Handhaving vergunning voor Monstertruck door gemeente Haaksbergen onterechtMonstertruck_ongeval_Haaksbergen_letselschade

Door: Mw. mr. M.K. Herngreen, letselschadespecialist NIVRE (2-11-2015)

De burgemeester van Haaksbergen zal zich afgelopen week waarschijnlijk wel even achter de oren hebben gekrabd. De Rechtbank in Almelo heeft namelijk op 28 oktober 2015 geoordeeld dat de vergunning voor het evenement met de monstertruck, onterecht is afgegeven.

Op 28 september 2014 vond in Haaksbergen een evenement plaats met een monstertruck. Het voertuig reed tijdens de stunt het publiek in, 3 mensen overleden en 28 mensen (waaronder kinderen) raakten gewond.

Verloop aanvraag vergunning

De Rechtbank oordeelt dat de gemeente Haaksbergen voorafgaand aan het evenement geen risico-inschatting heeft gemaakt. De burgemeester wist niet exact wat er tijdens de stunt zou gebeuren.
Op het aanvraagformulier van de vergunning werd geen toelichting verstrekt op de exacte inhoud van de stunt. De burgemeester heeft hier vervolgens geen navraag naar gedaan.
Zonder deze gegevens is het volgens de Rechtbank niet mogelijk een correcte inschatting van de risico’s te maken. Alleen wanneer er sprake is van een gedetailleerd beeld van de inhoud van de stunt is het mogelijk om een goede inschatting te maken van  de veiligheidsrisico’s. Concreet kan uitsluitend dan worden bepaald hoe het publiek op een veilige manier kan kijken naar de stunt.

Bezwaarprocedure

Na het ongeval is er alsnog door dertig mensen een bezwaarprocedure gevoerd. Dit was nog mogelijk omdat de bezwaartermijn voor de verlening van een vergunning (6 weken) nog niet was verstreken. De burgemeester heeft tijdens deze procedure erkend dat de verlening van de vergunning onzorgvuldig was omdat “niet elk onderdeel van het evenement, waaronder de stunt met de monstertruck, is beoordeeld in het licht van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid”. De burgemeester stelde echter dat de vergunning, ook achteraf, toch zou zijn verleend. De gemeente handhaafde derhalve de vergunning.
De Rechtbank is van oordeel dat een dergelijke risico-inschatting achteraf op deze wijze niet aanvaardbaar is. De eerdere gebreken hadden tot herroeping van de vergunning moeten leiden.

Juridische gevolgen

Veel van de slachtoffers van het drama met de monstertruck proberen de door hen geleden schade te verhalen. Op dit moment regelt het Waarborgfonds Motorverkeer de afwikkeling van deze claims.
De uitspraak van de Rechtbank opent de mogelijkheid om de schade ook op de gemeente te verhalen.

Momenteel bestudeert de gemeente Haaksbergen de uitspraak. Naar verwachting zal er woensdag 4 november 2015 een reactie van de gemeente volgen.

Meer weten of hulp bij letselschade

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van de gemeente Haaksbergen over het ongeval met de monstertruck. Heeft u zelf letsel opgelopen door een ongeluk en heeft u daar vragen over? Bel voor advies of hulp bij letsel 0800-4455000

Geschreven door

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook