Rechters wijzen hogere bedragen aan smartengeld toe

Nederlandse rechters wijzen de laatste jaren hogere bedragen aan smartengeld toe.

De laatste jaren blijkt uit de Nederlandse rechtspraak dat rechters hogere bedragen aan smartengeld toewijzen. Echter in vergelijking met andere Europese landen zijn de smartengeldvergoedingen nog aan de lage kant.

Recht op smartengeld

Het recht op smartengeld ontstaat wanneer iemand door, toedoen van een ander, lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, waardoor er immateriële schade is. Immateriële schade is een ander woord voor smartengeld.

Smartengeld laat zich eigenlijk niet in geld uit te drukken. Smartengeld bij letselschade bestaat onder andere uit gederfde levensvreugde, inbreuken op persoonlijke rechten en fysiek of mentaal letsel. De Nederlandse rechter heeft de bevoegdheid om de hoogte van de immateriële schade (smartengeld) vast te stellen.
De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat onder andere om de toedracht van het ongeluk of het voorval dat de letselschade veroorzaakte. Natuurlijk speelt ook de impact voor de betrokkene en de lichamelijke en geestelijke gevolgen voor het slachtoffer een rol. Ook factoren zoals de thuissituatie, het dagelijks leven en de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer zijn van belang.

Smartengeldgids bij letselschade

In de Smartengeldgids zijn uitspraken opgenomen die illustreren hoeveel smartengeld iemand krijgt als hij/zij bepaalde letsel of verwondingen heeft opgelopen. Dit kan zijn als gevolg van een ongeval (verkeersongeluk of bedrijfsongeval), een medische fout of een misdrijf. Wanneer je smartengelduitkeringen van verschillende jaren naast elkaar legt, zie je een gestage groei.

De afgelopen jaren wordt er vaker door slachtoffers, letselschadespecialisten en media geroepen om een verhoging van de smartengeldbedragen. Strafrechters hebben als eerste hieraan gehoor gegeven waardoor smartengeldbedragen die bestemd waren voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en nabestaanden, omhoog gingen. Ook in het strafrecht worden er steeds hogere bedragen toegekend, terwijl deze voorheen geen mogelijkheid hadden om een smartengeld te vorderen.

Wetsartikel schadevergoeding en letselbedragen

Vanaf 1943 bestaat de mogelijkheid tot vergoeding van immateriële schade in Nederland, aangezien in dat jaar de eerste aanspraak op smartengeld werd toegewezen. Sinds 1992 is de mogelijkheid voor het toewijzen van een immateriële schadevergoeding ook in de Nederlandse wet opgenomen. Dit is in artikel 6:95 en 6:106 BW terug te vinden.hogere-bedragen-smartengeld-letselschade

In de wettelijke artikelen kan er gelezen worden dat de wetgever een smartengeldvergoeding in beperkte gevallen mogelijk heeft gemaakt. Het is alleen mogelijk om smartengeld te krijgen indien:

  1. de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
  2. de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  3. het nadeel gelegen is in de aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de nabestaande (…).

Dit ziet eruit als limitatieve opsomming. Echter de Nederlandse rechters kennen vaker smartengeld toe voor andere casussen die niet in de opsomming zijn opgenomen.

Smartengeld Groningen

Zo krijgen de bewoners van Groningen het afgelopen jaar smartengeld omdat ze te maken hebben met aardbevingen als gevolg van gasboringen. Deze schade is niet direct te scharen in de wettelijke categorieën hierboven, aangezien er geen fysiek of geestelijk letsel aanwezig is. De oplossing van de rechter was om de schade als een aantasting in persoon te zien. 

Affectieschade

Op dit moment wordt er nog geen affectieschade toegekend. Affectieschade is de schade bij verdriet om de verwondingen of het overlijden van een naaste. Bijvoorbeeld als een gezinslid, kind, ouder of ander familielid door een ongeval ernstig gewond raakt.

Een wetsvoorstel hiervoor is in 2010 door de eerste kamer afgewezen. Een nieuw wetsvoorstel affectieschade is in 2017 ingediend en de Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan. Onduidelijk is of en zo ja, wanneer de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat.

Vragen over letselschade en smartengeld

Wilt u meer weten over het toekennen van smartengeld of de hoogte van smartengeld, bel dan gerust met onze letselschadespecialisten. HIJINK Letselschadespecialisten en advocaten staat u graag ter zijde in een letselschadezaak. Bel ons gratis nummer 0800-4455000.

Door: mr. M.A. (Mark) Visser, schadeletseladvocaat Arnhem en Doetinchem (026) 4423913

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook