Smartengeld wordt toegekend als u door toedoen van iemand anders letselschade oploopt. Smartengeld vergoedt de immateriële schade van het letsel.

De immateriële schadevergoeding en de materiële schadevergoeding vormen samen de letselschadevergoeding. Smartengeld is dus een deel van de letselschadevergoeding en geen synoniem voor een letselschadevergooeding.

Is het smartegeld of smartengeld? De juiste spelling is smartengeld met tussen n. De oude spelling, smartegeld, zonder n, wordt ook gebruikt, maar is eigenlijk incorrect.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Het compenseert onder andere geleden pijn, angst of gederfde levensvreugde. Immateriële schade wordt ook wel onherstelbare schade genoemd. Het smartengeld is een vergoeding voor:

 • Lichamelijke pijn;
 • Hinder door belemmeringen die ontstaan door letsel;
 • Verdriet;
 • Neerslachtigheid;
 • Depressie;
 • Angstaanvallen en paniekaanvallen;
 • Aantasting van de lichamelijke integriteit
 • Vermindering van de levenslust door afname van de levenskwaliteit.

Bel 0800 – 44 55 000 of gebruik info@letselschadespecialist.nl om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.

smartengeld, smartengeld berekenen, ANWB smartengeldgids, smartengeldgids, smartengeld gids, smartengeld claimen, zelf smartengeld berekenen, letselschade smartengeld, immateriele schadevergoeding berekenen

Wanneer kan ik smartengeld krijgen?

De toekenning van smartengeld is aan de orde als u:

 • door toedoen van een ander letsel oploopt. Er moet dus een aansprakelijke partij zijn;
 • uw letsel moet het gevolg zijn van het ongeval dat door de aansprakelijke partij is veroorzaakt.

Voor het berekenen is noodzakelijk dat de aard van het letsel en de eventueel blijvende gevolgen van het ongeval helder zijn.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Smartengeld wordt berekend door het onderhavige geval te vergelijken met eerdere ongevallen waarbij smartengeld is toegekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ANWB Smartengeldgids. Voor het berekenen is noodzakelijk dat de aard van het letsel en de eventueel blijvende gevolgen van het ongeval helder zijn. Zodra er sprake is van een medische eindsituatie kan de letselschade en het smartengeld worden afgehandeld. Op dat moment is alle schade, inclusief de immateriële schade, van een ongeval immers duidelijk.

Relevante factoren waarnaa wordt gekeken in de Smartengeldgids voor de berekening zijn onder andere de leeftijd van het slachtoffer, ontsierende littekens, de duur van het herstel, het aantal opertaties, de duur van verblijf in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum en de psychische druk die iemand door het letsel ervaart. Daarnaast is de invloed van het letsel op hobby’s, het sociale leven en het toekomst perspectief belangrijk.

De ANWB Smartengeldgids

De Smartengeldgids bevat een overzicht van jurisprudentie van toegekende smartengeld in diverse omstandigheden en met diverse oorzaken. In de smartengeldgids kan aan de hand van de oorzaak, bijvoorbeeld een ongeval of een medische fout, en het gevolg, bijvoorbeeld armletsel of beenletsel, een voorbeeld worden gevonden van smartengeldtoekenning. Door een heel aantal zaken naast elkaar te leggen, wordt de immateriële schadevergoeding, waarop u aanspraak maakt, berekend.

Wat is van belang voor de hoogte van het smartengeld?

Factoren die een rol spelen bij het berekenen van smartengeld zijn onder andere:

 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de duur van het genezingsproces;
 • het aantal en de duur van de medische behandelingen;
 • is er blijvende pijn;
 • zijn er cosmetisch ontsierende littekens;
 • is het slachtoffer zijn baan verloren door het ongeval;
 • kan het slachtoffer bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen;
 • heeft het ongeval blijvende angst klachten veroorzaakt.

Smartengeld door trage afhandeling letselschade

Trage afhandeling van letselschade was volgens het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden reden om een bedrag van € 10.000 aan smartengeld toe te kennen.

De rechter verweet de verzekeraar de letselschadezaak bijzonder traag te hebben afgehandeld. Ook brachten de steeds wisselende schadebehandelaren mee dat verscheidene keren van koers werd veranderd. Het causaal verband tussen het verkeersongeval en de whiplashklachten werd ontkend, terwijl de medisch adviseur eerder wel oorzakelijk verband aannam tussen whiplashletsel en ongeluk. Tenslotte weigerde verzekeraar een verzekeringsarts in te schakelen.

Ook het verstrekken van voorschotten verliep stroperig, waardoor het slachtoffer steeds achter de feiten aanliep en de schadevergoeding ontoereikend was. Volgens de rechter is hiermee onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld jegens het slachtoffer waardoor immateriële schade is onstaan.

Wat kost letselschade claimen?

In veel gevallen is de bijstand van een letselschadespecialist gratis. De werkzaamheden worden vergoed door de aansprakelijke partij. De wet bevat hiervoor een regeling. Wij brengen onze kosten rechtstreeks in rekening bij de wederpartij.

Smartengeld voor psychische schade

Ook als er geen sprake is van letsel kan er recht bestaan op smartengeld. Smartengeld komt dus niet alleen aan de orde bij lichamelijke verwondingen.

smartengeld, smartengeld berekenen, ANWB smartengeldgids, smartengeldgids, smartengeld gids, smartengeld claimen, zelf smartengeld berekenen, letselschade smartengeld, immateriele schadevergoeding berekenen

Smartengeld belast of onbelast

Smartengeld wordt niet als bron van inkomsten gezien en er wordt geen belasting over smartengeld geheven. Smartengeld wordt dus altijd netto uitbetaald. Een letselschadespecialist zal in de vaststellingovereenkomst, waarin de letselschaderegeling wordt vastgelegd, een belastinggarantie laten opnemen. In de belastinggarantie geven partijen aan dat de vergoeding niet belast is. Als de Belastingdienst belasting heft over de lestelschadevergoeding en het smartengeld komt deze voor rekening van de aansprakelijke partij op grond van de belastinggarantie.

Contact

Bel 0800 – 4455000 of gebruik het contactformulier om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres