op arbeidsdeskundige gronden.

De arbeidsdeskundige van Sociaal Medische Zaken noteert redelijk forse beperkingen op vooral persoonlijk en sociaal functioneren. De begeleiding van een jobcoach wordt noodzakelijk gevonden. Verbetering van de klachten is niet uitgesloten.
Op een gegeven moment start de arbeidsongeschikte werknemer op arbeid therapeutische basis (AT) bij zijn eigen werkgever. Dit is na een bedrijfsovername. De werkhervatting gebeurt geleidelijk en met begeleiding. Steun vanuit het UWV Werkbedrijf lijkt niet nodig. De werknemer heeft aangepast werk gekregen en werkt 5 dagen van 4 uur, een functie gecreƫerd door de werkgever). Er wordt geen loon betaald. Voor een deel is er overlap met werkzaamheden die hij eerder heeft gedaan. Kortom na twee jaar als de WIA-LGU-uitkering is ingegaan, wordt de arbeidsovereenkomst niet beƫindigd.

Vragen over letselschade, arbeidsrecht en reintegratie

De situatie roept vragen op. Immers werknemer heeft een WIA-LGU-uitkering, werkt 20 uur per week, waaronder voor een deel eigen werkzaamheden en ontvangt geen loon. Is er wel sprake van werken op arbeid therapeutische basis? Hoe lang kan deze situatie voortduren?
Heeft dit te maken met onwil om de transitievergoeding ut te keren? Kan de werknemer loon vorderen op grond van de arbeidsovereenkomst? Kan of moet het UWV Werkbedrijf de werknemer re-integreren naar een andere werkplek met een betaalde functie? Of moet het recht op een WIA-LGU-uitkering worden herbeoordeeld? Wat zijn dan de gevolgen voor werknemer met letselschade? Welke belangen spelen er tussen werknemer, werkgever, letselschade-claim, aansprakelijke verzekeraar en het UWV.

De situatie laat zien dat er verschillende belangen spelen. De vragen die rijzen liggen op het vlak van letselschade arbeidsrecht en re-integratie. Als de situatie voor de werknemer bestendig is, zal de vraag moeten worden gesteld of er sprake is van werken op loonwaarde en of dit verder is uit te breiden. Ook de werkgever heeft een rol op grond van de arbeidsovereenkomst. Welk risico loopt de werkgever? letselschade-arbeidsrecht-reintegratie

Advies bij letselschade door letselschadespecialist.nl

Helder is dat advisering door deskundige partijen evident is. Maar ook horen de deskundigen vanuit hun eigen vakgebieden samen te werken om zodoende te komen tot het beste resultaat.

Meer weten over letselschade arbeidsrecht en re-integratie?

Neem contact met ons op in Nijmegen (024-388 6680) of Arnhem (026-442 3913). Wilt u door ons kantoor worden voorgelicht of een bijeenkomst willen organiseren met onze specialisten op deze vakgebieden, bel dan met Oscar Hijink op een van de bovenstaande nummers of laat een bericht achter.


 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook