No-cure-no-pay advocaat letselschade

 

De afgelopen 5 jaar heeft de Orde van Advocaten het toegestaan dat letselschade advocaten mochten werken op no-cure-no-pay basis. Het was een experiment van de Orde van Advocaten om het effect te onderzoeken van alternatieve wijzen van honorering van advocaten. Het experiment resultaatgerelateerde beloning bij letselschade wordt per 1 januari 2019 met weer 5 jaar verlengd.

 

Proef no cure no pay letselschade advocaat

 

Vanaf 1 januari 2014 mocht een letselschade advocaat in letselschade en overlijdensschadezaken werken op no-cure-no-pay basis. Dit gebeurde door het sluiten van een no-cure-no-pay overeenkomst tussen het letselschadeslachtoffer of bij overlijdensschade de nabestaanden en de letseladvocaat.

 

No-cure-no-pay houdt in dat de advocaatkosten afhankelijk worden van het behaalde resultaat, lees de schadevergoeding bij letselschade of overlijden.

 

Wordt de letselschadezaak met succes afgesloten dan ontvangt de letselschade advocaat een honorarium dat (mede) afhankelijk is van de hoogte van de schadevergoeding. Omdat de letseladvocaat meedraagt in het procesrisico is de vergoeding van de advocaatkosten hoger. Het uurtarief kan worden verhoogd tot 150%, dit met een maximum van 35% van het schadevergoeding aan het slachtoffer of de nabestaanden.

 

In de pilot van 5 jaar is de Orde van Advocaten tot de conclusie gekomen dat de ervaringen met no-cure-no-pay overwegend positief zijn. Het vergroot voor gedupeerden met letselschade de mogelijkheid om toegang te krijgen tot recht. 

De periode van 5 jaar is echter te kort om 'harde' conclusies te trekken, dit komt omdat veel letselschadezaken en  overlijdensschade procedures makkelijk 5 tot 10 jaar kunnen duren. Om deze reden wordt het experiment no-cure-no-pay bij letselschade voor advocaten verlengd met 5 jaar, ingaande vanaf 1 januari 2019.

 

Wanneer no cure no pay letselschade advocaat

 

Door het toestaan van het sluiten van een no-cure-no-pay overeenkomst bij letselschade tussen advocaat en slachtoffer, vergroot dat de kans voor een gewonde gedupeerde de mogelijkheid tot het verkrijgen van een letselschadevergoeding.

 

Immers het inschakelen van een letselschade advocaat is kostbaar terwijl de juridische hulp van de advocaat wel noodzakelijk blijkt. Door no-cure-no-pay wordt het risico gespreid over het letselschadeslachtoffer en de letselschade advocaat.

Te denken valt aan procedures over aansprakelijkheid, medische fouten of causaal verband tussen klachten, letsels en een verkeersongeluk.

 

No cure no pay overeenkomst

 

Wij adviseren alleen een no-cure-no-pay overeenkomst aan te gaan met een letselschade advocaat. De letselschade advocaat zal de no-cure-no-pay overeenkomst moeten laten toetsen door de Orde van Advocaten. De Ordeno cure no pay bij letsel advocaat 0800-4455000 van Advocaten zal er op toezien dat de overeenkomst een redelijke en billijke uitwerking heeft voor beide partijen en niet wordt gesloten als dat niet noodzakelijk is. Het is immers goed te bedenken dat u bij no-cure-no-pay een deel van u schadevergoeding kwijt raakt aan advocaatkosten. Als aansprakelijkheid is aanvaard, en de kosten van de letselschade advocaat, letselschadespecialist of letselschadebureau worden vergoed door de aansprakelijke partij, zal de Orde van Advocaten niet snel adviseren een no-cure-no-pay overeenkomst bij letselschade te sluiten.

 

Gratis Advies of hulp bij letselschade

 

Wilt u weten of de constructie no cure no pay letselschade advocaat voor de afhandeling van uw letselschadeclaim zinvol is? Neem contact met ons op en bel gratis 0800-4455000. Wij werken landelijk.

 

Bekijk ook onze video op Youtube over no-cure-no-pay

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook