Letselschade bouwongeval: werken op de bouw is gevaarlijk. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen op bouwplaatsen. Ook ongevallen waarbij mensen overlijden komen helaas voor.

Werkgevers moeten controleren of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van letselschade door een arbeidsongeval, omdat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen daarbij helpen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen en de werknemer moet deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Veiligheid op de bouwplaats

Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen en de werknemer moet deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Bel voor vrijblijvend en kosteloos overleg over uw letselschadezaak 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter middels het contactformulier onderaan deze pagina.

Wanneer is een werkplek veilig?

Wat houdt een veilige werkplek dan in? Er moet geprobeerd worden om risico’s voor ongevallen met letselschade te voorkomen en als dat niet kan of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan moet de werkgever collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort bij dat aan de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld zoals handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, -schoenen, -helmen en –gordels en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

In een jaar vinden ongeveer 4000 ernstige bouwongevallen plaats. Veel bouwongevallen vinden plaats bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Verhoudingsgewijs zijn veel jonge en oude werknemers bij een ongeval betrokken. Het aantal dodelijke ongevallen op de bouw neemt de laatste jaren toe.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert regelmatig bouwplaatsen of de werkgever wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stelt. Houdt de werkgever zich aan alle verplichtingen dan is er ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. De werknemer zal gecontroleerd worden op het juiste gebruik van de bescherming, daarvoor krijgt hij instructie van zijn werkgever. Houden werknemers zich ondanks voldoende beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van de werkgever niet aan de afspraken dan kent de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid ook een werknemer boete aan te zeggen.

Lees meer over de verplichtingen van de werkgever na een arbeidsongeval

Letselschade bouwongeval

Voor het geval dat de werknemer een boete opgelegd krijgt, kan het wel zo zijn dat als hij letselschade zou oplopen als gevolg van het niet dragen van beschermingsmiddelen, de werkgever duidelijk kan stellen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

In 2012 heeft de Inspectie SZW voor het laatst een grootschalige controle gedaan, toen werden bij 47 % van de gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd, waarbij in meer dan de helft van overtredingen de boete aan de werknemer werd opgelegd.

letselschade bouwongeval

Aansprakelijkheid bouwongeval met letselschade

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht om de werknemer te beschermen tegen ongevallen -met letselschade- op de werkvloer en tijdens werktijd. De bescherming moet zien op situaties die potentieel onveilig of ongezond zijn waardoor letselschade kan ontstaan. De hoofdregel is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het ‘veilig inrichten van de werkomgeving’. Ontstaat letsel door het werk, dan zal de werknemer aan moeten tonen dat hij letsel heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden. De werkgever zal dan aan moeten tonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht.

Zoals hiervoor gesteld kan het wel eens zo uitpakken dat bij een geval waarbij de werknemer letsel oploopt en hij zelf een boete opgelegd krijgt wegens het niet dragen van beschermingsmiddelen, de werkgever er in slaagt aan te tonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Hulp bij letselschade door bedrijfsongeval op bouwplaats

Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval of op de bouwplaats en u wilt uw juridische mogelijkheden weten, ondersteuning zoekt bij het aansprakelijk stellen van de werkgever voor het bedrijfsongeval, of uw letselschade wilt claimen bij de verzekeraar van uw werkgever, neem dan contact met ons op. Heeft u behoefte aan letselschade advies na een bedrijfsongeval? Bel voor een gratis intakegesprek 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter middels het onderstaande contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres