Met schadeloosstelling bedoelen we het betalen van een geldbedrag om schade te vergoeden. Er bestaat recht op schadeloosstelling als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade.

Er zijn veel grondslagen voor een schadeloosstelling. De belangrijkste voorbeelden zijn een overeenkomst en de wet (bijvoorbeeld een onrechtmatige daad). Of er recht bestaat op een schadeloosstelling beoordelen we aan de hand van het specifieke geval. Om een schadeloosstelling te claimen, stelt u de veroorzaker van de schade aansprakelijk.

Claimen schadeloosstelling

Voor een schadeloosstelling moet je de veroorzaker van schade aansprakelijk stellen. Een aansprakelijkstelling is niets anders dan de aanzegging dat er schade is ontstaan door de veroorzaker en dat de veroorzaker een letselschadevergoeding moet betalen.

Waaruit bestaat een schadeloosstelling

De schadeloosstelling bij letsel bestaat uit alle schade, kosten, gemiste inkomsten en uit smartengeld:

  • De schade bestaat bijvoorbeeld uit reparatiekosten voor een auto, fiets, scooter of brommer, kapotte kleding, een kapotte telefoon, horloge of sieraad;
  • Bij kosten kunt u denken aan uw eigen risico, kosten voor medische behandeling die u verzekering niet betaalt, kosten voor hulp in de huishouding, kinderopvang, het uitlaten van uw hond, reis- en parkeerkosten en al uw andere kosten;
  • Gemist inkomen uit loon of onderneming is vaak een grote schadepost. Vooral bij tijdige of langdurige arbeidsongeschiktheid ontstaat vaak veel schade;
  • Door smartengeld wordt u schadeloos gesteld voor de pijn, het leed en de afname van levensvreugde die ontstaat door letsel. De slachtoffer met deze immateriële schade wordt schadeloos gesteld door de toekenning van smartengeld.

Aandachtspunten schadeloosstelling

Voor een schadeloosstelling is bewijs nodig. Leg daarom alle omstandigheden rond het ontstaan van de schade goed vast. Zorg dat u kunt bewijzen hoe de schade ontstond en door wie.

Voor een volledige schadeloosstelling moet de omvang van de schade duidelijk zijn. Het slachtoffer moet de schade bewijzen. Zorg daarom dat u vanaf het begin de schade goed vastlegt en bewijsmiddelen bewaart.

Het is belangrijk dat u weet welke stappen u moet zetten en wanneer. Schade kan ingewikkeld zijn en het recht ook. Soms zijn er meerder grondslagen om schade te verhalen. Iedere schade vraagt om een eigen aanpak. Bij ieder schade geval gelden andere voorwaarden. Een vordering om een schadeloosstelling te krijgen loopt in veel gevallen stuk omdat niet de juiste stappen zijn gezet. Alle vorderingen verjaren. In sommige gevallen moet u tijdig klagen. Ook kan een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Als een belangrijke voorwaarde niet of niet tijdig is vervult, loopt een vordering om schadeloos gesteld te worden vast. De veroorzaker betaalt de schade niet. Het slachtoffer blijft met zijn eigen schade zitten.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres