Schildersziekte OPS

Slachtoffers die lijden aan het zogeheten Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel bekendt als schildersziekte, kunnen binnenkort waarschijnlijk aanspraak maken op een schadevergoeding van de overheid. Het gaat om een eenmalige schadevergoeding van € 20.000,00 per slachtoffer. De ministerraad moet nog wel een definitieve beslissing nemen over de vergoeding voor letsel door de schilderziekte. Volgens ingewijden aan het Binnenhof zal de regeling waarschijnlijk door de ministerraad worden aagenomen.

Schildersziekte OPS Letselschade

Slachtoffers van schildersziekte (OPS) kunnen ernstige klachten krijgen. Het zenuwstelsel van het lichaam wordt aangetast door het langdurig inademen van oplosmiddelen die in de verf en reinigingsmiddelen aanwezig zijn. Door het inademen van schadelijke stoffen wordt het zenuwstelsel aangetast. In branches waar veel met vloeibare stoffen als verf, inkt en reinigingsmiddelen wordt gewerkt, bestaat een verhoogde kans op schilderziekte. Organo Psycho Syndroom komt (uiteraard) veel voor onder schilders, maar ook werknemers van drukkerijen, stoffeerders en autospuiterijen, kunnen de ziekte krijgen. Schilderziekte (OPS) is een ernstige ziekte. Slachtoffers ervaren hoofdpijn, concentratiestoornissen, geheugenverlies, depressies en soms zelfs karakterveranderingen.

Schadevergoeding schildersziekte

In het voorstel dat de Tweede Kamer heeft aangenomen wordt uitgegaan van een schadevergoeding van twintigduizend euro per slachtoffer van schilderziekte. Het totale kostenplaatje van de door de overheid toe te kennen schadevergoedingen zou rond de 7 miljoen liggen.

Letselschade schildersziekte OPS

Er zijn ongeveer 350 geregistreerde slachtoffers. Het kabinet gaf in eerste instantie aan dat schilderziekteslachtoffers zich moesten wenden tot hun werkgevers voor het verkrijgen van een schadevergoeding. In de praktijk blijkt het verkrijgen van een schadevergoeding langs die weg een bijna onmogelijke zaak. Hierbij zal mede een rol spelen dat het directe verband tussen schilderziekte en het werken met schadelijke stoffen lastig aan te tonen is, maar wel essentieel om een schadevergoeding toegewezen te krijgen. 

VVD-kamerlid Thierry Aartsen heeft een initiatiefvoorstel ingediend waarin wordt vastgesteld dat deze slachtoffers (bij uitzondering) recht hebben op een schadevergoeding door de overheid. Het voorstel is, zoals gezegd, door de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet wil gehoor geven aan het voorstel. Vergoeding van letselschade door het langdurig inademen van schadelijke stoffen tijdens het werk zou op grond van het wetsvoorstel door de overheid moeten worden opgepakt. Gezien de ernst van schildersziekte en de probelemen die in de praktijk spelen bij het claimen van deze vorm van letselschade een goede ontwikkeling. 

BRON: Telegraaf

Afspraak maken met een Letselschadespecialist

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook