Aanpassing richtlijnen Letselschaderaad 2017

Door de Letselschade Raad zijn verschillende richtlijnen opgesteld die afwikkeling van letselschadezaken bevorderen. Deze richtlijnen bieden een handvat voor de vaststelling van verschillende onderdelen van de door een slachtoffer geleden schade.

De richtlijnen hebben in principe algemene werking maar afwijken van de richtlijnen is mogelijk. Wanneer de uitwerking van de richtlijn in een concrete situatie niet redelijk is of geen passende oplossing biedt, dan kunnen de verzekeringsmaatschappij met het slachtoffer of zijn belangenbehartiger in overleg een andere schadevergoeding vaststellen.

Indexering bedragen richtlijnen Letselschade Raad in 2017

Jaarlijks wordt door de Letselschade Raad bekeken of de bedragen in de verschillende richtlijnen moeten worden aangepast. Dit jaar zijn er in twee verschillende richtlijnen aanpassingen doorgevoerd.

Richtlijn Studievertragingletselschaderaad_richtlijnen

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de bedragen omhoog bijgesteld. Dit gebeurt aan de hand van het loonindexcijfer.
De bedragen die in de Richtlijn Studievertraging zijn opgenomen zijn netto bedragen. In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau. Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende normbedragen:
Basisschool: €5950,00
VMBO-LBO: €13.650,00
HAVO-MBO-VWO: €16.625,00
HBO-WO: €20.200,00

Richtlijn Kilometervergoeding

Met ingang van 2017 is de kilometervergoeding naar beneden bijgesteld naar €0.26 per kilometer. De afgelopen jaren was de vergoeding €0.29 per kilometer.
Voor het vaststellen van de kilometervergoeding wordt gebruik gemaakt van cijfers die worden aangeleverd door de ANWB. De reden dat er aanleiding was de vergoeding naar beneden bij te stellen, is gelegen in de daling van de brandstofkosten. Deze daling is met ingang van 2015 ingezet en heeft zich verder doorgezet.

Toekomstige aanpassingen

In januari 2018 worden alle bedragen uit de verschillende  richtlijnen opnieuw beoordeeld. Indien er wijzigingen plaatsvinden zullen wij hierover opnieuw schrijven op deze website.

Vragen over letselschade?

Heeft u vragen over letselschade of over het gebruik van de richtlijnen van de Letselschade Raad? Neem dan contact op met de letselschade specialisten van ons kantoor. Bel gratis 0800-44 55 000.

Door: mr. M.K. (Marit) Herngreen, letselschadespecialist NIVRE, lid Keurmerk Letselschade Doetinchem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook