Letselschadevergoeding: Als u door een ander letsel oploopt en schade lijdt, heeft u recht op een letselschadevergoeding.

U heeft recht op een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel. Ook als u zelf schuldig bent, maar bent verzekerd, kunt u recht hebben op een schadevergoeding bij letselschade. De schadevergoeding bestaat uit uw schade, kosten, gemiste inkomsten (materiële schade) en uit smartengeld (immateriële schade).

De kosten van uw schadeclaim zijn ook een deel van de letselschadevergoeding. U mag ook een professional inschakelen om uw schade voor u te regelen op kosten van de tegenpartij. Neem contact op om uw schade kosteloos te laten afhandelen.

Letselschadevergoeding bij verwondingen

Een letselschadevergoeding is altijd persoonlijk. Welke schade u lijdt als u gewond raakt is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, Het is verstandig om bij de berekening van de schadevergoeding de hulp in te schakelen van een letselschadespecialist. Een letselschade-expert heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is hier dagelijks mee bezig. Er zijn vaak meer schadeposten dan u denkt. Bovendien moeten de schadebedragen goed zijn vastgelegd. De (kosteloze) hulp van een specialist is van groot belang om aanspraak te maken op de letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Wie heeft recht op een schadevergoeding?

U heeft recht op een letselschadevergoeding als:

 • Iemand anders aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij u verwondingen opliep. U kunt dan een schadevergoeding claimen van de aansprakelijke partij.
 • Bij een bedrijfsongeval is de werkgever meestal aansprakelijk.
 • Als u als passagier of opzittende betrokken raakte bij een verkeersongeval. Voor de passagier of opzittende maakt het niet uit of er een aansprakelijke partij is. De passagier heeft altijd recht op een schadevergoeding bij verwondingen die zijn ontstaan met het voertuig waarin hij/zij zich bevindt op het moment van het ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een personenauto, motor, scooter, bestelbus, vrachtwagen, bus of trein. De passagier wordt gezien als schuldloze derde.
 • Wanneer u een verzekering heeft afgesloten die uw schade vergoedt ongeacht of u zelf schuld bent. Het gaat hier om een schadeverzekering inzittenden / opzittenden die veel wordt afgesloten bij de verplichte WAM verzekering.
 • Als u als fietser of voetganger betrokken bent bij een ongeluk met een motorrijtuig, dan geldt er een bijzondere regeling waardoor u (bijna) altijd uw schade vergoed krijgt. Fietsers en voetgangers worden in het verkeer extra beschermd bij een aanrijding met een motorrijtuig.
 • Als er letselschade ontstaat door een medische fout.
 • Als schade ontstaat door een gebrekkig product of een gebrekkig opstal.
 • Als een dier schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld bij een hondenbeet of een trap van een paard.

Op welke letselschadevergoeding bij verwondingen heeft u recht?

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en iedere euro die u heeft uitgeven door het ongeval. Ook kan het zijn dat u inkomen of winst/omzet mist, ook deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. U kunt denken aan de volgende schadeposten:

 • (tijdelijke) hulp in het huishouden;
 • kosten thuiszorg; huishoudelijke ondersteuning of verzorging;
 • kosten vanwege studievertraging of afbreken van de studie/opleiding;
 • tuinhulp of hulp bij diverse werkzaamheden in of aan de woning;
 • inkomensderving, gemis aan inkomen;
 • gemiste carrièrekansen;
 • onregelmatigheidstoeslag / ORT mist of omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken;
 • omscholings- of bijscholingskosten / aanpassen van de werkplek;
 • compensatie van uw pensioenschade;
 • kosten behandelingen en revalidatie;
 • eigen bijdrage zorgverzekering;
 • parkeer- en reiskosten;
 • kosten voor een uitvaart / begrafenis;
 • woningaanpassingen;
 • smartengeld.

Naast de hierboven genoemde materiële schade, heeft u recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding). Smartengeld is een compensatie voor de pijn en de gederfde levensvreugde die letselschade veroorzaakt.

Schadevergoeding door verminderde inkomsten

Op het moment dat u door het letsel niet kunt werken, heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt aangevuld, omdat u geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, uw arbeidscontract wordt beëindigd, de ziektewetuitkering lager is dan het inkomen dat u verdiende of u tijdelijk niet meer zwart kunt bijverdienen. U kunt een schadevergoeding vorderen voor inkomensverlies,

Vergoeding voor hulp in de huishouding

Door de letsels kan het zijn dat u niet meer in staat bent om het huishouden te doen. Iemand anders moet de huishoudelijke taken van u overnemen. Dit kan een familie lid, vriend, kennis of professionele hulp zijn. In alle gevallen – ook al betaalt u de ingeschakelde hulp niet – heeft u recht op een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp.

In de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp is een regeling opgenomen voor de vergoeding van huishoudelijke hulp in de eerste maanden na een ongeval.

Schadevergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid en tuinhulp

Daarnaast zijn er nog andere werkzaamheden in en rond het huis die u misschien (tijdelijk) niet meer kunt verrichten. Deze schadepost noemen we verlies aan zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid. Onder zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid vallen bijvoorbeeld het tuinonderhoud, behangen, schilderen of klussen.

Letselschadevergoeding claimen

In het bovenstaande is een beperkt aantal schadeposten aan de orde gekomen. Naast de genoemde schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn er nog veel andere schadebedragen.

Het is belangrijk om de schade in úw individuele situatie te begroten. Het advies is altijd een deskundig letselschadespecialist in te schakelen. De kosten van een letselschadespecialist worden als schade verhaald op de aansprakelijke verzekeraar en zijn een onderdeel van uw schadevergoeding. Wij brengen onze kosten rechtstreeks bij uw wederpartij in rekening. U betaalt dus ook geen voorschot. Hierdoor kost onze hulp u niets.

Contact letselschadespecialist

De rechtsbijstand van HIJINK Advocaten kost u meestal niets. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de aansprakelijke partij de kosten draagt van uw rechtshulp bij het claimen van een letselschadevergoeding.

Bel voor rechtshulp en advies bij het claimen van uw letselschadevergoeding 0800 – 44 55 000 of laat uw gegevens achter door het contactformulier in te vullen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadespecialist.nl.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres