In essentie houdt no cure no pay in dat u alleen betaalt wanneer er resultaat wordt behaald. U betaalt dan meestal een percentage van de vergoeding aan de rechtsbijstandverlener. Meestal variërend tussen 15 en 25% exclusief BTW. No cure no pay heeft als doel het procesrisico over het slachtoffer met letsel en de juridisch dienstverlener te verdelen. Wij adviseren u geen no cure no pay overeenkomst te sluiten voor de afhandeling van uw letselschade.

Bij letselschaderegeling kan vooraf in het grootste deel van de letselschadezaken met redelijke zekerheid worden ingeschat of er een aansprakelijke partij is die de schade ontstaan door het ongeval moet vergoeden. Of er een resultaat behaald wordt, is meestal niet onzeker.

Letselschade en no cure no pay?

Hoofdregel is dat de aansprakelijke partij de letselschade vergoedt van het slachtoffer. Hieronder valt bijvoorbeeld het smartengeld, een vergoeding voor huishoudelijke hulp, gederfd inkomen maar ook de kosten van juridische bijstand (letselschade-advocaat of letselschadespecialist). Kortom als er een aansprakelijke partij (verzekeraar) is, worden de kosten van rechtsbijstand vergoed door de aansprakelijke partij. Dit is wettelijk geregeld en leidt in de praktijk niet tot discussie.

Soms is er sprake van eigen schuld aan een ongeval. In dat geval moeten aanvullende afspraken worden gemaakt over de kosten van rechtsbijstand. In deze situatie kan het zinvol zijn om een no cure no pay afspraak te maken. Dat zelfde geldt voor de situatie dat er onduidelijkheid bestaat over de letselschade veroorzakende gebeurtenis of wie de aansprakelijke partij is.

no cure no pay, no cure no pay letselschade,

Kosten juridische bijstand bij letselschade

De kosten van rechtsbijstand in het letselschadeproces worden vergoed als de aansprakelijkheid is erkend door een verzekeraar. Doet deze situatie zich voor, dan is het niet verstandig een no cure no pay overeenkomst aan te gaan. In de praktijk is gebleken dat er juridische bijstand wordt verleend waarbij de belangenbehartiger zowel een betaling ontvangt op basis van het no cure no pay contract én een vergoeding voor juridische bijstand ontvangt van de aansprakelijke partij. Dit is het zogenaamde “dubbel declareren”.

Dit kan anders zijn als er geprocedeerd moet worden, waarbij opgemerkt moet worden dat het letselschade advocaten slechts onder strikte voorwaarden (sinds 1-1-2014) is toegestaan op no cure no pay basis te werken.

Wees voorzichtig

Een deskundig letselschade advocaat of letselschadespecialist kan vóóraf de kansen en risico’s goed in schatten. Dit geldt voor de aansprakelijkheid, maar ook voor de kosten van rechtsbijstand. Als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd aan het slachtoffer bepaalt de wet dat ook de kosten van rechtsbijstand moeten worden vergoed. Bovendien wordt in de schikking veelal erkend dat door inschakeling van de belangenbehartiger kosten worden “bespaard” aan de zijde van de verzekeraar. De belangenbehartiger onderhoudt contacten met de gedupeerde en vraagt medische stukken en schadegegevens op.

Onze ervaring is dat de kosten van rechtsbijstand voor het merendeel worden vergoed. Geen enkele reden dus voor een letselschade jurist om een bijdrage te verlangen van de gedupeerde.

In veel gevallen is het aangaan van een no cure no pay overeenkomst niet noodzakelijk en zeker niet voordeliger voor de rechtszoekende.

No cure no pay bij letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval is het altijd verstandig u te laten bijstaan door een letselschadespecialist of letselschade advocaat. Het klinkt aantrekkelijk om dit te doen op no cure no pay basis. U hoeft dan immers niet te betalen als er geen letsel schadevergoeding wordt uitgekeerd. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Bij een no cure no pay afspraak is het vaak zo dat u een percentage van de letselschadevergoeding afdraagt aan uw letselschadejurist. Dat percentage ligt vaak rondom 15% tot 20% en wordt afgetrokken van úw schadevergoeding. Het is daarbij goed om te beseffen dat in het geval er een schadevergoeding wordt uitgekeerd aan u, de letselschadespecialist ook recht heeft op een vergoeding die rechtsreeks wordt betaald door de aansprakelijke partij. Dit is wettelijk bepaald. Dat kan onder omstandigheden inhouden dat een letselschadespecialist zowel een bedrag ontvangt op basis van het no cure no pay contract, maar ook op uurbasis.

No cure no pay voor letsel advocaten

Voor letselschadespecialisten is het altijd al mogelijk geweest om op no cure no pay basis letselschade zaken aan te nemen. Voor letsel advocaten is dat sinds 1 januari 2014 ook toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. Voor letselschade specialisten tevens registerexpert of lid van het Keurmerk Letselschade, worden ook voorwaarden gesteld aan het maken van deze betalingsafspraak.

Wanneer wel

Voor u met uw letselschadespecialist of letsel advocaat een no cure no pay contract aangaat, moet u zich goed laten voorlichten over vragen als:

 • is aansprakelijkheid voor de schade erkend of valt te verwachten dat de aansprakelijkheid wordt erkend;
 • is er een aansprakelijke partij die de juridisch kosten vergoedt;
 • kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand door een toevoeging/pro deo advocaat;
 • welke (extra) werkzaamheden moeten er worden verricht in de voorfase;
 • moet er geprocedeerd worden?

Meer weten over no cure no pay?

No cure no pay kan aantrekkelijk zijn, maar is meestal niet in uw voordeel. Laat u daarom vrijblijvend voorlichten en bel 0800 44 55 000 of laat uw gegevens achter op het contactformulier zodat wij u kunnen bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres