Toename verkeersongevallen onder jongeren

Uit analyse van het STAR initiatief (een initiatief van politie, het Verbond van Verzekeraars en VIA  verkeerskundig ict bedrijf) blijkt dat het aantal jongeren dat bij een verkeersongeval betrokken was in de eerste helft van 2017 met 18% is gestegen ten opzichte van de eerste helft in 2014.

STAR is een initiatief dat is gericht op verbetering van de verkeersveiligheid door middel van het vergroten van het aantal meldingen van verkeersongevallen.
Het is bekend dat lang niet alle verkeersongevallen ook daadwerkelijk worden gemeld, terwijl dit van groot belang is om meer duidelijkheid te krijgen over het aantal verkeersongevallen, de toedracht en de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden. STAR zet zich ervoor om melding van een ongeval op een laagdrempelige wijze te kunnen vormgeven. Met de verkregen informatie kan vervolgens worden gewerkt aan de verkeersveiligheid.

Slachtoffers verkeersongeval

Uit de analyse van de verkregen gegevens over de periode januari 2014 tot en met augustus 2017, blijkt dat er in totaal 19.158 ongevallen hebben plaatsgevonden met jongeren in de schoolleeftijd. In totaal liepen hierbij 9.492 slachtoffers letsel op. Van deze groep overleed 1% aan de gevolgen van het ongeval.
Bij meer dan de helft van deze verkeersongevallen was er sprake van een bestuurder van een brommer. Het aantal ongevallen onder jongens van 16 en 17 jaar op een bromfiets is groot.
In 41% van de gevallen is er sprake van een ongeval met een fiets en 8% van de gevallen betrof een ongeval met een voetganger.

Vooral in de woonomgeving

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat jonge voetgangers en fietsers die op de basisschool of het voortgezet onderwijs zitten vooral een ongeval krijgen in hun eigen woonplaats. Veelal vinden de ongevallen plaats rondom de schooltijden. Op een gemiddelde doordeweekse dag zijn bijna drie keer zoveel jongeren bij een ongeval betrokken dan op een zaterdag of zondag.

Verder valt op dat 25% van de ongevallen plaatsvindt in 30 km/u zones. De meeste ongevallen  (ongeveer 66% van de ongevallen) vinden echter plaats op 50 km/u wegen die dan ook als het gevaarlijkst zijn te beschouwen.

Voorkomen ongevallen en voorlichting

Het STAR initiatief wijst erop dat op scholen en onder jongeren veel meer aandacht moet worden geschonken aan op de omgeving afgestemde voorlichting. Dit is vele malen effectiever dan algemene voorlichting over verkeersveiligheid. Jongeren die dagelijks in de eigen woonplaats deelnemen aan het verkeer (op weg naar school of een sportclub) moeten worden geïnformeerd over de in hun woonplaats van toepassing zijnde regels (die uiteraard ook in meer algemene zin van toepassing zijn) maar ook op specifieke gevaarlijke punten. Hiermee kunnen jongeren hun verkeersgedrag beter afstemmen op de plaatselijke verkeerssituaties.
Verder pleit het STAR initiatief voor het verteberen van verkeersvoorzieningen en verkeerstoezicht op 50km-wegen.

Juridisch advies bij letselschade en verkeersongevallen

Op onze website kunt u meer informatie vinden over de juridische regelgeving voor voetgangers en fietsers in het verkeer.
Op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet worden voetgangers en fietsers beschouwd als “zwakke verkeersdeelnemers” en worden zij extra beschermd.

Heeft u of uw kind letsel opgelopen in het verkeer? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Bel ons gratis nummer 0800-4455000.

Door: mr. M.K. (Marit) Hergrneen, letselschadespecialist NIVRE regio Arnhem en Doetinchem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook