Letselschade bedragen zijn belangrijk voor letselschade slachtoffers. Letsel brengt veel onzekerheid mee. De hoogte van de te ontvangen letselschade bedragen biedt houvast. Letselschade bedragen stellen we vast aan de hand van de schade.

Voordat er bij letselschade over bedragen wordt gepraat, is van belang of u een letselschadevergoeding krijgt. De aansprakelijkheid en het verzamelen van bewijzen over de aansprakelijkheid is de eerste stap in een letselschadezaak. Pas na de vaststelling van de aansprakelijkheid komt de schade aan de orde.

Schade is persoonlijk. Bij hetzelfde letsel hebben verschillende slachtoffers andere schade. Letselschade bedragen verschillen daarom per persoon en schadegeval. Uitgangspunt van de schaderegeling is dat alle bedragen die u uitgeeft door uw letsel en alle inkomsten die u mist vergoed moeten worden. Daarnaast krijgt u smartengeld voor leed, pijn en verlies van levensvreugde.

Letselschade bedragen

Letsel kan zeer gering zijn, maar ook uitzonderlijk zwaar. Gering letsel bestaat bijvoorbeeld uit een oppervlakkige verwonding of een kneuzing. Denk bij uitzonderlijk zwaar letsel bijvoorbeeld aan een dwarslaesie.

Hieronder volgen enige voorbeelden waarin de letselschade bedragen worden uitgewerkt.

Letselschade bedragen

Letselschade bedragen whiplash

Een whiplash slachtoffer dat wij bijstonden kreeg een letselschadevergoeding van € 34.567,38 toegekend. Het letsel ontstond bij een kop-staartbotsing. De achteraanrijder was volledig aansprakelijk. De whiplash klachten herstelden gelukkig volledig. Onze cliënt had geen blijvende klachten of beperkingen. De schadevergoeding bestond onder andere uit een bedrag van € 7.500,– aan smartengeld. Een groot deel van het letselschadebedrag bestond daarnaast uit een compensatie voor inkomensverlies.

Letselschade bedragen ongeval

Voor een cliënte die wij bijstonden na een verkeersongeval kwamen wij een letselschade bedrag van € 234.978,– overeen met de aansprakelijke verzekeraar. Het letsel was ernstig. De vrouw verbleef 14 dagen in een ziekenhuis en vervolgens 33 dagen in een revalidatiecentrum. Voor deze dagen kreeg het slachtoffer een vergoeding van € 28,– per dag. Deze vergoeding komt overeen met de (destijds geldende) standaard daggeldvergoeding. Ook voor reiskosten en parkeerkosten betaalde de aansprakelijke partij een vergoeding. Daarnaast ontving de vrouw een vergoeding van € 15.000,– voor de mantelzorg die haar familieleden verleenden na het ongeval.

Letselschade bedragen berekenen

Letselschade bedragen berekenen we aan de hand van de schade. Maak daarom een overzicht van uw schade en bewaar bewijsmiddelen zoals bonnen, facturen en offertes. Bij volledige aansprakelijkheid vergoedt de tegenpartij alle schade. Het letselschade bedrag bestaat naast de schade (kosten en verlies/gederfde winst) uit smartengeld. Smartengeld vergoedt de negatieve gevolgen van letsel op uw leven. Denk aan pijn, ongemak en een afname van levensvreugde.

Belasting

Letselschade bedragen zijn in beginsel belasting vrij. Dit kan anders zijn als de letselschadevergoeding wordt betaald door een verzekering waarvoor een ander dan het letselschadeslachtoffer de premies voldoet. Om problemen met de Belastingdienst te voorkomen kan bovendien een belastinggarantie worden overeengekomen met de aansprakelijke partij. Als er belasting wordt geheven over de letselschade bedragen betaalt de aansprakelijke partij de belasting als er een belastingarantie is afgesproken.

Wettelijke rente

Bij letselschade speelt bovendien de wettelijke rente, deze begint te lopen op het moment dat de schade ontstaat. Om het te ontvangen bedrag aan letselschade te berekenen, moet dus ook de wettelijke rente over de schade vaststaan.

Rekenrente

Ook de te hanteren rekenrente is van belang voor het letselschade bedrag dat u ontvangt. Om de vergoeding te berekenen die u nu ontvangt voor toekomstige schade moet een schadevergoeding gekapitaliseerd worden. Daarvoor kijken we naar het verschil tussen de inflatie en het rendement op kapitaal. Om deze berekening te maken gebruiken we de rekenrente.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw situatie telefonisch of maak een afspraak. Wij horen graag wat uw situatie is. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres