Letselschade door uitglijden in de winkel, Mayo-glijpartij

Een vrouw die in de winkel uitgleed over een kapot gevallen pot mayonaise krijgt een letselschadevergoeding uitgekeerd.

Zij was uitgegleden in een supermarkt in Veenendaal omdat een vakkenvuller een pot mayonaise had laten vallen en was weggelopen zonder de winkelende mensen te waarschuwen. De vrouw kwam ten val en liep knieletsel op, te weten een scheurtje in de meniscus. De ABN Amro keerde een schadevergoeding uit vanwege het knieletsel.

Letselschade door uitglijden in de winkel

Het komt geregeld voor dat er ongelukken gebeuren in de supermarkt omdat iemand uitglijdt. Vanwege de val door uitglijden ontstaat vaak letselschade.

In het verleden zijn er diverse procedures geweest over de aansprakelijkheid van de supermarkt voor het uitglijden in de winkel. De aansprakelijkheid wordt gevestigd op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, onrechtmatige daad.Afspraak maken met een Letselschadespecialist

 

Aansprakelijkheid supermarkt onrechtmatige daad

Niet iedere glijpartij is te voorkomen. Ook niet iedere gevaarlijke situatie leidt tot aansprakelijkheid. Kan er sprake zijn van eigen schuld bij uitglijden in de winkel? Waar let een rechter dan op als de aansprakelijkheid wordt beoordeeld.

Hoofdzakelijk toetst de rechter aan de zogenaamde Kelderluikcriteria (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079). Er is een viertal criteria waar naar wordt gekeken.

  1. Allereerst is he de vraag hoe waarschijnlijk het is dat iemand niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt?
  2. Ten tweede rijst dan de vraag hoe groot de kans is dat daardoor ongevallen ontstaan?
  3. Vervolgens hoe ernstig zijn dan de te verwachten gevolgen?
  4. En tenslotte hoe bezwaarlijk is het om maatregelen te nemen om ongelukken te voorkomen.

Het maakt bij de beoordeling hiervan sterk uit waar iemand ten val komt. In de regel heeft men op de afdeling groente en fruit meer te duchten van gevallen blaadjes en fruit, dan elders in de winkel. Omdat het regelmatig(er) voorkomt dat er iets op de grond ligt, wordt een grotere mate van oplettendheid verwacht van de winkelende bezoeker.

Uitglijden winkelvloer, slablaadje, groente en mayonaise

In een zaak op de groenteafdeling van de Albert Hein gleed het slachtoffer uit over een slablaadje en liep letselschade op (Hof Leeuwarden 21-08-2002, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE6799). In een vergelijkbare andere kwestie ging het om op de grond gevallen druiven (Hof Arnhem 10-03-09, ECLI:NL:GHARN:2009:BH7777). In beide rechtszaken wees de rechter de aansprakelijkheid af.
De supermarkt was zich er van bewust dat op de groenteafdeling er vaker blaadjes en fruit op de grond vielen en de kans op uitglijden daar groter was. De supermarkt had het personeel geinstrueerd de groete-afdeling vaker schoon te houden om het risico van uitglijden en letselschade te verkleinen. De managers van de supermarkt controleerden of dit ook daadwerkelijk gebeurde.
De rechter vond dat de supermarkt voldoende rekenschap had gegeven van de in potentie gevaarlijke situatie op de groente-afdeling en de getroffen veiligheidsmaatregelen voldoen.

Veiligheidsmaatregelen supermarkt

Een soortgelijke situatie deed zich voor bij de servicebalie waar bloemblaadjes op de grond waren gevallen. Daarvan van de rechter –omdat de bloemblaadjes niet waren opgeruimd- dat de supermarkt gevaarzettend had gehandeld. De supermarkt werd aansprakelijk geacht voor de letselschade van de uitglijdende klant. De supermarkt had waarschuwingsborden moeten plaatsen om de winkelende klant te wijzen op de gevaren.
Ook de Aldi ging de fout in. Een klant struikelde over een pallet die in het looppad van de winkel lag. De rechter motiveert dat de klant op zoek naar boodschappen, niet bedacht hoeft te zijn op lage en onopvallende obstakels in het looppad. De rechter van de rechtbank Gelderland vond dat de Aldi daarmee een gevaarlijke situatie in het leven had geroepen en moest de schade vergoeden van de klant met letselschade (Rechtbank Gelderland 03-06-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4727). letselschade uitglijden supermarkt
Datzelfde gold voor een uitstekende punt van een vlonder in de Jumbo. De klant liep door de val in de supermarkt schouderletsel op (Rechtbank Breda 160112, ECLI:NL:RBBRE:2012:BV1481).

Zorgplicht van de supermarkt

De supermarkt heeft een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de bezoekers. De vloer en de winkelinrichting moeten aan veiligheidsvoorschriften voldoen. Ook zal een winkel regelmatig moeten schoonmaken en bij incidenten een markering, zoals een waarschuwingsbord, moeten aanbrengen.

Juridische hulp na val in winkel

De hoofdlijn is dat een winkelende klant ook zelf moet opletten, zeker daar waar de kans groter is dat de grond bevuild kan zijn. Op de afdeling groente en fruit is deze kans groter, zodat meer oplettendheid wordt verwacht. Anderzijds zal ook van de supermarkt worden verlangd dat de wandelpaden in de winkel veilig zijn en er geen obstakels in de weg liggen.

Bent u gevallen in de supermarkt of een andere winkel? Wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschade juristen, bel 0800-445500.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook