Smartengeld en belasting

Smartengeld en belasting: Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade. Het biedt een vergoeding voor geleden pijn, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. Smartengeld is in beginsel belastingvrij.

Het antwoord op de vraag of smartengeld belast is, is niet altijd eenvoudig. Afhankelijk van de hoogte van de smartengeldvergoeding kan vermogensbelasting worden geheven over het schadebedrag. Bovendien kan smartengeld belast zijn als de vergoeding afkomstig is van een verzekering waarvoor een ander dan het slachtoffer de premies betaald.

Belasting over smartengeld

Een schadevergoeding, het woord zegt het al, vergoedt schade. Het slachtoffer heeft al belasting betaalt over het beschadigde vermogen. De schadevergoeding vervangt dit vermogen. Als belasting wordt geheven over een schadevergoeding wordt het vermogen tweemaal belast. Om deze reden is een schadevergoeding in beginsel belastingvrij.

Smartengeld is geen vergoeding voor materiële schade, de schade is niet in geld uit te drukken. Voor de vergoeding van immateriële schade, smartengeld wordt dezelfde redenering gevolgd. Belasting over smartengeld is niet aan de orde, omdat het geen inkomen betreft. Smartengeld is in beginsel dus belastingvrij, althans vrij van inkomstenbelasting.

smartengeld belasting, smartengeld en belasting, smartengeld belastingvrij, Smartengeld belastingvrij, Smartengeld belastingdienst, Belasting over smartengeld, smartengeld belasting betalen, smartengeld uitkering belasting

Smartengeld vermogensbelasting: vrijstelling box 3

Smartengeld bij letselschade is geen inkomen, maar wel vermogen en moet bij de belastingaangifte worden opgegeven in box 3. Als het smartengeld de vrijstelling van box 3 overschrijdt, wordt vermogensbelasting geheven over dit schadebedrag. Over een smartengeldvergoeding boven het vrijgestelde bedrag moet vermogensbelasting worden betaald. De immateriële schadevergoeding wordt dus belast met vermogensbelasting voor zover de vermogensvrijstelling van box 3 wordt overschreden door uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen is in 2020 € 30.846,– per belastingbetaler of € 61.692,– voor heffingspartners.

Smartengeld belastingdienst

Het verschil tussen een uitkering van een verzekeraar op grond van een afgesloten verzekering en smartengeld is niet altijd helder. Bij een persoonlijke verzekering is de verzekeringsuitkering onbelast. De ontvanger heeft ook de verzekeringspremies betaald. De Belastingdienst zal echter bij een uitkering van een verzekering, afgesloten door een werkgever, gewoon een aanslag opleggen. De Belastingdienst ziet de uitkering van de door de werkgever afgesloten verzekering als loon uit arbeid, ofwel inkomen. De uitgekeerde som moet in dat geval worden opgenomen in box 1. De uitgekeerde som wordt gewoon belast.

Belastinggarantie smartengeld

De Belastingdienst zal, in het algemeen belang, uiteraard proberen zoveel mogelijk belasting te innen. Over smartengeld en belasting ontstaan dan ook regelmatig geschillen. Een letselschadespecialist zal om die reden een belastinggarantie opnemen in een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak. Een belastinggarantie is een garantie dat het letselschadeslachtoffer geen belasting betaalt over de letselschadevergoeding en het smartengeld.

In een belastinggarantie verklaart de aansprakelijke partij dat zij eventueel verschuldigde belasting betaalt. Bovendien verklaart de aansprakelijke partij op te treden in een fiscaal-juridische procedure tegen de belastingdienst. Het risico van een belastingaanslag en een procedure met de Belastingdienst komt door een belastinggarantie geheel bij de aansprakelijke partij te liggen.

Advies smartengeld en belasting

Benieuwd hoe onze gespecialiseerde letselschade advocaten en letselschadespecialisten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk met een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te horen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze bezoekadressen of bij u thuis door te bellen naar 0800 44 55 000.

Relevante informatie

Letselschade advocaat|Letselschadevergoeding|Rekenrente letselschade

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres