Dystrofie na een ongeval

Dystrofie is nog een tamelijk onbegrepen ziektebeeld en kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven.

Er zijn verschillende  benamingen voor dit ziektebeeld. De meest gebruikte benamingen zijn posttraumatische dystrofie (PD), Complex Regionaal  Pijnsyndroom (CRPS) en Sudeck-dystrofie (of -atrofie). De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Wat is posttraumatische dystrofie

Posttraumatische (na een ongeval) dystrofie (stoornis van zenuwen en huid) is een complicatie of ziektebeeld dat kan ontstaan na een operatie of letsel aan een van de ledematen of andere gewrichten. Posttraumatische dystrofie kan ineens optreden, na een lichte beschadiging of zelfs spontaan. Het kan optreden na alleen een verzwikking van bijvoorbeeld de knie of enkel, het kan zich ook openbaren na een polsbreuk, en het kan optreden na het doorsnijden van een zenuw, bijvoorbeeld door een botsplinter of tijdens een operatie. De ernst van het ongeval voorspelt niet de ernst van de daarna ontstane posttraumatische dystrofie: een klein letsel (bijvoorbeeld een kneuzing) kan een ernstige vorm van dystrofie geven terwijl een zwaar letsel (bijvoorbeeld een gecompliceerde breuk) een lichte mate dystrofie tot gevolg kan hebben.

Symptomen van posttraumatische dystrofie

Posttraumatische dystrofie heeft vaak uiterlijke kenmerken. De pijnlijke plek zwelt, gaat glanzen, verkleurt (meestal een roodblauwe verkleuring), doet pijn, wordt warm of heel koud, gaat overmatig lokaal zweten en zelfs de haargroei kan veranderen.

Oorzaak en behandeling CRPS

Er is nog steeds geen eenduidigheid over de oorzaak van dystrofie. Wel zijn er een aantal theorie├źn over het ontstaan van dystrofie: een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel, een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen of een lokale zenuwontsteking. Omdat de precieze oorzaak van dystrofie nog steeds onbekend is, worden vele behandelingen toegepast waarbij de keuze met name sterk afhankelijk is van de desbetreffende arts/behandelaar.

Posttraumatische dystrofie kan tijdelijk van aard zijn maar kan ook chronisch zijn en leiden tot ernstig functieverlies door het zwakker worden van spieren en andere weefsels. In Nederland lijden naar schatting 20.000 mensen aan de chronische vorm van posttraumatische dystrofie (bron 2011). De aandoening is niet aan leeftijd gebonden, maar komt vaker voor bij mensen tussen de 45 en 60 jaar. Vrouwen lopen 3 keer zoveel kans op het krijgen van posttraumatische dystrofie als mannen.

Dystrofie door een ongeluk en afwikkelen letselschade?

Als de dystrofie is veroorzaakt door een ongeval dan kan een schadevergoeding worden geclaimd voor de letselschade van de aansprakelijke partij. Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade bij dystrofie / CRPS? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook