Letselschade kan ontstaan door allerlei oorzaken. Om uw letselschade te verhalen heeft u hup nodig van een ervaren en deskundige letselschadespecialist. Omdat het een belastend en ingewikkeld proces is, raden wij altijd aan een deskundige in te schakelen ongeacht de oorzaak en ernst van uw letsel.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Voor vrijblijvend advies!

Verkeersongeluk

Nog steeds is het verkeersongeluk de meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van letselschade. Hierin onderscheiden we een ongeval tussen twee gemotoriseerde deelnemers (auto-auto of auto-bromfiets), of een gemotoriseerd en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (auto-fietser of auto-voetganger). Omdat voetgangers en fietsers extra kwetsbaar zijn voor letsel, wordt deze groep extra beschermd.

oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Ook op het werk of onder werktijd komen regelmatig ongevallen voor. Het kan hierbij gaan om ongevallen op de werkvloer. Maar ook kan het een verkeersongeval zijn dat u overkomt in de uitvoering van uw werk.

Een bijzondere vorm van arbeidsgerelateerd letsel zijn de beroepsziekten waaronder de burn-out.

Medisch fout

Bij een medische fout gaat het grofweg om een handeling of nalaten te handelen door een arts, specialist in een kliniek, ziekenhuis of andere zorginstelling.

Het kan zijn dat geen behandeling werd ingesteld daar waar dat wel had gemoeten, de verkeerde behandeling werd ingesteld of deze foutief werd uitgevoerd.

Gebrekkig opstal

Een andere oorzaak van letselschade zijn gebrekkige opstallen. Opstallen zijn objecten die duurzaam met de grond zijn verbonden. Bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand, maar ook lantaarnpalen en andere objecten. De bezitter of gebruiker van een gebrekkig opstal betaalt de schade die het opstal veroorzaakt.

Gebrekkig product

Een product moet deugdelijk zijn. Als een glas zomaar breekt of de remmen van een auto niet werken, kan er sprake zijn van een gebrekkig product. De producent of de verkoper betaalt de schade die een gebrekkig product veroorzaakt.

Letselschade door dieren

Een andere oorzaak van letselschade zijn dieren. Veel voorkomend letsel is bijvoorbeeld een hondenbeet. Ook paarden zorgen regelmatig voor het ontstaan van letselschade. De bezitter of bedrijfsmatig gebruiker van een dier betaalt de door het dier veroorzaakte schade.

Letsel bij sport of spel

Ook bij het sporten of bij het spelen van een spel ontstaat letsel. Meedoen aan een sportwedstrijd of spel brengt altijd een zeker risico mee op letselschade in sport en spelsituaties. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een schadevergoeding betaald. Bijvoorbeeld bij een zeer gemene overtreding.