U krijgt smartengeld als u door toedoen van iemand anders letselschade oploopt. Smartengeld vergoedt de immateriële schade van letsel. Deze schade bestaat onder andere uit geleden pijn, verdriet, afname van levensvreugde en het ongemak van letsel.

U heeft recht op smartengeld als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw schade. De hoogte van het smartengeldbedrag is 200 tot 250.000 euro afhankelijk van de ernst van het letsel.

Een letselschadevergoeding bestaat uit smartengeld en een vergoeding voor uw overige schade. Bijvoorbeeld zorgkosten, kosten van hulp in de huishouding, uw inkomensschade en veel andere schadeposten. Ook zonder letsel kunt u een smartengeldclaim hebben. Bijvoorbeeld bij PTSS, een burnout of andere psychische schade.

Video: 5 veel gestelde vragen over smartengeld

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Het compenseert geleden pijn, angst en afname van plezier in het leven. Deze schade is hoogst persoonlijk en daarom moeilijk in geld uit te drukken. Daarom noemen we deze schade immateriële schade. Iedereen ervaart letsel en beperkingen namelijk anders. Immateriële schade wordt ook wel onherstelbare schade genoemd. De schade bestaat uit:

 • Lichamelijke pijn;
 • Hinder door belemmeringen die ontstaan door letsel;
 • Verdriet;
 • Neerslachtigheid;
 • Depressie;
 • Angstaanvallen;
 • Paniekaanvallen;
 • Aantasting van de lichamelijke integriteit;
 • Vermindering van de levenslust door afname van de levenskwaliteit.

Wanneer krijg ik smartengeld?

U krijgt smartengeld als:

 1. Iemand verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw letsel. Er is iemand aansprakelijk, en;
 2. Uw letsel het directe gevolg is van het ongeval dat de aansprakelijke partij veroorzaakte;
 3. U de aansprakelijkheid, de schade en het verband tussen het ongeval en de schade kunt bewijzen.

Bespreek uw zaak vandaag nog met een letselschadespecialist. Bel 0800 – 44 55 000 of stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl.

smartengeld, smartengeld berekenen, ANWB smartengeldgids, smartengeldgids, smartengeld gids, smartengeld claimen, zelf smartengeld berekenen, letselschade smartengeld, immateriele schadevergoeding berekenen

Hoe wordt smartengeld berekend?

Voor het berekenen van smartengeld moeten alle gevolgen van het ongeval helder zijn. Dit is meestal het moment waarop geen medische ontwikkelingen meer worden verwacht. Voorafgaand aan dit moment is het mogelijk een voorschot op het smartengeld te krijgen.

Voor de berekening kijken we naar smartengeld voorbeelden betaalt in andere letselschadezaken. Hierbij zijn de specifieke omstandigheden van belang. Aan de hand van de gevonden bedragen is soort gelijke zaken kan een berekening worden gemaakt. De kenmerken die een rol spelen bij het berekenen van smartengeld zijn:

 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de duur van het genezingsproces;
 • het aantal medische behandelingen en de duur van de medische behandelingen;
 • of er blijvende pijnklachten zijn;
 • is er cosmetische schade zoals ontsierende littekens;
 • is het slachtoffer zijn baan verloren door het ongeval;
 • kan het slachtoffer bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen;
 • de invloed van het letsel op het toekomstperspectief van het slachtoffer, waaronder het liefdesleven/de kans om een partner te vinden en de kansen op de arbeidsmarkt;
 • heeft het ongeval blijvende angstklachten veroorzaakt.

Voor de berekening bij licht letsel, dit is letsel dat binnen 6 maanden restloos herstelt, is de Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld opgesteld.

Smartengeld door trage afhandeling letselschade

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden wees een bedrag van € 10.000 aan smartengeld toe voor de trage afhandeling van letselschade. De rechter verweet de verzekeraar de letselschadezaak bijzonder traag te hebben afgehandeld. Ook brachten de steeds wisselende schadebehandelaren mee dat verscheidene keren van koers werd veranderd. Het causaal verband tussen het verkeersongeval en de whiplashklachten werd op een gegeven moment ontkend, terwijl de medisch adviseur eerder wel een oorzakelijk verband aannam tussen whiplashletsel en ongeluk. Tenslotte weigerde de verzekeraar een verzekeringsarts in te schakelen. Ook het verstrekken van voorschotten verliep stroperig. Het slachtoffer kon hierdoor de lopende kosten niet betalen. De rechter vond dat hierdoor onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld is. Waardoor immateriële schade is ontstaan.

Lees meer over smartengeld bij whiplash letsel.

Wat kost letselschade claimen?

In veel gevallen is de bijstand van een letselschadespecialist gratis. De werkzaamheden die nodig zijn om uw schade te claimen, betaalt de aansprakelijke partij. De wet bevat hiervoor een regeling. Wij brengen onze kosten rechtstreeks in rekening bij de wederpartij. U betaalt dus geen voorschot en de vergoeding wordt niet ingehouden op uw schadevergoeding.

Belasting

Smartengeld is geen inkomen. Het is daarom in beginsel onbelast. De uitbetaling is netto. Een letselschadespecialist kan u bovendien helpen met een belastinggarantie. Een belastinggarantie is een bepaling in een overeenkomst waarin staat dat de vergoeding niet belast is. Als de Belastingdienst wel belasting heft, wat voorkomt, dan betaalt de aansprakelijke partij de belastingaanslag op grond van de belastinggarantie.

Lees meer over smartengeld en belasting.

Bespreek uw smartengeldvergoeding

Uw letsel bespreken met een van onze deskundigen is een goede stap op weg naar een rechtvaardige schadevergoeding. Bel 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het contactformulier om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres