Smartengeld en belasting

Smartengeld en belasting: Smartengeld vergoedt geleden pijn, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. Smartengeld is in beginsel belastingvrij.

Het antwoord op de vraag of smartengeld belast is, is niet altijd eenvoudig. Smartengeld is geen inkomen. Afhankelijk van de hoogte van de smartengeldvergoeding kan vermogensbelasting worden geheven. Bovendien kan smartengeld belast zijn, als het smartengeldbedrag afkomstig is van een verzekering waarvoor een ander dan het slachtoffer de premies betaalde.

Belasting over smartengeld

Een schadevergoeding, het woord zegt het al, vergoedt schade. Het slachtoffer heeft al belasting betaald over het beschadigde vermogen. De schadevergoeding vervangt dit vermogen. Als belasting wordt geheven over een schadevergoeding wordt het vermogen tweemaal belast. Om deze reden is een schadevergoeding in beginsel belastingvrij.

Smartengeld is geen vergoeding voor materiële schade, de schade is niet in geld uit te drukken. Voor de vergoeding van immateriële schade, ook wel smartengeld, wordt dezelfde redenering gevolgd. Belasting over smartengeld is niet aan de orde, omdat het geen inkomen is. Smartengeld is in beginsel dus belastingvrij, althans vrij van inkomstenbelasting.

Smartengeld vermogensbelasting: vrijstelling box 3

Het smartengeld bij letselschade is geen inkomen, maar wel vermogen en moet bij de belastingaangifte worden opgegeven in box 3. Als het smartengeld de vrijstelling van box 3 overschrijdt, wordt vermogensbelasting geheven over dit schadebedrag. De immateriële schadevergoeding wordt dus belast met vermogensbelasting voor zover de vermogensvrijstelling van box 3 wordt overschreden.

Smartengeld belastingdienst

Het verschil tussen een uitkering van een verzekeraar op grond van een afgesloten verzekering en smartengeld is niet altijd helder. Bij een persoonlijke verzekering is de verzekeringsuitkering onbelast. De ontvanger betaalde in dat geval ook de verzekeringspremies. De Belastingdienst zal echter bij een uitkering van een verzekering, afgesloten door een werkgever, gewoon een aanslag opleggen. De Belastingdienst ziet de uitkering van de door de werkgever afgesloten verzekering als loon uit arbeid, ofwel inkomen. De uitgekeerde som moet in dat geval worden opgenomen in box 1.

smartengeld belasting, smartengeld en belasting, smartengeld belastingvrij, Smartengeld belastingvrij, Smartengeld belastingdienst, Belasting over smartengeld, smartengeld belasting betalen, smartengeld uitkering belasting

Belastinggarantie smartengeld

De Belastingdienst probeert, in het algemeen belang, zoveel mogelijk belasting te innen. Over smartengeld en belasting ontstaan dan ook regelmatig geschillen. Een letselschadespecialist zal om die reden een belastinggarantie laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak. Een belastinggarantie houdt in dat de aansprakelijke partij garant staat voor het betalen van de belasting in het geval een aanslag wordt opgelegd door de fiscus. Veelal wordt ook opgenomen dat de aansprakelijke partij de kosten van verweer draagt.

In een belastinggarantie verklaart de aansprakelijke partij dat zij eventueel achteraf verschuldigde belasting betaalt. Bovendien verklaart de aansprakelijke partij op te treden in een fiscaal-juridische procedure tegen de belastingdienst. Het risico van een belastingaanslag en een procedure met de Belastingdienst komt door een belastinggarantie bij de aansprakelijke partij te liggen.

Advies smartengeld en belasting

Benieuwd hoe onze specialisten u bij kunnen staan? Voordat wij adviseren en begeleiden beginnen we natuurlijk met een kennismaking. Wij spreken graag met u af om te horen waar u mee te maken heeft. Plan een afspraak op een van onze bezoekadressen of bij u thuis door te bellen naar 0800 44 55 000.

Relevante informatie

Letselschade advocaat|Letselschadevergoeding

Contactformulier

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres