Fietser rijdt in bussluis, gemeente Groesbeek aansprakelijk voor letselschade

Op 9 juni 2015 deed de rechtsbank Gelderland uitspraak in een deelgeschil, waarbij de gemeente Groesbeek aansprakelijk werd gehouden voor de letselschade.

De fietser fietste met zijn racefiets in een bussluis en liep daarbij ernstige letselschade op. Hij hield de gemeente Groesbeek aansprakelijk voor een onveilige weginrichting. De gemeente Groesbeek werd als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk gehouden.

Weginrichting die gevaar oplevert

Wat was nu het geval? Op een avond eind oktober 2012 viel de fietser met zijn racefiets op de Cranenburgsestraat te Groesbeek, een klinkerweg in het buitengebied. De fietser reed toen vanuit Duitsland, waar de Cranenburgsestraat Hettsteeg heet, Nederland in. In het wegdek bevond zich daar een zogenoemde bussluis, een langgerekte drempel met twee uitsparingen in de lengterichting en ook een diep liggende uitsparing in het middendeel, tussen de op- en afrit van de drempel. De bedoeling is personenauto’s de doorgang te belemmeren omdat deze, of met de onderkant op de drempel stuiten als door de uitsparingen in de lengterichting wordt gereden, of met het rechter of linker voorwiel in de uitsparing in het middendeel terechtkomen als links of rechts wordt gehouden in de sluis. Vrachtauto’s en landbouwvoertuigen kunnen de drempel gewoon passeren. Aan de rechterkant van de bussluis bevond zich een onbelemmerde smalle doorgang voor fietsers. Straatverlichting ontbrak.

Toedracht van het ongeluk

Vanuit de richting van de Hettsteeg (Duitsland) zie je een waarschuwingsbord voor een rijbaanversmalling aan de linkerkant, een verbodsbord voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen “uitgezonderd tractoren”, en, zichtbaar op bovenstaande foto, een waarschuwingsbord met uitroepteken met onderbord “slecht wegdek”,en een reflecterende zuil met daarop een bord met een pijl naar rechts waar die zuil moet worden gepasseerd, naast de bussluis een paal met op  twee meter hoogte een bord met de tekst “Let op Bussluis!” en een auto die zich heeft vastgereden, met daaronder een bord met de tekst “uitgezonderd” en de beeltenis van een tractor. In het wegdek is belijning aangebracht, een smalle en een brede strook lichtgekleurde klinkers, met de bedoeling de fietsers rechts langs de verkeerszuil te leiden. De bussluis is opgenomen in een ANWB-fietsroute.

Die avond was het donker toen de fietser met ingeschakelde verlichting op de bussluis af fietste. Hij heeft niet de fietsdoorgang genomen maar is over de oprit van de drempel van de sluis en in de uitsparing in het middendeel gereden en op straat gevallen. Daarbij heeft hij, ondanks het dragen van een valhelm, verwondingen aan het gezicht opgelopen. Het ambulancerapport vermeldt forse letsels aan het gezicht. De fietser is die avond op de afdeling spoedeisende hulp van UMC St Radboud behandeld. De fietser kreeg een tandprothese, en in 2014 heeft bij hem nog een operatie aan het gezicht plaatsgevonden. Het gevoel in zijn gezicht is verdoofd en bij de neus heeft hij last van ontstekingen. De fietser heeft de gemeente Groesbeek aansprakelijk gesteld omdat er onvoldoende waarschuwingsborden stonden en straatverlichting ontbrak en claimt een letselschadevergoeding.

Aansprakelijkheid gemeente Groesbeek voor letselschade

De gemeente Groesbeek wordt door de kantonrechter aansprakelijk gehouden omdat zij er onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat de bebording op de bussluis zelf niet gezien wordt door fietsers in het donker, de koplamp zal op het wegdek schijnen en niet op twee meter hoogte. Daarnaast had de gemeente Groesbeek straatverlichting aan moeten brengen, nu de bussluis zich in een buitengebied bevond in plaats van in de bebouwde kom. Juist in een buitengebied verwacht je minder snel een bussluis. Kortom, de gemeente Groesbeek heeft er niet alles aan gedaan zodat fietsers veilig de bussluis konden passeren en dient een schadevergoeding te voldoen vanwege het letsel van de fietser 

Eigen schuld en billijkheidscorrectie vanwege letselschade

De gemeente Groesbeek doet nog een beroep op eigen schuld van de fietser, omdat hij een gebodsbord (zuil rechts passeren) heeft genegeerd en omdat hij onvoldoende rechts heeft gehouden als fietser. Dat levert hem eigen schuld op van 50%. Dat zou betekenen dat hij 50% van zijn letselschade moet dragen. Maar de kantonrechter past een billijkheidscorrectie toe, hij gaat uit van het vervelende karakter van de letselschade, de ongevoeligheid van het gezicht, en het feit dat de gemeente Groesbeek verzekerd is voor de letselschade, waardoor de gemeente 75% van de letselschade moet vergoeden.

Advies over letselschade bij ongeval

Wilt u meer weten over hoe te handelen bij letsel schadevergoeding bij ongevallen door een foute weginrichting? Heeft u vragen over letselschade na een verkeersongeluk? Bel vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letseladvocaat voor rechtsbijstand en letseladvies 0800-44 55 000.

Door: R. Rengers, NIVRE registerexpert letselschade, Registerarbeidsdeskundige

Bron: Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2015:8301

 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook