Strafrecht en verkeersongeval

De veroorzaker van een verkeersongeval met letsel of waarbij een dodelijk slachtoffer valt, kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Als bij een verkeersongeluk een slachtoffer te betreuren is met zwaar letsel of zelfs sprake is van een verkeersongeluk met dodelijke afloop, zal er in beginsel door Politie een strafrechterlijkonderzoek (getuigenverhoor / technisch onderzoek van sporen) uitgevoerd worden. Besloten kan worden om de (vermoedelijke) veroorzaker van het verkeersongeval strafrechtelijk te vervolgen.

Strafrechtelijke vervolging na verkeersongeluk

Politie zal het proces-verbaal en de eventuele verkeersongevallen analyse (VOA) naar het Openbaar Ministerie versturen. De officier van justitie zal dan beoordelen of op basis van het proces verbaal van het ongeluk of het verkeersongevallen analyse of de veroorzaker strafrechtelijk kan worden vervolgd. Mocht de officier van justitie van mening zijn dat de veroorzaker ernstig verwijt treft, waardoor het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen of waarbij iemand zelfs is gedood, dan zal de vermoedelijke veroorzaker als verdachte worden aangemerkt en een dagvaarding ontvangen. De veroorzaker zal zich dan moeten verantwoorden voor de strafrechter.

Verkeersongeluk door roekeloos gedrag

In de dagvaarding wordt vaak naar artikel 6 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) verwezen. In dat geval wordt de verdachte als veroorzaker van een verkeersongeluk verweten dat hij: 

"zich zodanig roekeloos en/of zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of onoordeelkundig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor X werd gedood, althans zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan.”

Oordeel van de strafrechter

Een strafrechter moet rekening houden met alle omstandigheden en feiten die spelen bij het veroorzaken van het verkeersongeluk om te kunnen beoordelen of de verdachte schuldig is en of hij/zij een straf verdient. Ook bij de strafmaat kan de rechter rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Zo zal bij onoplettend / onvoorzichtig rijgedrag een lichtere straf worden opgelegd dan bij een grove verkeersfout. Terwijl bij roekeloos rijden (onder invloed van alcohol/drugs rijden, telefoneren) een zwaardere straf opgelegd kan worden. Ook kunnen de ernst van de gevolgen van het ongeval een reden zijn voor strafvermeerdering.

Verkeersovertreding

Zo kan een rechter bij een (lichte) verkeersovertreding maximaal een hechtenis van 2 maanden, een boete van € 3.900,00 en een eventuele een rijontzegging van 2 jaar kunnen opleggen.

Als de verdachte roekeloos heeft gereden dan kan de strafrechter een celstraf opleggen van maximaal 6 jaar. De strafrechter kan als er sprake is van zéér gevaarlijk rijgedrag (achtervolgingen of volledig onder invloed van drank/drugs) de strafmaat met de helft verhogen.

Mocht het om een misdrijf gaan, en dan gaat het dus niet om een ongeluk / overtreding, dan kan de strafrechter een gevangenisstraf van maximaal 9 jaar en een boete van € 20.250,00 opleggen.

Tot slot heeft de rechter de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen en kan bepalen dat de  veroorzaker een schadevergoeding aan het slachtoffer moet betalen.

Schadevergoeding en voeging in de strafzaak

Voor het letselschade slachtoffer of de nabestaanden van het slachtoffer is het mogelijk een schadevergoeding te vorderen in de strafzaak. Dit wordt genoemd 'voegen in het strafproces'. De rechter kan bepalen dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen aan de slachtoffers. Vaak is deze vergoeding verre van toereikend en dekkend voor de werkelijk geleden schade. De rechter zal het slachtoffer er dan op wijzen om de schadevergoeding via de civiele rechter te verhalen. Het is dan aan te raden de veroorzaker van het verkeersongeluk zelf of diens verzekeraar aan te spreken.

Hulp bij claimen letselschade vergoeding

Het claimen van een letselschadevergoeding in de strafzaak, bij de civiele rechter of aansprakelijke verzekeraar is niet eenvoudig. Vaak zijn het langlopende en ingewikkelde procedures. Raadpleeg daarom altijd een letselschadespecialist. In de meeste gevallen kan onze letselschadespecialist u kosteloos bijstaan. Bel 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter, dan bellen wij u

Geschreven door

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook