Werknemer breekt voet tijdens werk, is de werkgever hiervoor aansprakelijk?

Een werknemer loopt letselschade op als gevolg van een breuk in de voet. Wanneer kan een werknemer de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Een werknemer is werkzaam als expeditie- en magazijnmedewerker in een fabriek waar verpakkingsmateriaal wordt gefabriceerd. Na schouderklachten wordt zijn werk aangepast, tot zijn dagelijkse taak behoort dan ook het opnemen van de stand van de watermeter van de fabriek. De werknemer moet dan dagelijks naar een waterput, die zich buiten de fabriek bevindt, van 62 centimeter diep. De put heeft aan de buitenkant een opstaande rand van circa 15 centimeter. De onmiddellijke omgeving van de put is aan drie kanten met klinkers bestraat. Bij de achterkant ligt een strook van 30 centimeter breed met grind. Die grindstrook sluit aan bij het bedrijfspand. De put is afgedekt met een metalen deksel van circa 100 centimeter bij 150 centimeter. Om in de put te kunnen stappen, moet dit deksel worden opgetild en overeind worden gezet. De put heeft geen treden of andere voorzieningen, die gericht zijn op in- en/of uitstappen.

Bij het opnemen van de stand van de watermeter verstapt de werknemer zich en meldt zich ziek. Nadat hij medische hulp heeft gezocht werd geconstateerd dat hij een breuk in een middenvoetsbeentje had opgelopen, naast een kneuzing van een duim en een knie. Tijdens de genezing zijn complicaties ontstaan die onder meer hebben geleid tot een toename van zijn overgewicht, oedeemontwikkeling en chronische pijnklachten in de voeten. Bij de WIA-aanvraag bleek dat de werknemer meer dan 65% van zijn oorspronkelijke salaris kan verdienen, en dus wordt de WIA geweigerd. Omdat geen passend werk aanwezig is wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden na toestemming van het UWV. Een jaar later stelt de werknemer zijn voormalige werkgever aansprakelijk, die wijst de aansprakelijkheid af.

Zorgplicht werkgever om arbeidsongevallen te voorkomen

De werknemer stoelt zijn aansprakelijkheid op het 1e lid van artikel 7:658 BW, de werkgever zou in zijn zorgplicht tekort geschoten zijn. Er zijn nooit instructies gegeven hoe te handelen bij de opname van de meterstand, er moest een hoogte van 62 centimeter overbrugd worden om in de put te komen, zonder dat er een hulpmiddel beschikbaar is gesteld, of een voorziening was in de vorm van een trap. De opstaande rand van de put was door het veelvuldig gebruik en het laten vallen van het putdeksel brokkelig geworden. De werknemer krijgt gelijk van de kantonrechter, die vindt dat de werkgever onvoldoende zijn zorgplicht is nagekomen.

In hoger beroep oordeelt het Hof over aansprakelijkheid werkgever

Om aan de aansprakelijkheid te ontkomen moet de werkgever bewijzen volgens het 2e lid van artikel 7:658 BW dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan als een werknemer tijdens werk een ongeval overkomt. Uit het vonnis van de kantonrechter blijkt:

"[geïntimeerde] is, nadat hij, zoals voor hem te doen gebruikelijk, in de put de stand van de watermeter had opgenomen, bij het uitstappen van de 62 centimeter diepe put ten val gekomen. Tijdens deze val heeft hij met zijn voet de opstaande betonnen rand van deze put geraakt, als gevolg waarvan hij een breuk in zijn voet heeft opgelopen. [geïntimeerde] heeft voorts onomstreden aangevoerd dat hij door dit ongeval arbeidsongeschikt is geraakt. Daarmee is thans in voldoende mate aannemelijk dat [geïntimeerde] schade, al dan niet immaterieel, heeft geleden."

Er is dus sprake van een ongeval dat door het werk is ontstaan. In hoger beroep geeft de werkgever aan dat er sprake zou zijn van een “huis-, tuin- en keukenongeval”. Het in- en uitstappen van de waterput brengt volgens de werkgever op zich geen gevaarlijke situatie met zich mee, aangezien het luik niet open staat waardoor men er niet per ongeluk in kan stappen of vallen. Na het openen van het luik is zichtbaar dat er een afstap moet worden gemaakt. De afstap is volgens de werkgever op eenvoudige wijze te overbruggen zonder dat nadere instructies nodig zijn, en er ontbreekt een verplichting op grond van de Arbeidsomstandighedenwet om in deze voorkomende situatie voorschriften te stellen of op andere wijze maatregelen te nemen. De werknemer was een ervaren medewerker die bekend was met de situatie en de afstap. Van hem kon verwacht worden dat hij zelf een trapje of afstapje mee zou nemen als hij moeite had met het in- en uitstappen. Het hof maakt korte metten met dat standpunt, en acht de werkgever wel aansprakelijk, omdat geen instructies zijn gegeven, en er geen afstap of trede in de put was. Het hof voegt daar nog aan toe dat de werkgever zelf aangeeft dat de werknemer op eenvoudige wijze op de rand had kunnen gaan zitten en dan zijn benen over de rand zwaaien, daarmee wel onderkennend dat er een hoogte van 62 centimeter overbrugd moest worden. Het vonnis van de kantonrechter wordt dan ook bekrachtigd. Het hof vindt de werkgever aansprakelijk en kent de werknemer een schadevergoeding toe.

RI&E, arbeidsinspectie (SZW)

In het arrest valt te lezen dat eerder bij de opname door de arbodienst in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de werkwijze niet is opgenomen. Het had misschien een ongeval kunnen voorkomen. Daarnaast werd het ongeval niet gemeld bij de toenmalige Arbeidsinspectie (tegenwoordig inspectie SZW), hoe wel het een meldingsplichtig ongeval met blijvend letsel betreft.

Hulp bij letselschade

Heeft u letselschade door een bedrijfsongeval opgelopen? Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding en welke schadeposten worden vergoed? Bel met onze letselschade-experts en letselschadeadvocaat voor vrijblijvend advies. Bel gratis 0800-4455000.

Door: Reint Rengers, NIVRE-expert personenschade, Registerarbeidsdeskundige

Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:520

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook