Met letselschade wordt de schade bedoeld van het slachtoffer die letsel heeft opgelopen door een ongeluk of ongeval. Letsel kan worden omschreven als iedere verwonding of letsel dat u oploopt.

Letselschade varieert van zeer ernstig en blijvend letsel (bijv. een dwarslaesie of hersenletsel) tot minder ernstig letsel van tijdelijke aard (bijv. een gebroken arm, been).

De schade is kortweg iedere euro die u uitgeeft of misloopt door het letsel, wat zonder het letsel niet het geval was geweest.

Letselschade

Letselschade is kortweg de schade die voortvloeit uit het letsel en bestaat uit iedere euro die u hierdoor moet uitgeven of mist. Het is een misverstand dat zwaarder letsel per se leidt tot een hogere schadevergoeding. De hoogte van de letselschadevergoeding is in grote mate afhankelijk van de persoonlijke situatie. En dient dus altijd individueel te worden vastgesteld. Om de letselschade te claimen moet er wel een aansprakelijke partij te zijn of een verzekering die de schade dekt.

Wat is letselschade?

Oorzaken letselschade

Letselschade kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van:

Letselschade procedure

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval of ongeluk, dan kunt u de veroorzaker of de verzekeraar daarvoor aansprakelijk stellen. In de dan volgende periode wordt de aard en de ernst van het letsel vastgesteld (medisch traject), de daaruit voortvloeiende beperkingen en de schade, maar ook de mogelijkheden om u terug te brengen in de situatie van voor het ongeval (juridisch, arbeidsdeskundig en rekenkundig traject). Meestal wordt een schikking getroffen, soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

Het schaderegelingsproces bij letselschade is ingewikkeld en soms langdurig. Laat u daarom altijd bijstaan door een erkende en gecertificeerde letselschadespecialist of letseladvocaat.

Kosten letselschadespecialist

Omdat de letselschaderegeling een ingewikkeld en zakelijk proces is, terwijl u er emotioneel bij betrokken bent en herstellende bent van het opgelopen letsel, adviseren wij u altijd de hulp van een letselschade expert te zoeken. Ook de verzekeraar schakelt immers experts in die haar adviseren.

De kosten van de letselschadespecialist komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit is wettelijk bepaald. Schakelt u ons in voor het letselschade regelingsproces, dan brengt dat geen kosten of eigen bijdrage met zich mee. De kosten van onze hulp bij letselschade declareren wij rechtstreeks bij de aansprakelijke verzekeraar.

Keurmerk letselschade

Informatie over letsel

Bij letselschade bezoekt onze letselschadespecialist u bij voorkeur thuis. Omdat wij landelijk werken woont er altijd een expert bij u in de buurt.

Voor meer informatie over deze dienstverlening of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met 0800 – 4455000 of gebruik het contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres