Wat is letselschade? Letselschade is schade die het gevolg is van verwondingen of andere klachten toegebracht door een ander. Schade die ontstaat bij een verkeersongeval of arbeidsongevak zijn veel voorkomende voorbeelden van letselschade.

Letselschade varieert van zeer ernstig en blijvend letsel (bijv. een dwarslaesie of hersenletsel) tot minder ernstig letsel van tijdelijke aard (bijv. kenuzingen of een gebroken arm/been).

Als een ander verantwoordelijk is voor het onstaan van letsel is deze persoon of partij verplicht om de letselschade te vergoeden. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de schade. De schade bestaat uit iedere euro die u uitgeeft of misloopt door het letsel. Door een letselschadevergoeding wordt het slachtoffer (financieel) in een situatie gebracht alsof het letsel nooit is ontstaan.

Wat is letselschade

Letselschade is kortweg schade als gevolg van letsel. Letselschade bestaat uit de directe kosten, zoals kosten van medische behandeling en het eigen risico. Maar daarnaast betaalt u mogelijk ook kosten voor het inschakelen van hulp in de huishouding of het bijhouden van de tuin. Denk daarnaast ook aan reis- en parkeerkosten. Ook inkomensschade is een belangrijke schadepost.

Het is een misverstand dat zwaarder letsel leidt tot een hogere schadevergoeding. De hoogte van de letselschadevergoeding is in grote mate afhankelijk van de persoonlijke situatie. De schade moet altijd individueel worden vastgesteld. Om letselschade te claimen moet er wel een aansprakelijke partij zijn of een verzekering die de schade dekt.

Wat is letselschade?

Hoe ontstaat letselschade?

Letselschade kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van:

Letselschadeprocedure

Als een ander aansprakelijk is voor een ongeval of ongeluk, dan kunt u de veroorzaker of de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk stellen. De letselschadeprocedure is een medisch, juridisch, arbeidsdeskundig en rekenkundig traject. Meestal treffen partijen een schikking over een schadevergoeding. Partijen onderhandelen over de aansprakelijkheid, de schade en een schadevergoeding. Soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

Het schaderegelingsproces is ingewikkeld en soms langdurig. Laat u daarom altijd bijstaan door een erkende en gecertificeerde letselschadespecialist of letseladvocaat.

Kosten letselschadespecialist

Omdat de letselschaderegeling een ingewikkeld en zakelijk proces is adviseren wij u altijd de hulp van een letselschade expert in te schakelen. Ook de aansprakelijke verzekeraar schakelt immers experts in die haar adviseren. Bovendien kunt u zich door deskundige juridische bijstand volledig richten op uw herstel.

De kosten van de letselschadespecialist komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Dit is wettelijk bepaald. Schakelt u ons in dan brengt dat geen kosten of eigen bijdrage met zich mee. De kosten van onze hulp bij letselschade declareren wij rechtstreeks bij de aansprakelijke verzekeraar.

Wat is letselschade?, betekenis letselschade

Informatie over letsel

De letselschadespecialisten en letseladvocaten van HIJINK Advocaten bezoeken u bij voorkeur thuis. Omdat wij landelijk werken woont er altijd een expert bij u in de buurt. Bel ons gratis nummer voor een letseladvies of afspraak.

U bespreekt uw letselschade altijd zonder enige verplichting. Bel met 0800 – 4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres