Smartengeld voorbeelden geven inzicht in uw recht op smartengeld. Letselschade behandelaars gebruiken smartengeld voorbeelden om claims te berekenen.

De wet bevat geen regels over het berekenen van smartengeld. Smartengeld stellen we naar redelijkheid vast. In de meeste gevallen is hierbij bovendien geen rechter betrokken. Maar hoe bepalen we de hoogte van het smartengeld? We bekijken bedragen die in het verleden zijn betaald in soortgelijke zaken. Aan de hand van voorbeelden van eerder betaalt smartengeld en de omstandigheden van het geval weet u waar u recht op heeft.

Smartengeld voorbeelden: ernst letsel

 • Gering letsel € 0,– tot € 800,–;
 • Licht letsel € 300,– tot €2.125,–;
 • Matig letsel € 1.500– tot € 9.000,–;
 • Ernstig letsel € 8.000,– tot € 21.000,–;
 • Zwaar letsel € 19.000,– tot € 43.000,–;
 • Zeer zwaar letsel € 40.000,– tot € 76.000,–;
 • Uitzonderlijk zwaar letsel € 70.000,— tot € 250.000,– smartengeld.

Bij gering letsel kunt u denken aan schaafwonden of een kneuzing. Uitzonderlijk zwaar letsel betreft bijvoorbeeld een dwarslaesie. De ernst van het letsel is de eerste en belangrijkste indicatie voor de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld voorbeelden specifieke gevallen

Hieronder treft u pagina’s aan met smartengeld voorbeeld bedragen. De omschrijving van het letsel en de toegekende bedragen geven inzicht in uw recht op smartengeld. De pagina’s zijn onderverdeeld in 3 categorieën: de oorzaak van het letsel, het soort letsel en de hoedanigheid van het slachtoffer.

Oorzaak letsel

Soorten letsel

Slachtoffer

Wat is belangrijk voor de hoogte van het smartengeld?

De ernst van het letsel is belangrijk voor de hoogte van het smartengeld. Smartengeld is bovendien altijd persoonlijk. De omstandigheden van het geval en het slachtoffer bepalen de hoogte. Factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte zijn:

 • Leeftijd;
 • Duur van het herstel;
 • Is er sprake van volledig herstel of zijn er blijvende beperkingen;
 • Aantal dagen in een ziekenhuis, revalidatie- of zorgcentrum;
 • Invloed van het letsel op het werk van het slachtoffer;
 • Invloed van het letsel op het sociale leven;
 • Invloed van het letsel op de vrijetijdsbesteding en hobby’s.

Laat uw schade claimen

Bespreek uw mogelijkheden en laat u goed voorlichten. Bespreek uw letselschade en zorg dat u direct meer weet. Wij handelen schadeclaims af van begin tot eind. Onze rechtshulp is in de meeste gevallen kosteloos. Een eerste gesprek is altijd gratis. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres