Bel gratis 0800-4455000

Letselschadevergoeding en vermogensbelasting

Wordt een schadevergoeding vanwege letselschade belast in box 3 voor vermogensbelasting of inkomstenbelasting?

Wat veel wordt gezien is dat een letselschade wordt afgewikkeld met een zogenaamde lumpsum betaling aan het slachtoffer. Dat wil zeggen dat het slachtoffer met letselschade zijn schadevergoeding in een keer krijgt overgemaakt. Regelmatig komt het voor -ook als er voorschotten zijn verstrekt- dat dit forse bedragen zijn. Dit heeft er alles mee te maken dat in de schadevergoeding vaak ook een bedrag opgenomen is voor toekomstige schade, zoals verlies aan arbeidsvermogen, smartengeld, huishoudelijke ondersteuning of hulp en medische kosten.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Belasting betalen over een letselschadevergoeding

Dit bedrag belandt dan fiscaal technisch in box 3 als vermogen. Over vermogen in box 3 (bij overschrijding van het vrijgelaten bedrag) wordt een fictieve belasting geheven.

Door het Verbond van Verzekeraars met Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) is een verzoek ingediend om de letselschadevergoedingen vrij te stellen van vermogensbelasting. Het verzoek is gericht aan de Kamercommissies voor Financiën en Justitie & Veiligheid.

Het verzoek van verzekeraars, letselschade advocaten en slachtofferhulp onderschrijft de motie van Renske Leijten en Helma Lodders beiden kamerlid. Zij verzochten de regering al eerder om te bezien of de letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden kunnen worden. Op 13 maart praten de Kamercommissies opnieuw over dit onderwerp.

Uitzonderingspositie letselschadebedragen

Een praktisch bezwaar is volgende de staatssecretaris van Financiën dat voor letselschadeslachtoffers en de schadebedragen een uitzondering wordt gemaakt. De uitzonderingspositie voor letselschadebedragen leidt tot nog meer complexiteit in het belastingstelsel.

Door de verzekeraars, de letselschade advocaten en Slachtofferhulp wordt er op gewezen dat er al uitzonderingen zijn, zoals de letselschadevergoedingen gedaan in het kader van de Nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit leidt tot willekeur aldus de verzekeraars, letselschade advocaten en Slachtofferhulp.

Een ander argument is dat door de heffing van belastingen over de letselschadebedragen er onzekerheid bestaat. Niet is duidelijk wat de hoogte is van de belasting. Ook is het niet helder bij wie wel en wie geen belasting wordt geheven. Deze onzekerheid leidt tot een moeizamer afwikkeling omdat partijen op hun hoede zijn en nooit sluitend kunnen adviseren aan de slachtoffers.Letselschadevergoeding inkomstenbelasting vermogen

Letselschadebedragen eigen bijdrage, toeslagen en WMO

Bedacht moet ook worden dat vermogen in box 3 kan meerekenen in maximaal toe te kennen vergoedingen en eigen bijdragen vanuit de WMO. Ook kan dat vermogen invloed hebben op uitkeringen en toeslagen. Zo kan de letselschade-uitkering er voor zorgen dat slachtoffers de maximale eigen bijdrage betalen voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning ómdat de letselschadevergoeding in box 3 is opgenomen.

Vraag een letselschadespecialist

Wilt u meer weten over letselschadebedragen of een letselschadevergoeding en te betalen belasting daarover. Wilt u weten wat een belastinggarantie inhoudt bij de afwikkeling van een letselschadezaak? Bel vrijblijvend en gratis met onze letselschadespecialisten 0800-4455000.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook