De onderstaande letselschade tips helpen u bij het krijgen van een letselschadevergoeding.

Met deze letselschade tips vergroot u uw kans op een schadevergoeding.

Tip 1: Direct na een ongeluk is veiligheid het belangrijkst.

Breng u zelf eerst in veiligheid. Beoordeel daarna de veiligheid van andere betrokkenen en weggebruikers. Waarschuw weggebruikers. Verplaats voertuigen zodat geen gevaar voor ander verkeer ontstaat. Maak voor het verplaatsen van een voertuig foto’s van de ongevalsplek.

Tip 2: Bel bij letsel 112

Bel een ambulance bij letsel. Is er sprake van een gevaarlijke situatie dan is ook het inschakelen van de politie gewenst.

Tip 3: Laat u medisch onderzoeken

Door medisch onderzoek legt u vast dat u letsel heeft. Het bezoek aan een arts kan ook dienen om het plaatsvinden van een ongeluk te bewijzen. Ook bij zeer licht letsel is medisch onderzoek daarom noodzakelijk.

Tip 4: Verzamel bewijs

Wij eist bewijst. Uw recht op een schadevergoeding moet u bewijzen. U moet kunnen aantonen hoe het ongeluk plaatsvond en welke schade door het ongeluk ontstond. Als uw tegenpartij door rood reed, moet u dit bewijzen.

Leg in ieder geval altijd naam en contactgegevens van alle betrokkenen vast.

Tip 5: Leg uw schade vast

Houdt een overzicht bij van uw schade. Bewaar bonnen, facturen offertes en alle andere bewijsmiddelen. Letsel legt u vast door u medisch te laten onderzoeken en door foto’s te maken van het letsel.

Tip 6: Fotografeer alles

Foto’s geven vaak de doorslag in een letselschade zaak. Onze tip is om zo veel mogelijk foto’s te maken. Het is verstandig om in ieder geval foto’s te maken van:

  • de ongevalsplek;
  • verkeersborden, verkeerstekens;
  • waarschuwingsborden;
  • de geldende voorrang situatie;
  • schade aan voertuigen, goederen, kleding etc.;
  • verwondingen/letsel.

Tip 7: Benader direct de getuigen

Bij aanrijdingen rijden getuigen vaak door. Ook bij hondenbeten, arbeidsongevallen en andere ongelukken bestaat de kans dat getuigen kort na het ongeluk de ongevalsplaats verlaten. Benader getuigen daarom altijd zo snel mogelijk. Schrijf namen en contactgegevens van de getuigen op.

Vraag getuigen bij voorkeur kort na het ongeluk om een verklaring op te stellen. Het ongeluk zit dan nog fris in het geheugen.

Heeft u geen contactgegevens van getuigen dan kunt u op de ongevalsplek eventueel een oproep plaatsen aan getuigen om contact met u op te nemen. Beschrijf in uw oproep het ongeval, wanneer dit plaatsvond en verzoek mensen die het gezien hebben om contact met u op te nemen.

Tip 8: Maak gebruik van juridische bijstand

Dit is mogelijk de belangrijkste letselschade tip. U kunt een letselschadespecialist het beste zo snel mogelijk inschakelen. U ontvangt dan direct deskundig advies over het vastleggen van bewijs en uw schade. Met juridische bijstand maakt u meer kans op een schadevergoeding. Bovendien krijgt u vaak een hogere schadevergoeding. De aansprakelijke partij betaalt vaak uw advocaatkosten. Juridische bijstand is daarom in veel gevallen kosteloos.

Tip 9: Wees geduldig maar wacht niet af

Voor de afhandeling van letselschade moeten de gevolgen van een ongeval helder zijn. De schade van letsel is duidelijk als er een medische eindsituatie is. Dit betekent dat dokters geen medische ontwikkelingen meer verwachten. Voor de afhandeling heeft u recht op voorschotten op uw schadevergoeding. Hiermee kunt u de lopende kosten voldoen. Een letselschade specialist kan u helpen een voorschot te krijgen.

Tip 10: Stel de wederpartij aansprakelijk

De afhandeling van letselschade duurt vaak lang. Geduld is belangrijk. Ook omdat u wil dat uw letselschade zorgvuldig wordt afgehandeld en al uw schade vergoed wordt. Aan de andere hand moet u uw tegenpartij tijdig aansprakelijk stellen om verjaring van uw vordering te voorkomen.

Tip 11: Neem contact op voor persoonlijke letselschade tips

Het bespreken van uw letselschade geeft u direct meer inzicht in uw mogelijkheden. Heeft u recht op een schadevergoeding? Welk bewijs moet ik nog verzamelen? Hoe houd ik mijn schade bij? Onze specialisten wijzen u direct de goede richting.

Maak een afspraak

Door uw situatie te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel telefonisch of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres