Letselschade door dieren. Dieren kunnen ernstig letsel veroorzaken. In de praktijk zijn honden en paarden de meest voorkomende veroorzakers van letselschade door dieren. Op de bezitter van een dier rust risicoaansprakelijkheid. De schade die een dier veroorzaakt, moet de bezitter vergoeden.

Hondenbeten of letsel toegebracht door een paard zijn veel voorkomende oorzaken van letselschade door een dier.

Letselschade door dieren: Aansprakelijkheid bezitter

Artikel 197 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door een dier aangerichte schade. Dit betreft risicoaansprakelijkheid. De eigenaar van een dier hoeft geen schuld te hebben aan de schade. De hoedanigheid van bezitter of bedrijfsmatig gebruiker is voldoende om aansprakelijk te zijn voor de schade. Als een hond plotseling de weg op rent en een ongeval veroozaakt, iemand bijt of iemand ten val brengt, moet de hondenbezitter de schade vergoeden.

Letselschade door dieren: de bedrijfsmatig gebruiker

Bij letselschade die wordt veroorzaakt door een dier kan ook de bedrijfsmatig gebruiker van een dier aansprakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de professional die aan een wedstrijd deelneemt met een paard dat niet in zijn bezit is of de manege die rijlessen aanbiedt waarbij paarden van derden worden gebruikt. Ook een hondenuitlaatcentrale is een bedrijfsmatig gebruiker van een dier.

Het aanspreken van een bedrijfsmatig gebruiker kan voordelen opleveren, omdat bedrijven vaak beter verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid en er dus een grotere kans bestaat dat de schade verhaald kan worden.

Wanneer is er sprake van eigen energie van een dier

De aansprakelijkheid voor letselschade toegebracht door dieren beperkt zich tot schade toegebracht door de eigen energie van het dier. Een dier dat niet uit eigen energie handelt, wordt geleid door een mens. Voor zover schade wordt toegebracht door een geleid dier gelden de normale aansprakelijkheidsregels. Indien een paard door een bereider in een bepaalde richting wordt gestuurd en een persoon hierdoor letsel oploopt, is het weliswaar niet de eigen energie van het dier dat de schade veroorzaakt, maar is de berijder aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad. Ook de hond die schade aanricht op bevel handelt niet uit eigen energie. De persoon die het dier aanstuurt is in dat geval aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad.

Voorbeelden van letselschade veroorzaakt door dieren

Veel voorkomende oorzaken van letselschade toegebracht door een dier zijn:

  • Hondenbeten;
  • Een trap van een paard;
  • Een val van een paard tijdens het paardrijden;
  • Verkeersongevallen doordat een dier een schrik reactie veroorzaakt in het verkeer;
  • Aanrijdingen met dieren.

Aansprakelijkheid letsel door dier

De bezitter van een dier is op grond van art. 6:179 BW volledig aansprakelijk voor alle schade die zijn dier veroorzaakt en moet de schade vergoeden. Zelfs als de bezitter zelf niets kan doen aan de gedragingen van zijn dier moet hij de schade vergoeden. Gelukkig zijn de meeste eigenaren van huisdieren verzekerd voor schade die hun dier veroorzaakt.

Eigen schuld bij letselschade door dieren

Als u zich bewust aan bepaalde risico’s heeft blootgesteld, bijvoorbeeld tijdens het paardrijden in een manage, wordt vaak uitgegaan van een deel eigen schuld. Voorzover schade door eigen schuld onstaat, wordt deze niet vergoed. Plaatsnemen op een paard en paardrijden is gevaarlijk. Bij een val van een paard krijgt u vaak niet uw volledige schade vergoed. In dat geval wordt er van uitgegaan dat u gedeeltelijk zelf schuld heeft aan het ontstaan van uw schade.

Eigen schuld en aansprakelijkheid

Bij de aansprakelijkheid voor gedragingen van dieren wordt uitgegaan van de eigen energie en het onvoorspelbare gedrag van het dier. Als het dier echter opgehitst wordt of agressief gedrag wordt uitgelokt, zal de verzekeringsmaatschappij een beroep doen op eigen schuld. In dat geval wordt uitgegaan van een onrechtmatige daad van degene die het gedrag van het dier heeft veroorzaakt. Deze persoon is in dat geval aansprakelijk voor het ontstaan van het letsel.

Tips over letselschade door een hondenbeet

Als u gebeten wordt door een hond en letsel oploopt, kunt u de volgende stappen nemen:

  • Probeer de eigenaar te achterhalen en noteer zijn/haar gegevens. Vraag ook bij welke verzekeringsmaatschappij deze persoon een AVP (een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) heeft afgesloten. De hondeneigenaar zal de schade zelf bij zijn verzekeringsmaatschappij moeten melden;
  • Noteer de namen en adressen van eventuele getuigen;
  • Maak foto’s van uw wonden en de schade en bezoek een huisarts;
  • Als de bezitter van de hond niet mee wil werken, schakel dan de politie in.
  • Een hondenbeet kan vervelend (blijvend) letsel tot gevolg hebben, zoals ontsierende littekens, ontsteking en traumatische/angst klachten.

Hulp bij letselschade veroorzaakt door een dier

Als u het slachtoffer bent geworden van een hondenbeet of op andere wijze betrokken bent geweest bij een ongeval met een dier, dan kan het zijn dat u aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding. Natuurlijk helpen onze letselschadespecialisten u graag bij het verhalen van uw schade.

Bel 0800 – 44 55 000 of gebruik het contactformulier om uw zaak direct aan een letselschadespecialist voor te leggen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres