Letselschade bouwongeval: werken op de bouw is gevaarlijk. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen op bouwplaatsen. Ook ongevallen waarbij mensen overlijden komen helaas voor.

Werkgevers moeten controleren of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van letselschade door een arbeidsongeval. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen daarbij helpen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Voorlichting en geode instructies zijn dus ook belangrijk. Daarnaast moet de werkgever er actief op toezien dat er vielig wordt gewerkt. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Wanneer is een werkplek veilig?

Wat houdt een veilige werkplek in? Er moet geprobeerd worden om risico’s voor ongevallen met letselschade te voorkomen en als dat niet kan of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan moet de werkgever collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort bij dat aan de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld zoals handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, -schoenen, -helmen en –gordels en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming. De werkgever moet voorlichting geven over veilig werken. En actief toezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften.

In een jaar vinden ongeveer 4000 ernstige bouwongevallen plaats. Veel bouwongevallen vinden plaats bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Verhoudingsgewijs zijn veel jonge en oude werknemers bij een ongeval betrokken. Het aantal dodelijke ongevallen op de bouw neemt de laatste jaren toe.

Bel voor vrijblijvend en kosteloos overleg over uw letselschadezaak 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter middels het contactformulier onderaan deze pagina.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert regelmatig op bouwplaatsen of de werkgever wel voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stelt. Houdt de werkgever zich aan alle verplichtingen dan is er ook een verantwoordelijkheid bij de werknemer. De werknemer zal gecontroleerd worden op het juiste gebruik van de bescherming, daarvoor krijgt hij instructie van zijn werkgever. Houden werknemers zich ondanks voldoende beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van de werkgever niet aan de afspraken dan kent de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid ook een werknemer een boete op te leggen.

Lees meer over de verplichtingen van de werkgever na een arbeidsongeval

Letselschade bouwongeval

In 2012 heeft de Inspectie SZW voor het laatst een grootschalige controle gedaan, toen werden bij 47 % van de gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd, waarbij voor meer dan de helft van de overtredingen een boete aan de werknemer werd opgelegd. Veiligheid in de bouw is dus ook een verantwoordelijkheid van werknemers.

Aansprakelijkheid van een werkgever voor letselschade door een bouwongeval is uitgesloten als de werkgever duidelijk kan maken dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. In veel gevallen is het echter lastig voor de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Bij het oplopen van letsel op een bouwplaats bestaat dan ook vaak recht op een letselschadevergoeding. Als een boete is opgelegd aan de werknemer kan dit een reden zijn om aansprakelijkehdi van de werkgever af te wijzen.

Aansprakelijkheid bouwongeval met letselschade

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht om de werknemer te beschermen tegen ongevallen op de werkvloer en tijdens werktijd. De bescherming moet zien op situaties die potentieel onveilig of ongezond zijn. De hoofdregel is dat de werkgever verantwoordelijk is voor het ‘veilig inrichten van de werkomgeving’. Ontstaat letsel door het werk, dan zal de werknemer aan moeten tonen dat hij letsel heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden. De werkgever zal dan aan moeten tonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht.

Zoals hiervoor gesteld kan het wel eens zo uitpakken dat bij een geval waarbij de werknemer letsel oploopt en hij zelf een boete opgelegd krijgt wegens het niet dragen van beschermingsmiddelen, de werkgever er in slaagt aan te tonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

letselschade bouwongeval

Hulp bij letselschade door bedrijfsongeval op bouwplaats

Heeft u behoefte aan letselschade advies na een ongeval? Bel voor een vrijblijvend gesprek of een gratis intakegesprek 0800-44 55 000. Of laat uw gegevens achter middels het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres