Letselschade tips

De onderstaande letselschade tips helpen u bij het krijgen van een letselschadevergoeding.

Met deze letselschade tips vergroot u uw kans op een schadevergoeding.

Tip 1: Direct na een ongeluk is veiligheid het belangrijkst

Breng u zelf eerst in veiligheid. Beoordeel daarna de veiligheid van andere betrokkenen en weggebruikers. Waarschuw andere bestuurders voor gevaarlijke situaties. Verplaats voertuigen zodat geen gevaar voor ander verkeer ontstaat. Maak voor het verplaatsen van een voertuig foto’s van de ongevalsplek en betrokken voertuigen.

Tip 2: Bel bij letselschade 112

Bel een ambulance bij letselschade. Is er sprake van een gevaarlijke situatie dan is ook het inschakelen van de politie gewenst.

Tip 3: Laat u medisch onderzoeken

Door medisch onderzoek voorkomt u natuurlijk in eerste plaats dat verwondingen niet of niet juist worden behandeld. Maar ook legt u vast dat u verwondingen heeft. Het bezoek aan een arts kan ook dienen om het plaatsvinden van een ongeluk te bewijzen. Ook bij licht letsel is medisch onderzoek daarom noodzakelijk.

Tip 4: Verzamel bewijs

Zorg dat u de naam en contactgegevens van alle betrokkenen opschrijft.

Wij eist bewijst. Uw recht op een schadevergoeding moet u bewijzen. U moet kunnen aantonen hoe het ongeluk plaatsvond en welke schade door het ongeluk ontstond. Als uw tegenpartij door rood reed, moet u dit bewijzen.

Tip 5: Leg uw schade vast

Houd een overzicht bij van uw schade. Bewaar bonnen, facturen offertes en alle andere bewijsmiddelen. Letsel legt u vast door u medisch te laten onderzoeken en door foto’s te maken van de verwondingen.

Het is bij letselschade ook belangrijk dat u zich adequaat laat behandelen. Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet om te herstellen van de blessures.

Tip 6: Fotografeer alles

Foto’s geven vaak de doorslag in een letselschadezaak. Onze tip is om zo veel mogelijk foto’s te maken. Het is verstandig om in ieder geval foto’s te maken van:

 • de ongevalsplek;
 • verkeersborden, verkeerstekens;
 • waarschuwingsborden;
 • de geldende voorrang situatie;
 • schade aan voertuigen, goederen, kleding etc.;
 • verwondingen/letsels.

Tip 7: Benader direct de getuigen

Bij aanrijdingen rijden getuigen vaak door. Ook bij hondenbeten, arbeidsongevallen en andere ongelukken bestaat de kans dat getuigen kort na het ongeluk de ongevalsplaats verlaten. Benader getuigen daarom altijd zo snel mogelijk. Schrijf namen en contactgegevens van de getuigen op.

Vraag getuigen bij voorkeur kort na het ongeluk om een verklaring op te stellen. Het ongeluk zit dan nog fris in het geheugen.

Heeft u geen contactgegevens van getuigen dan kunt u op de ongevalsplek eventueel een oproep plaatsen aan getuigen om contact met u op te nemen. Beschrijf in uw oproep het ongeval, wanneer dit plaatsvond en verzoek mensen die het gezien hebben om contact met u op te nemen.

Tip 8: Maak gebruik van gratis juridische bijstand

U kunt een letselschadespecialist het beste zo snel mogelijk inschakelen. Op grond van de wet moet de aansprakelijke partij de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. Juridische bijstand is daarom in veel gevallen kosteloos. U laat uw letselschade daarom kosteloss afhandelen door een deskundige.

Tip 9: Wees geduldig maar wacht niet af

Voor de afhandeling van letselschade moeten alle gevolgen van een ongeval inzichtelijk zijn. De definitieve schade van de verwondingen is berekenbaar als er een medische eindsituatie is. Dit betekent dat dokters geen medische ontwikkelingen meer verwachten.

Voor de eindregeling heeft u recht op voorschotten op uw schadevergoeding. Een letselschadespecialist of een letseladvocaat kan u helpen een voorschot te krijgen.

Tip 10: Stel de wederpartij aansprakelijk

Het is belangrijk te beseffen dat u beperkte tijd hebt om de wederpartij aansprakelijk te stellen. Stelt u de wederpartij niet tijdig aansprakelijk dan treedt verjaring van uw vordering in. U kunt dan geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Meestal is de verjaringstermijn 5 jaar, maar dit verschilt per schade geval.

Maak een afspraak voor persoonlijke letselschade tips

Door uw situatie te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Bespreek uw letselclaim telefonisch of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800- 4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Letselschade tips video

  Door mr. M.A. Visser, letselschade advocaat bij HIJINK Advocaten