De uitbetaling van letselschade vindt plaats als partijen afspraken hebben gemaakt en vastgelegd over de afhandeling van letselschade. Erkende schade wordt binnen 14 dagen uitbetaald.

U wilt dat de veroorzaker al uw schade betaalt. Daarvoor moet de omvang van de schade duidelijk zijn. Hierdoor laat de uitbetaling van letselschade soms lang op zich wachten. In de tussentijd heeft u recht op een letselschade voorschot. Wij adviseren u om geduld te hebben in afwachting van de eindafrekening. Zorgvuldige afhandeling van uw schade voorkomt dat u geen volledige schadevergoeding krijgt.

Hoelang duurt de uitbetaling van letselschade?

Wij krijgen regelmatig vragen over de uitbetaling van letselschade. De meest gestelde vraag is: Hoelang duurt de uitbetaling van letselschade? Mensen willen graag duidelijkheid. Duidelijkheid over de hoogte van de letselschadevergoeding en duidelijkheid over wanneer deze wordt betaald.

Uitbetalen binnen 14 dagen

Om de kwaliteit van de afhandeling van letselschade te verbeteren is de Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. In Gedragsregels 7 is opgenomen dat de aansprakelijke partij erkende schade binnen 14 dagen uitkeert. Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt:

“Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.”

De onderhandelingen bij letselschade kunnen lang duren. Bij ernstig letsel duurt de uitkering van letselschade langer. Als de aansprakelijkheid en schade is erkend, betaalt de tegenpartij de schade binnen 14 dagen uit.

Gedragsregel 7 bepaalt dat een partij de schade betaalt binnen 14 dagen na erkenning of vaststelling. De erkenning en vaststelling van letselschade kan soms lang duren. Gedragsregels 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade geldt dus alleen voor schade waar partijen het over eens zijn.

uitbetaling letselkschade, hoelang duurt uitbetaling letselschade, letselschade uitbetalen, duur uitbetalen letselschade, wanneer wordt letselschade uitbetaald, Hoelang duurt de uitbetaling van letselschade

Letselschade uitkeren of afwachten?

Verzekeraars doen regelmatig een voorstel om letselschade af te kopen. De verzekeraar betaalt dan eenmalig een vergoeding uit voor alle schade. Het uit te keren schadebedrag dekt in dat geval meestal niet alle schade. Het voorstel is gebaseerd op een schatting en de verzekeraar zal de betaling laag houden. U krijgt door een afkoopvoorstel snel een schadevergoeding, maar neemt een aanzienlijk risico. Als de schade hoger is dan het betaalde bedrag draagt u zelf de schade.

Wij adviseren een afkoop voorstel altijd door een deskundige te laten beoordelen. Een letselschade advocaat kan u adviseren of het verstandig is een afkoop voorstel te accepteren.

Uitbetaling letselschade voorschot

Letselschade zaken duren soms lang. Dit komt doordat we de schade pas kunnen vaststellen als alle gevolgen van het letsel duidelijk zijn. We noemen dat een medisch eindsituatie. De doktoren verwachten dan geen medische ontwikkelingen meer. In afwachting van de eindafrekening verstrekt de aansprakelijke verzekeraar voorschotten. Gedragsregels 7 geldt ook voor voorschotten. Letselschade voorschotten moeten binnen veertien dagen worden uitbetaald.

Finale kwijting

Partijen komen vaak finale kwijting overeen in een letselschade zaak. Daarmee verklaren partijen dat ze geen vorderingen meer hebben op elkaar. De zaak is dus afgedaan en kan niet meer worden heropend. Het is wel mogelijk een voorbehoud op te nemen in de overeenkomst. Bijvoorbeeld het voorbehoud dat bij een bepaald ontwikkeling de onderhandelingen heropenen. Als bijvoorbeeld in de toekomst alsnog een operatie noodzakelijk is, kan het slachtoffer door het opnemen van een voorbehoud hiervoor toch een vergoeding krijgen.

Wees dus voorzichtig. Snelle uitbetaling van een letselschadevergoeding en smartengeld is aantrekkelijk, maar gevaarlijk.

Letselschade uitkering

Als u een letselschade uitkering krijgt, is dit meestal een bedrag in eens. De betaalde voorschotten worden hiervan afgetrokken. Krijgt u een groot bedrag aan letselschade uitbetaalt, dan is het verstandig financieel advies te vragen. Deskundig financieel advies voorkomt dat de uitgekeerde letselschade de daadwerkelijke schade niet dekt.

Hulp bij de uitbetaling van uw letselschade

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claim een goede kans heeft. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres