Wat is smartengeld en hoe moet je dat berekenen?

Het is niet mogelijk om eenvoudig aan te geven hoeveel smartengeld iemand gaat krijgen na een ongeval. Smartengeld is een vergoeding voor een niet in geld te bepalen schade.

We spreken over immateriële schade oftewel een vergoeding voor pijn, emotionele en psychische schade die een slachtoffer van een ongeval heeft opgelopen.  
Belangrijk om smartengeld goed te kunnen bepalen is de medische informatie die de behandelende arts en/of therapeut kan geven over het opgelopen letsel en de aanwezige beperkingen, die het slachtoffer als gevolg van het ongeval heeft opgelopen.

Smartengeld bij letselschade

Essentieel is dat de arts goed op de hoogte gebracht wordt over de gevolgen van een ongeval, omdat er anders onvoldoende informatie zal zijn om het smartengeld correct te kunnen bepalen. In Nederland moet het slachtoffer de gevolgen van het ongeval (zoals het opgelopen letsel) bewijzen.

Smartengeld is niet alleen van toepassing op lichamelijk letsel (fysiek) maar ook op geestelijk letsel (psychisch). Gelijk letsel kan voor verschillende slachtoffers, door de persoonlijke omstandigheden en gevolgen, tot een verschil (niet groot) van de hoogte van het smartengeld zorgen.

Hoogte smartengeld

Smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • hoe lang iemand bepaalde klachten en pijn heeft;
  • de zichtbaarheid van het letsel of de verwondingen (littekens in het gezicht zullen anders beoordeeld worden dan littekens op het been);
  • de invloed die het letsel heeft op het werk, vrije tijd, relaties etc.;
  • persoonlijke omstandigheden zoals de leeftijd van de persoon;

Als het niet mogelijk is om met de aansprakelijke partij een juiste smartengeldvergoeding overeen te komen, dan zal de Nederlandse rechter het laatste woord hierover hebben. De rechter zal bij het bepalen van smartengeld moeten letten op vergoedingen, die door andere Nederlandse rechters in een vergelijkbare situatie zijn toegekend. Daarbij moet de rechter ook rekening houden met inflatie, (geldontwaarding) die daarover berekend kan worden.

Voorbeelden smartengeld bij letselschade

In de literatuur werken ze vaak met een zevental categorieën. Hieronder toon ik enkele voorbeelden en geef er uitleg over (uiteraard kan dit alleen als een indicatie gezien worden):

Gering letsel tot € 2.500

kneuzingen, schaafwonden en een lichte hersenschudding;

De klachten/beperkingen hebben tot maximaal 3 maanden gevolgen gehad voor het dagelijks leven.

Licht letsel tot € 5.000 eenvoudige fracturen, gebitsbeschadiging of een litteken;
 Algehele genezing en geen beperkingen voor werk en sport. Wel kunnen er blijvende littekens of blijvende beschadiging van het gebit zijn.
Matig letsel tot € 10.000 whiplash, complexe fracturen, kniebanden die gescheurd zijn;
Geen volledig herstel en een geringe blijvende beperking.
Ernstig letsel tot € 25.000 ernstige whiplash, bewusteloos geweest, complex gebroken fractuur, gehoor of oogbeperking
Langere periode ziekenhuis opname, medische behandelingen gedurende langer dan een jaar, blijvende beperkingen.
Zwaar letsel tot € 50.000 langere periode bewusteloos geweest, persoonlijkheidsverandering, reuk/smaak verlies
Veel/meerdere ziekenhuisopnames, medische behandeling/revalidatie die langer dan een jaar kan duren, ernstige handicap en geen verbetering mogelijk.
Zeer zwaar letsel tot € 100.000 blijvend verlies van gebruik arm/been, blindheid, hersenletsel
Grote gevolgen voor privé en werk, levenslange medische begeleiding en controle
Uitzonderlijk zwaar letsel meer dan € 100.000 blijvend verlies van gebruik arm/been, blindheid, hersenletsel
totale dwarslaesie, communicatie is zeer moeilijk, zeer ernstige misvorming;
Blijvend lichamelijk/ geestelijk letsel, afhankelijk van hulp derden, opname in verpleeghuis of inrichting

Uitkering smartengeldvergoeding

Een smartengeldvergoeding zal in beginsel altijd netto aan een slachtoffer van een ongeval uitgekeerd gaan worden. Daardoor zal hierover dus geen inkomstenbelasting betaald hoeven worden. Wel kan het gezien worden als vermogen waardoor er mogelijk vermogensbelasting betaald moet worden. Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan kan het zijn dat een smartengelduitkering gevolgen heeft voor uw uitkering Dit verschilt per gemeente.

Vragen over smartengeld?

Heeft u vragen over uw hoogte van de smartengeldvergoeding of het recht op een schadevergoeding of smartengeld, neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat en letselschadespecialisten helpen u graag.

Bel 0800-4455000

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook