Student met letselschade en studievertraging

Student met letselschade door een ongeval, en die daardoor studievertraging oploopt, claimt schadevergoeding van Allianz voor inbreuk op privacy

Een student krijgt een verkeersongeluk en loopt letselschade op. De student claimt door de kop-staart botsing met een bestelbusje lichamelijke klachten te hebben opgelopen en vordert een schadevergoeding voor studievertraging.

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Aansprakelijkheid ongeluk met letselschade

Allianz, de verzekeraar van het bestelbusje dat achterop botste erkent aansprakelijkheid. De student schakelt een letselschadespecialist, advocaat in. De letselschadespecialist stelt een schadestaat op van € 85.000 vanwege onder andere studievertraging.

Verzekeraar vraagt om medische onderbouwing van de klachten, beperkingen en de studievertraging. Deze medische informatie wordt ontvangen, waarop Allianz een onderzoeker inschakelt. De onderzoeker neemt contact op met de studieadviseur voor nadere algemene informatie over de opleiding, studievertraging en mogelijkheden. De onderzoeker mag de naam van de student in verband met de privacy niet noemen maar neemt deze per ongeluk op in de onderwerp regel van de afspraak.

Letselschadespecialist klacht Kifid

Hierop neemt de studieadviseur contact op met de student en licht hem hierover in. De student en de letselschadespecialist willen aanschuiven bij de afspraak met de studieadviseur. Vervolgens annuleert de onderzoeker de afspraak.
De letselschadespecialist en de student dienen een klacht in bij Allianz over de onderzoeker en wijzen verzekeraar op de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Aldus de letselschadespecialist en de student had verzekeraar toestemming moeten vragen voor contact met de studieadviseur.

Omdat het gaat over een onderzoek naar de studie in zijn algemeenheid, dus niet toegespitst op de student, hoefde de onderzoeker geen toestemming te vragen. De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is daarom niet van toepassing, aldus verzekeraar.

Vordering letselschadevergoeding student schending privacy

De student dient vervolgens een klacht in bij het Kifid en klaagt er over dat verzekeraar een persoonlijk onderzoek heeft uitgevoerd en zich heeft te houden aan de gedragscode. Ook vordert de student een immateriele schade vergoeding, smartengeld, vanwege de schending van de privacy van € 2.500. Verder verlangt de student een vergoding van de gemaakte kosten van rechtsbijstand door de letselschadespecialist van € 1.500.

Uitleg Gedragscode Persoonlijk onderzoek

Aldus de geschillencommissie Kifid is op basis van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, deze regeling niet van toepassing op feitenonderzoek waarbij de verzekeraar geen bijzondere moeite hoeft te doen. Te denken aan algemeen en openbaar toegankelijke bronnen of informatie uit eigen bronnen. Als onderzoek wordt gedaan naar gedragingen van betrokkene en bijzondere onderzoeksmethoden worden ingezet, kan dit een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.
De grens tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek is niet altijd scherp. student-met-letselschade-studievertragingIn casu is het door de onderzoeker van Allianz ingestelde onderzoek naar aanleiding van de cijferlijst, verdergaand dan een feitenonderzoek en betreft het een persoonlijk onderzoek in de zin van de GPO.
Een cijferlijst is geen interne of algemeen toegankelijke informatie of openbare bron. Het is een onderzoek naar informatie die voor derden was afgeschermd. Ook betreft het inwinnen van informatie bij de studieadviseur (en het maken van een afspraak daartoe) een bijzondere onderzoeksmethode in het kader van een persoonlijk onderzoek. Tenslotte maakt de onderzoeker inbreuk op de privacy van de student.

Fraude bij letselschadezaken

Verzekeraar voerde nog aan dat zij de cijferlijst wilden controleren omdat er afgelopen jaren veel fraude bij het claimen van studievertraging was geweest bij letselschaderegeling. Allianz bevestigt te erkennen dat er bij de student geen redelijk vermoeden van fraude is geweest. Het instellen van het persoonlijk onderzoek was een te zware maatregel. Allianz had ook een door de school gewaarmerkte afschrift van de cijferlijst kunnen verlangen.

Het Kifid oordeelt dat door het handelen van Allianz de goede naam van de student met letselschade is geschaad. Allianz moet aan de student met letselschade een schadevergoeding vanwege smartengeld betalen van € 500. Omdat de letselschade advocaat pro deo werkte in de klachtprocedure bij het Kifid, wordt de claim voor vergoeding van de advocaatkosten, kosten van de letselschadespecialist, afgewezen.

Hulp letselschadespecialist advocaat

Heeft u een ongeluk gehad en letselschade opgelopen? Win advies in bij een letselschadespecialist of advocaat. Onze letselschadespecialisten en letselschade advocaat zijn lid van het Keurmerk Letselschade, Vereniging van Letselschade advocaten en NIVRE. Bel vrijblijvend ons landelijk nummer 0800-4455000

  Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Bron: am:web Allianz moet student schadevergoeding betalen voor opvragen cijferlijst

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook