Letselschade-uitkering bij echtscheiding

Hoe om te gaan met een letselschade-uitkering bij echtscheiding. De eisende vrouw en de man met letselschade zijn met elkaar gehuwd geweest in gemeenschap van goederen. Op enig moment wordt de scheiding uitgesproken. In de gerechtelijke procedure voor de rechtbank Leeuwarden gaat het om de gevolgen voor de letselschade-uitkering bij echtscheiding.

Mediation bij letselschade

Bij de echtscheiding is gebruik gemaakt van een mediator. Er is een echtscheidingsconvenant opgemaakt. Hierin staat opgetekend dat de letselschade-uitkering, waarvan de procedure nog loopt via een letselschade advocaat in Leeuwarden, tussen partijen in gelijke delen zal worden verdeeld. Als de man met letselschade een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, dan valt dit geheel aan de man.

Nu de vrouw vermoedt dat de man met letselschade inmiddels een letselschade-uitkering heeft ontvangen, verlangt zij duidelijkheid hierover en wenst haar helft eveneens te ontvangen. De man stelt verweert door te stellen dat hem de gehele letselschade-uitkering na echtscheiding toekomt omdat hij volledig arbeidsongeschikt is. Naar zijn interpretatie moet de passage in het echtscheidingsconvenant op deze wijze worden gelezen en uitgelegd.

De man brengt een mailbericht in van de mediator met de volgende inhoud:

“….Er is dus afgesproken, dat u de volledige schade uitkering ontvangt, als u naar aanleiding van dat ongeval op 22 oktober 2011 100 procent arbeidsongeschikt zou worden verklaard.”

Hierop wendt de vrouw zich tot de mediator en vraagt uitleg. De mediator verontschuldigt zich door aan te voeren in de veronderstelling te zijn geweest dat de vraag van de man door beiden werd gesteld. Dit bleek achteraf niet zo te zijn geweest, zodat de mediator formeel geen antwoord had mogen geven. Immers de mediator trad op namens beiden. Verder meldt de mediator dat de mail als ongeschreven moet worden beschouwd en bovendien –na nader dossieronderzoek- niet meer te staan achter de gegeven uitleg.

De rechtbank heeft te oordelen over de uitleg van de desbetreffende clausule in het echtscheidingsconvenant die gaat over de verdeling van de letselschade-uitkering na echtscheiding. De rechtbank beroept zich op de zogenaamde Haviltex-formule.

Haviltex-formule

De Haviltex-formule houdt in dat wanneer er in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld, maar over de uitleg daarover onduidelijkheid bestaat, dit niet kan worden beantwoord op alleen maar de taalkundige uitleg van de bepalingen in het contract. Belangrijk is wat partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs hebben willen afspreken.

De letter van het convenant geeft geen uitsluitsel, volgens de rechtbank. Het woord ‘dit’ kan taalkundig betrekking hebben op het woord letselschade of het woord arbeidsongeschiktheidsuitkering. Alhoewel dit laatste niet geheel juist is, komt het er volgens de rechtbank op neer wat partijen in de gegeven omstandigheden hebben willen afspreken.

Letselschade-uitkering na echtscheiding

De rechtbank Leeuwarden acht het niet waarschijnlijk dat partijen hebben gewild om de gehele letselschade-uitkering na echtscheiding ten gunste van de man te laten, als hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering zou krijgen.
Onbetwist in de procedure is dat partijen allerlei kosten hebben gemaakt door de verwondingen van de man, er is dus sprake van diverse schadeposten geweest betaald uit de gezinsmiddelen voor de scheiding. De letselschade-uitkering dient te dekking van deze schadeposten.

Ook is er rechtspraak op dit punt. Deze komt er op neer dat de letselschade-uitkering in beginsel valt in de huwelijks gemeenschap van goederen. Dit is anders als de gedupeerde met letselschade aannemelijk maakt dat de schadeposten betrekking heeft op immateriƫle schadevergoeding, smartengeld of toekomstige inkomstenderving.

Lumpsum uitkering letselschadevergoeding

Als er een letselschade-uitkering wordt gedaan bij wijze van lumpsum, zonder dat wordt aangegeven om welke schadeposten het gaat, valt deze schadevergoeding normaal gesproken in de boedel. Zo ook is er in deze casus een lumpsum betaling gedaan, zonder verdere specificatie van de afzonderlijke schadeposten door de letselschade advocaat. letselschade-uitkering-na-echtscheiding

Tenslotte verwijst de rechtbank naar de bijgestelde visie van de mediator. Aangezien de mediator na bestudering van de stukken niet kan staan achter het eerder ingenomen standpunt, gaat de rechtbank, mede gezien het bovenstaande er van uit dat de schade-uitkering na echtscheiding gelijkelijk verdeeld dient te worden tussen de man en de vrouw.

Advies bij letselschade?

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u advies van een letselschadespecialist? Bel vrijblijvend met ons gratis landelijke nummer 0800-4455000.

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschade advocaat LSA

Bron: Rechtbank Noord-Nederland Leeuwarden 20-12-2017, Zaaknummer C/17/153234 / HA ZA 17-31

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook