Letselschadevergoeding: Als u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval letsel oploopt en schade lijdt, heeft u recht op een letselschadevergoeding.

U heeft recht op een letselschadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel. Ook als u zelf schuldig bent, maar bent verzekerd, kunt u recht hebben op een schadevergoeding bij letselschade. De schadevergoeding bestaat uit uw schade, kosten, gemiste inkomsten (materiële schade) en uit smartengeld (immateriële schade).

Letselschadevergoeding bij verwondingen

Een letselschadevergoeding is altijd persoonlijk. Uitgangspunt is het letsel van het slachtoffer en zijn of haar situatie voor het ongeluk. Voor de hoogte van de schadevergoeding zijn de persoonlijke omstandigheden doorslaggevend.

Het is verstandig om bij de berekening van de schadevergoeding de hulp in te schakelen van een letselschadespecialist. De vergoeding is niet altijd eenvoudig te berekenen. Een letselschade-expert heeft hiervoor een opleiding gevolgd en is hier dagelijks mee bezig. Er zijn vaak meer schadeposten dan u denkt. Bovendien moeten de schadebedragen goed zijn vastgelegd. De (kosteloze) hulp van een specialist is van groot belang om aanspraak te maken op de letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Wie heeft recht op een schadevergoeding?

U heeft recht op een letselschadevergoeding als:

 • Iemand anders aansprakelijk is voor een verkeersongeval waarbij u verwondingen opliep. U kunt dan een schadevergoeding claimen van de aansprakelijke partij.
 • Als u als passagier of opzittende betrokken raakte bij een verkeersongeval. Voor de passagier of opzittende maakt het niet uit of er een aansprakelijke partij is. De passagier heeft altijd recht op een schadevergoeding bij verwondingen die zijn ontstaan met het voertuig waarin hij/zij zich bevindt op het moment van het ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een personenauto, motor, scooter, bestelbus, vrachtwagen, bus of trein. De passagier wordt gezien als schuldloze derde.
 • Wanneer u een verzekering heeft afgesloten die uw schade vergoedt ongeacht of u zelf schuld bent. Het gaat hier om een schadeverzekering inzittenden / opzittenden die veel wordt afgesloten bij de verplichte WAM verzekering.
 • Als u als fietser of voetganger betrokken bent bij een ongeluk met een motorrijtuig, dan geldt er een bijzondere regeling waardoor u (bijna) altijd uw schade vergoed krijgt. Fietsers en voetgangers worden in het verkeer extra beschermd bij een aanrijding met een motorrijtuig.
 • Als er letselschade ontstaat door een medische fout.
 • Bij een bedrijfsongeval waarvoor de werkgever meestal aansprakelijk is.
 • Als schade ontstaat door een gebrekkig product of een gebrekkig opstal.
 • Als een dier schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld bij een hondenbeet of een trap van een paard.

Op welke letselschadevergoeding bij verwondingen heeft u recht?

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en iedere euro die u heeft uitgeven door het ongeval. Ook kan het zijn dat u inkomen of winst/omzet mist, ook deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. U kunt denken aan de volgende schadeposten:

 • (tijdelijke) hulp in het huishouden;
 • kosten thuiszorg; huishoudelijke ondersteuning of verzorging;
 • kosten vanwege studievertraging of afbreken van de studie/opleiding;
 • tuinhulp of hulp bij diverse werkzaamheden in of aan de woning;
 • inkomensderving, gemis aan inkomen;
 • gemiste carrièrekansen;
 • onregelmatigheidstoeslag / ORT mist of omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken;
 • omscholings- of bijscholingskosten / aanpassen van de werkplek;
 • compensatie van uw pensioenschade;
 • kosten behandelingen en revalidatie;
 • eigen bijdrage zorgverzekering;
 • parkeer- en reiskosten;
 • kosten voor een uitvaart / begrafenis;
 • woningaanpassingen;
 • smartengeld.

Naast de hierboven genoemde materiële schade, heeft u recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding). Smartengeld is een compensatie voor de pijn en de gederfde levensvreugde die letselschade veroorzaakt.

Schadevergoeding door verminderde inkomsten

Op het moment dat u door het letsel niet kunt werken, kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen. Het kan zijn dat uw salaris niet volledig wordt aangevuld omdat u geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, uw arbeidscontract wordt beëindigd of de ziektewetuitkering lager is dan het inkomen dat u verdiende. U kunt een schadevergoeding vorderen voor deze vormen van inkomensverlies, ook als dit tijdelijk is.

Ook met toekomstverwachtingen wordt rekening gehouden bij het berekenen van een verlies aan inkomen. Bij verlies aan inkomen kan in de berekening een toekomstige promotie en een hoger loon worden meegenomen.

Vergoeding voor hulp in de huishouding

Door de letsels kan het zijn dat u niet meer in staat bent om het huishouden te doen. Dat houdt in dat iemand anders de huishoudelijke taken van u moet overnemen. Dit kan een naaste zijn of een bekende of professionele hulp. In alle gevallen -ook al betaalt u de ingeschakelde hulp niet- heeft u recht op een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp.

In de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp is een regeling opgenomen voor de vergoeding van huishoudelijke hulp in de eerste maanden na een ongeval.

Schadevergoeding voor verlies aan zelfwerkzaamheid en tuinhulp

Zoals dat geldt voor het inschakelen van iemand voor de huishoudelijke taken, heeft u ook recht op een schadevergoeding vanwege verlies aan zelfwerkzaamheid of zelfredzaamheid.

Onder zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid vallen bijvoorbeeld het tuinonderhoud, behangen, schilderen of klussen. Deze werkzaamheden moeten nu worden gedaan door iemand anders. Om de mogelijkheid te creëren om iemand anders voor deze klussen in te schakelen, heeft u recht op een schadebedrag.

Letselschadevergoeding claimen

In het bovenstaande is een beperkt aantal schadeposten aan de orde gekomen. Naast de genoemde schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn er nog veel andere schadebedragen.

Het is belangrijk om de schade in úw individuele situatie te begroten. Het advies is altijd een deskundig letselschadespecialist in te schakelen. De kosten van een letselschadespecialist worden als schade verhaald op de aansprakelijke verzekeraar en zijn een onderdeel van uw schadevergoeding. Wij brengen onze kosten rechtstreeks bij uw wederpartij in rekening. U betaalt dus ook geen voorschot. Hierdoor kost onze hulp u niets.

Contact letselschadespecialist

De rechtsbijstand van HIJINK Advocaten kost u meestal niets. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de aansprakelijke partij de kosten draagt van uw rechtshulp bij het claimen van een letselschadevergoeding.

Bel voor rechtshulp en advies bij het claimen van uw letselschadevergoeding 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter door het contactformulier in te vullen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres