Aansprakelijkheid wegbeheerder voor letselschade

Heeft u een ongeluk gehad en letselschade opgelopen door een gat in het wegdek of een losliggende stoeptegel?

Wanneer kan eigenlijk de wegbeheerder voor een ongeluk met letselschade aansprakelijk gesteld worden. Dit kan het geval zijn als de weg een gebrek heeft. Bij een gebrek moet worden gedacht aan een gat in de weg, een losliggende stoeptegel of een obstakel op de weg?

Ongeluk door een gebrek in de weg

In principe is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en risico op schade voor de weggebruiker opleveren. Er zijn twee manieren waarop de wegbeheerder voor een ongeluk met letselschade aansprakelijk kan worden gehouden.
1) In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen (gebrek aan de weg of weguitrusting) geregeld. Dit is een risicoaansprakelijkheid.
2) Ook kan een wegbeheerder voor letsel door een ongeluk aansprakelijk zijn op basis van onrechtmatige daad (6:162 BW), dit betreft een schuldaansprakelijkheid.

Risicoaansprakelijkheid voor gebrek aan de weg

Als een beroep op artikel 6:174 BW wordt gedaan dan is het niet relevant of de wegbeheerder bekend was met het gevaar. Het betreft namelijk een risicoaansprakelijkheid voor schade en letsel door een gebrek in de weg. Als de gevaarzettende situatie echter zeer kort voor het ongeval is ontstaan, zodat dit gevaar redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden, is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Ook als de wegbeheerder deugdelijk en effectief waarschuwt voor gebreken aan de openbare weg bestaat geen aansprakelijkheid. Onder omstandigheden is een gewone waarschuwing echter onvoldoende.

Schuldaansprakelijkheid wegbeheerder

Als er zich bijvoorbeeld olie of goederen op de weg bevinden, en dit een gevaarlijke situatie oplevert, dan is een beroep op 6:174 BW niet mogelijk. Het wegdek wordt hierdoor namelijk niet gebrekkig. Wel kan het zijn dat de wegbeheerder een onrechtmatige daad verweten kan worden op grond van artikel 6:162 BW. Omdat door de gedupeerde met letselschade bewezen moet worden dat de wegbeheerder schuld treft, is het moeilijker om de wegbeheerder aansprakelijk te krijgen. Dit betreft een schuldaansprakelijkheid.

Oplettendheid weggebruiker

Het is dus niet zo dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor elk ongeluk met letsel dat ontstaat door een gebrek aan de weg. De omstandigheden zijn van belang. Als u bijvoorbeeld struikelt over een opstaande stoeptegel dan is het van belang wat het hoogteverschil is. Is dit bijvoorbeeld 'slechts' 2 centimeter dan zal aansprakelijkheid waarschijnlijk niet worden aanvaard. Dit kan weer anders zijn als er in het verleden meerdere personen over gevallen zijn, dit hebben gemeld aan de wegbeheerder, en de wegbeheerder hier niets aan gedaan heeft. Ook wordt gezien dat bijvoorbeeld een opwippende of losliggende stoeptegel eerder tot aansprakelijkheid leidt, omdat dit voor de voetganger niet goed zichtbaar is. Kortom ook wordt van de weggebruiker een zekere oplettendheid verlangd.

Tips bij aansprakelijkheid wegbeheerder en letselschade

Maak een aantal duidelijke foto's van het gebrek (bij voorkeur met een meetlat er bij) en de omgeving voordat de situatie gewijzigd wordt. Heeft u letsel opgelopen, meld dit dan bij de huisarts. Als er getuigen zijn, noteer dan de gegevens van deze mensen.

Voor verder advies over uw letselschade en aansprakelijkheid kunt u contact opnemen ons. Wij helpen u graag, bel 0800-44 55 000

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook