Loonschade bestaat uit het loon en de kosten van de werkgever van een werknemer met letsel. De aansprakelijke partij betaalt de loonschade.

De werkgever betaalt bij het uitvallen van een werknemer 104 weken het loon door, een bedrijfsarts, arbodienst, re-integratiekosten, aanpassing van een werkplek of bijscholing. Als een ander aansprakelijk is voor de schade van de werknemer is deze partij ook aansprakelijk voor de loonschade van een werkgever. De vordering van de werkgever is opgenomen in artikel 6:107a BW.

Loonschade loopt snel op. Als werkgever betaalt u maandelijks loon. Maar hiertegenover staat tijdelijk geen arbeid. Gelukkig is er vaak meer mogelijk dan u denkt bij werknemers die ziek thuis zitten na een ongeluk, vechtpartij, sport- of spelsituatie, aanrijding of ander verkeersongeluk. Bespreek uw mogelijkheden. Het is niet verstandig het initiatief van uw werknemer af te wachten. Bovendien houden wij bij ons optreden altijd rekening met uw band met de werknemer en de re-integratie. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Neem contact op. Bel 0800- 4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com.

Loonschade

Wat is loonschade?

Onder loonschade vallen de volgende kosten:

  • het netto loon van de werknemer (exclusief toeslagen);
  • kosten van de arbodienst/arbo-arts;
  • kosten van een re-integratiebureau;
  • om- of bijscholingskosten;
  • kosten voor werkplek aanpassingen, speciale voorzieningen;
  • administratiekosten voor het re-integratieproces;
  • wettelijke rente.

Onder de netto loonschade vallen geen toeslagen voor overwerk, onregelmatige diensten, weekend diensten etc.

De werkgever kan ook geen bedrijfsschade vorderen. De aansprakelijke partij betaalt geen omzetverlies die de ondernemer lijdt door het uitvallen van een werknemer. Kosten voor een uitzendkracht of andere invaller betaalt de aansprakelijke partij ook niet. De vordering van de werkgever is beperkt.

Netto of bruto

De aansprakelijke partij betaalt alleen de netto loonkosten van de werkgever.

Het recht om loonschade te vorderen is afgeleid van het recht van het slachtoffer op een schadevergoeding. Het verhaalsrecht van de werkgever is daarom beperkt tot de vordering van de werknemer zonder werkgever. Dit noemen we het civiel plafond. De vordering van de werkgever voor doorbetaalt loon en re-integratiekosten is daarom een netto vordering.

Verjaringstermijn loonschade

De verjaringstermijn voor loonschade is vijf jaar. Binnen vijf jaar moet u uw schade claimen. Wanneer de termijn ongebruikt verstrijkt is een vergoeding van loonschade niet meer afdwingbaar.

Neem contact op

U heeft vaker dan u denkt recht op een schadevergoeding. Laat u bij loonschade goed voorlichten. Bespreek u letsel met een specialist. Neem contact op. Bespreek uw letsel telefonisch of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier