Overlijdensschade is een schadevergoeding voor de nabestaanden van een overleden persoon.

De schade van een nabestaande bestaat uit de kosten die de nabestaande maakt door het overlijden. Overlijdensschade bestaat ook uit de schade als gevolg van het wegvallen van door de overleden persoon verleende (financieel) onderhoud en verzorging.

Recht op overlijdensschade

Voor een vergoeding van overlijdensschade is van belang dat het overlijden het gevolg is van het handelen van een andere partij. Deze partij moet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het overlijden. Artikel 6:108 BW beperkt de kring van vorderingsgerechtigden aan de hand van hun verhouding tot de overleden persoon. Het moet gaan om een van de volgende personen:

 • De geregistreerde partner van het overleden slachtoffer;
 • De huidige echtgenoot of echtgenote van het overleden slachtoffer;
 • De erkende minderjarige kinderen van het overleden slachtoffer;
 • De ongeboren kinderen van het overleden slachtoffer;
 • De niet-erkende minderjarige kinderen van het overleden slachtoffer;
 • Alle andere gezinsleden en bloedverwanten van het overleden slachtoffer op voorwaarde dat zij: aantonen dat het overleden slachtoffer hen financieel ondersteunde en dat het overleden slachtoffer dat ook zou blijven doen indien het slachtoffer niet was overleden.

Het recht op een schadevergoeding bestaat (in principe) niet voor partners in een latrelatie of volwassen kinderen die niet inwonend zijn en geen financiële bijdrage van de overledene ontvingen of zouden blijven ontvangen.

Overlijdensschade, schadevergoeding nabestaanden, begraveniskosten vergoeding, overlijdensschade berekeing, rekenmodel overlijdensschade, advocaat overlijdensschade

Hoe hoog is de overlijdensschade vergoeding?

Nabestaanden hebben recht op vergoeding van de kosten van de begrafenis. Als er aanspraak bestaat op een uitvaartverzekering kunnen alleen de effectieve kosten worden geclaimd. De door de uitvaartverzekeraar betaalde bedragen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De vergoeding bij overlijdensschade bestaat daarnaast uit misgelopen levensonderhoud. Deze schadepost ziet op de nadelige gevolgen die worden ondervonden door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Het levensonderhoud ziet niet alleen op financiële bijdragen in geld, maar ook op bijdragen in natura. Hierbij kunt u denken aan op geld waardeerbare diensten die het slachtoffer verrichte. Bijvoorbeeld woningonderhoud of het oppassen op kinderen. Voor een overlijdensschade vergoeding is dus niet van belang of het slachtoffer betaald werk verrichtte.

Overlijdensschade berekening

Het Rekenmodel Overlijdensschade is door de Letselschade Raad opgesteld om duidelijkheid en gelijkheid te creëren bij de afwikkeling van overlijdenschade. In het Rekenmodel Overlijdensschade staat informatie over de berekening van overlijdensschade en zijn tabellen van het Nibud opgenomen. Aan de hand van het netto gezinsinkomen kan aan de hand van het rekenmodel de aanspraak op een schadevergoeding voor overlijdensschade worden vastgesteld. Ook eventuele carrièremogelijkheden van de overleden persoon worden in aanmerking genomen bij de berekening.

Shockschade en affectieschade

Naasten en nabestaanden van een letselschadeslachtoffer kunnen tevens aanspraak maken op vergoeding van shockschade en affectieschade. Shockschade en affectieschade wordt onder andere vergoed door de toekenning van smartengeld. Overlijdensschade is materiele schade. Shockschade is geestelijk letsel dat een naaste of nabestaande oploopt door een confrontatie met een ongeval of de gevolgen daarvan. Door geestelijk lestel kan uiteraard wel materiele schade ontstaan. Affectieschade is het leed van een naaste of nabestaande ondervonden doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.

Overlijdensschade en levensverzekering

Bij overlijdensschade speelt de samenloop met een levensverzekering vaak een rol. Verzekeraars proberen de uitkering van schade bij overlijden te voorkomen door te verwijzen naar een uitbetalende levensverzekeraar. Dat er een bedrag wordt uitgekeerd op grond van een levensverzekering staat de uitkering van overlijdensschade niet in alle gevallen in de weg. Mocht een verzekeraar uw claim afwijzen verwijzend naar een levensverzekering neem dan contact op met een letselschadespecialist.

Vrijblijvend overleg

Een goede overlijdensschade advocaat is een letselschade advocaat of een letselschade specialist. Onze letselschadedeskundigen zijn aangesloten bij diverse belangenorganisaties zoals de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en het NIVRE-register personenschade. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u direct adviseren over overlijdensschade in uw persoonlijke omstandigheden. Voor het maken van een afspraak of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met 0800-4455000. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Relevante informatie

Smartengeld|Letselschadevergoeding|LSA letselschade advocaat

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres