Letselschade kan ontstaan door allerlei oorzaken. Om uw letselschade te verhalen heeft u hup nodig van een ervaren en deskundige letselschadespecialist. Omdat het een belastend en ingewikkeld proces is, raden wij altijd aan een deskundige in te schakelen ongeacht de oorzaak en ernst van uw letsel.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Voor vrijblijvend advies!

Verkeersongeluk

Nog steeds is het verkeersongeluk de meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van letselschade. Hierin kan dan weer onderscheid worden gemaakt in een ongeval tussen twee gemotoriseerde deelnemers (auto-auto of auto-bromfiets), of een gemotoriseerd en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (auto-fietser of auto-voetganger). Omdat voetgangers en fietsers extra kwetsbaar zijn voor letsel, wordt deze groep extra beschermd.

oorzaken letselschade

Arbeidsongeval

Ook op het werk of onder werktijd komen regelmatig ongevallen voor. Het kan hierbij gaan om ongevallen op de werkvloer. Maar ook kan het een verkeersongeval zijn dat u overkomt in de uitvoering van uw werk.

Een bijzondere vorm van arbeidsgerelateerd letsel zijn de beroepsziekten waaronder de burn-out.

Medisch fout

Bij een medische fout gaat het grofweg om een handeling of nalaten te handelen door een arts, specialist in een kliniek, ziekenhuis of andere zorginstelling.

Het kan zijn dat geen behandeling werd ingesteld daar waar dat wel had gemoeten, de verkeerde behandeling werd ingesteld of deze foutief werd uitgevoerd.