Bel gratis ons landelijk nummer

0800-4455000


Bescherming fietsers en voetgangers  'zwakke verkeersdeelnemers' voor letselschade bij ongeluk

'Zwakke' verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, genieten een bijzondere bescherming in de Wet bij een ongeval met letselschade met een 'sterke' gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Direct advies nodig?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug

 
Voor vrijblijvend advies!

Wordt u als fietser of voetganger door een auto aangereden en loopt u daarbij letselschade op, dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding vanwege het letsel, ook al bent u mogelijk zelf gedeeltelijk schuldig/aansprakelijk voor het verkeersongeval. Dit wordt geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW).

Bescherming fietsers en voetgangers bij verkeersongeluk

Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan wil dit artikel van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een verkeersongeval dat op een (voor het verkeer openstaande) weg heeft plaatsgehad en waarbij een motorrijtuig (bijvoorbeeld een brommer, scooter, auto, bus en motor) en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser en voetganger) betrokken zijn geweest. Een botsing met het motorvoertuig is niet vereist, voldoende is dat het motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Art. 185 WVW is niet van toepassong bij letselschade aan door een motorrijtuig vervoerde personen of zaken, schade aan een ander motorrijtuig in beweging of bij schade aan loslopende dieren.

Aansprakelijkheid voor letselschade fietser en voetganger

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is art. 185 WVW van toepassing hetgeen tot gevolg heeft dat de gemotoriseerde aansprakelijk is voor de ontstane letselschade en een schadevergoeding dient te betalen, behalve als sprake is van overmacht.


Plan een afspraak voor het gratis inloopspreekuur in Arnhem

Afspraak maken met een Letselschadespecialist


Er is alleen sprake van overmacht als de gemotoriseerde rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken ten aanzien van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen (voor zover relevant voor het ontstaan van het ongeval). De maatstaf "rechtens geen schuld" hebben is een strenger criterium dan wat wordt verstaan onder "normale schuld". Rechtens geen schuld houdt in dat eventuele fouten van andere weggebruikers waaronder begrepen de eventuele fouten van het slachtoffer met letsel zelf daarbij alleen van belang zijn wanneer die fouten voor de gemotoriseerde zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij het bepalen van diens rijgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden.

Aantonen overmacht verkeersongeluk

Kan overmacht door de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet worden aangetoond, hetgeen in de praktijk zeer lastig is, dan zal in ieder geval de letselschade van de ongemotoriseerde, 'zwakke' verkeersdeelnemer voor 50% te worden vergoed (causale verdeling). De redenering hierachter is dat het motorrijtuig door zijn snelheid en gewicht, een extra risico in het leven roept voor het veroorzaken van ernstig letsel of grotere schade. Dit noemt men het zogenaamde 'betriebsgefahr'.

Kinderen en letselschade in het verkeer

Ten opzichte van een kind jonger dan 14 jaar zal de letselschade 100% moeten worden vergoed, behalve als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij het kind.

Billijkheidscorrectie bij ernstig letsel

Het percentage na de causale verdeling, bij een ongemotoriseerde van 14 jaar of ouder, kan nog worden aangepast op grond van de billijkheidscorrectie. Factoren die hierbij van belang zijn: Betriebsgefahr, de wederzijdse ernst van de gemaakte fouten, de beperkte mate van verwijtbaarheid, de ernst van het letsel en eventuele bijzondere omstandigheden.

Wilt u advies na een verkeersongeval met letselschade?

In het bovenstaande is zeer beknopt uitgelegd hoe een fietser en voetganger in het verkeer voor ongelukken met letselschade wordt beschermd. Heeft u een verkeersongeluk gehad en letselschade opgelopen, laat u dan goed voorlichten door een letselschade-expert. Onze letselschadespecialisten en letseladvocaat helpen u graag. Bel 0800-4455000 voor een gratis adviesgesprek.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook