Een whiplash ontstaat door beschadiging van spieren en weefsel in de nek. Deze schade aan nekweefsel en nekspieren ontstaat door een plotselinge beweging van het hoofd. De klachten komen veel voor na een verkeersongeval zoals een kop-staartbotsing of kettingbotsing.

De beweging die het letsel veroorzaakt is vaak een slingerbeweging van het hoofd. Het hoofd maakt een zweepslag. Een whiplash is niet zichtbaar op een scan en kan daarom medisch eigenlijk niet worden vastgesteld. Het letsel komt echter veel voor en veroorzaakt veel pijn en ongemak. Voor een schadeclaim bij whiplash letsel stellen we de whiplash vast aan de hand van medische informatie en bewijs van de oorzaak van de klachten.

De letselschadespecialist biedt juridische hulp bij letselschade. Deze hulp is kosteloos. De aansprakelijke veroorzaker betaalt namelijk ook de kosten van de schadeclaim. Bel naar 0800 – 44 55 000 om uw schade te regelen.

Schadevergoeding claimen bij whiplash

Whiplashletsel is niet medisch-objectiveerbaar. Dit betekent dat er geen medisch bewijs is dat er iemand een whiplash heeft. Voor het recht op een schadevergoeding kijkt de rechter daarom naar de klachten aan de hand van medische informatie en de oorzaak van het letsel. De rechter beoordeelt of de klachten consequent en reëel zijn. Voor de schadevergoeding is het daarom belangrijk (direct) een dokter te bezoeken. Hiermee legt u belangrijk bewijs vast. Voor de oorzaak van het letsel is ook bewijs nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schadeformulier, proces-verbaal, verklaringen van getuigen of foto’s van de plaats van het ongeval.

Gratis hulp bij whiplash letsel

Laat u vrijblijvend voorlichten door een specialist. Bel naar 0800 – 44 55 00 of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Wat is Whiplash letsel?

  Whiplash betekent letterlijk zweepslag. Het hoofd maakt door een onverwachte gebeurtenis een beweging die lijkt op een zweepslag. De nek krijgt hierdoor een flinke klap. Spieren en weefsel in de nek worden opgerekt, waardoor beschading ontstaat. De whiplash ontstaat door de energieoverdracht op de hals. De energie overdacht waardoor het hoofd eerst achterover en daarna voorover buigt, noemen we een acceleratie-deceleratie mechanisme. Daarnaast gebruiken we ook wel de term flexie-extensie trauma. De beweging kan de volgende gevolgen hebben:

  • Gewrichtsbanden en spierweefsels rekken uit;
  • Beschadiging van spier aanhechtingen;
  • Zenuwweefsel raakt beschadigd;
  • Tussenwervelschijven ontwrichten;
  • Verschuiving van wervelgewrichten.

  Oorzaken van een whiplash

  De meest voorkomende oorzaak van whiplash klachten is een aanrijding. Een kop-staartaanrijdingen, ofwel een aanrijding van achter, veroorzaakt de slingerbeweging van het hoofd. Ook een val, bijvoorbeeld door uitglijden, een duik in ondiep water of een sportongeval veroorzaakt soms whiplash letsel.

  Acceleratie- en deceleratieletsel

  De beweging van het hoofd waardoor een whiplash ontstaat, noemen we ook wel acceleratieletsel (als het hoofd voorover is geslagen) of deceleratieletsel (als het hoofd achterover is geslagen). Ook de term Cervicaal acceleratie letsel wordt gebruikt. Cervicaal acceleratie letsel (CAL) is acceleratieletsel in nek- en ruggewervelgebied.

  Whiplash symptomen en whiplash klachten

  Whiplash uit zich in nekklachten, schouderklachten en rugpijn. Daarnaast zijn er cognitieve klachten zoals concentratieproblemen, depressiviteit, geheugenverlies en toegenomen gevoeligheid voor licht, geluid en drukte. Bij een whiplash zijn dit officieel geen symptomen. De symptomen noemen we een whiplash.

  Whiplash Associated Disorder (WAD)

  Als er geen fractuur of andere aandoening uit medisch onderzoek blijkt, worden de klachten aangeduid als een Whiplash Associated Disorder (WAD). Een Whiplash Associated Disorder noemen we ook een post whiplash syndroom of een nekverstuiking. WAD is letsel aan de weke delen van de nek. De symptomen van een whiplash associated disorder kunnen onder andere bestaan uit nekpijn en stijfheid, hoofpijn, cognitieve en psychiatrische stoornissen en duizeligheid.

  Whiplash gradaties

  De Quebec Task Force heeft in 1995 een indeling gemaakt van whiplash trauma naar aard van de ernst van de klachten:

  • Graad 0: geen nekklachten, geen lichamelijke afwijkingen;
  • Graad 1: klachten van nekpijn, stijfheid en gevoeligheid, zonder lichamelijke afwijkingen;
  • Graad 2: nekklachten en neuromusculaire afwijkingen;
  • Graad 3: nekklachten en neurologische afwijkingen;
  • Graad 4: nekklachten met fractuur(breuk) of dislocatie (van de plaats gedrukt zijn van wervels of bandletsel);

  Door klachten aan te duiden als whiplash associated disorder type 2 of whiplash associated disorder graad 2 kan eenvoudig gecommuniceerd worden welke klachten zich voordoen.

  Hoe wordt een whiplash vastgesteld?

  De diagnose whiplash wordt gesteld aan de hand van de wijze van het ontstaan van het ongeval en de klachten die worden ervaren. Het stellen van de diagnose levert in de praktijk veel problemen op. Slachtoffers voelen zich vaak onvoldoende serieus genomen.

  Aansprakelijkheid bij whiplashtrauma

  Bij een kop-staartbotsing zal de bestuurder van de auto die achterop een andere auto rijdt aansprakelijk zijn. Dit is slechts anders als de kop-staartbotsing niet het gevolg is van onvoldoende afstand houden. Bijvoorbeeld bij plotseling remmen zonder verkeersnoodzaak of invoegen, waarbij er voor de ingehaalde automobilist onvoldoende afstand is om tijdig tot stilstand te komen.

  De vaststelling van aansprakelijkheid bij whiplashtrauma levert veel problemen op. Een letselschadespecialist kan u helpen om de aansprakelijkheid vast te stellen bij whiplashletsel.

  Schadevergoeding bij whiplashletsel

  Op welke schadevergoeding heb ik recht? De hoogte van de schadevergoeding die u krijgt bij letsel is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De ernst van de letselschade;
  • De duur van het herstel;
  • De invloed van het letsel op uw tijdsbesteding, functioneren en toekomst.

  Bij whiplashletsel komen de onderstaande schadeposten veel voor. De schade bestaat :

  • Inkomensschade (loon, omzet, zwartwerk, pensioenschade) ;
  • Medische kosten (eigen risico);
  • Reis- en parkeerkosten;
  • Kosten van hulpmiddelen;
  • De kosten van hulp in de huishouding;
  • Hulp bij klussen in en rond huis;
  • Wettelijke rente (over gemaakte kosten).

  Smartengeld

  Medische kosten, inkomensschade en de andere hierboven genoemde schadeposten zijn zogenaamde materiële schade. Daarnaast onderscheiden we immateriële schade. Hiervoor krijgt u smartengeld. Smartengeld geldt als vergoeding voor geleden pijn, gederfde levensvreugde en alle andere niet in geld uit te drukken schadeposten. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de hinder die door het letsel ontstaat.

  Bekijk de voorbeelden van smartengeld toekenning bij een whiplash.

  Whiplash statistieken

  Whiplash in cijfers: Per jaar lopen tussen de 30.000 en 50.000 personen in Nederland whiplashklachten op door een verkeersongeval. In 80 procent van alle gevallen bestuurde het slachtoffer een personenauto.

  Twee derde van alle slachtoffers is mannelijk. Dit is te verklaren doordat mannen procentueel grotere afstanden per auto afleggen. De kans dat geruime tijd na het ongeval nog whiplash klachten spelen is voor vrouwen echter groter. Vanuit de medische wereld wordt hiervoor het verschil in spieropbouw in de nek en schouders als oorzaak aangewezen.

  Whiplash claims maken een groot deel uit van alle letselschade claims in Nederland. Het percentage wordt geschat op 40 % van het totaal.

  Whiplash en hersenletsel

  Bij een whiplash is op de traditionele scans geen hersenletsel zichtbaar. Er is dus geen sprake van aantoonbaar hersenletsel bij een whiplash. Het hersenletsel dat ontstaat bij een whiplash noemen we een diffuse traumatische axonale beschadiging. Deze hersenbeschadiging wordt veroorzaakt door inertiële krachten (versnellingskrachten en vertragingskrachten). Verlamming en gevoelsstoornissen kunnen het gevolg zijn van de beschadiging.

  Oogproblemen bij whiplash: convergentiestoornis of convergentieinsufficiëntie

  Oogproblemen komen vaak voor bij mensen met whiplash klachten. Deze oogklachten worden ook aangeduid als convergentiestoornis of convergentie insufficiëntie. Convergentie is het naar binnen draaien van de ogen als we op korte afstand kijken. Convergentie is belangrijk voor lezen, schrijven, werken achter een computer en veel andere dagelijkse taken.

  Oorsuizen

  Letsel dat samen kan gaan met nekletsel is tinnitus ofwel oorsuizen. Bij tinnitus wordt een piep, ruis of ander niet extern waarneembaar geluid ervaren. Dit fantoomgeluid ontstaat door een beschadiging van het binnenoor. Oorsuizen ontstaat meestal door langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Bij een ongeval zien we dezelfde beschadiging van het binnenoor als bij langdurige blootstelling aan lawaai. Bij een ongeval waarbij whiplash letsel ontstaat, kan dus ook oorsuizen ofwel tinnitus ontstaan.

  Slaapproblemen

  Slaapproblemen komen veel voor bij whiplashletsel. Een gebrek aan slaap leidt vaak tot andere klachten. Concentratieproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid kunnen verergeren door slaapproblemen. Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, kunnen ontstaan doordat het ongeval nog verwerkt moet worden. Ook kan het zijn dat door letsel en pijn een andere slaaphouding aangenomen moet worden.

  Een arts kan u helpen bij slaapproblemen. Vaak worden ontspanningsoefeningen voorgeschreven. Ook beweging, zoals wandelen of fietsen, kan een positieve bijdrage leveren bij slaapproblemen.

  Whiplash behandeling

  Voor uw gezondheid en de schadeclaim is het belangrijk dat u voor uw behandeling naar een dokter gaat.

  Direct na een ongeval waarbij nekletsel ontstaat wordt volledige rust voorgeschreven. De eerste 48 uur is behandeling van de nek met ijs mogelijk.

  Soms wordt het gebruik van een halskraag voorgeschreven. Het dragen van een halskraag ontlast de hals. Een halskraag mag maximaal 6 maanden gedragen worden. Bij langer gebruik kunnen blijvende bewegingsbeperkingen ontstaan.

  Behandeling door een fysiotherapeut wordt ook vaak voorgeschreven bij whiplash letsel. Bij de fysiotherapie wordt gewerkt aan de houding. Dit beperkt de klachten.

  Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie ook wel TENS behandeling genoemd, is een injectie van ontstekingsremmers in de nek. Hierdoor kunnen pijnklachten afnemen. Ook behandeling van de zenuw met stroompulsjes is mogelijk. Het afvuren van stroompulsen op de zenuw verandert de pijngeleiding. De pijn kan hierdoor verminderen.

  Een andere behandelingsmethode is radiofrequente facetdenervatie. Hierbij worden de zenuwen in de nek behandelt door verhitting. Door deze behandeling van de zenuwen nemen de pijnprikkels af.

  Ook medicatie is een mogelijke behandeling of hulpmiddel om de symptomen van het letsel te bestrijden. Bij ernstig whiplashletsel kan een operatie noodzakelijk zijn.

  In veel gevallen kan het letsel volledig herstellen. Meestal verdwijnen de klachten binnen 6 maanden. Bij een chronische whiplash blijven de klachten zich ook na een half jaar voordoen.

  Whiplash Stichting

  De Whiplash Stichting Nederland (of WSN) is opgericht op 2 mei 1989 te Utrecht. De stichting is de enige door het ministerie van VWS erkende whiplashpatiëntenorganisatie. De stichting zet zich in voor whiplashpatiënten. De WSN zet zich in voor erkenning van het whiplashsyndroom. Gezien de negatieve ervaring van veel whiplashpatiënten is het werk van de stichting helaas noodzakelijk.

  Deskundig advies bij letsel

  Bel 0800-4455000 om vrijblijvend en gratis uw letselschade met een deskundige te bespreken of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Relevante informatie

  Smartengeld|Letselschade advocaat (LSA)|Letselschade door een verkeersongeluk

  Contact

   Uw naam
   Uw telefoonnummer
   Uw e-mailadres