Wat is affectieschade? Affectieschade is schade die wordt geleden door nabestaanden en naasten van een (letselschade) slachtoffer met ernstig blijvend letsel. Affectieschade wordt vergoed door toekenning van smartengeld.

Bij letselschade zijn de gevolgen van de verwondingen ook voor de naasten ingrijpend. Als uw partner ernstige verwondingen oploopt, heeft dit ook een grote impact op het leven van zijn of haar naasten. Eenvoudige dingen als een fietstochtje, wandeling of dagje uit kunnen opeens niet meer. Met de Wet Affectieschade zijn de mogelijkheden voor nabestaanden en naasten van een letselschadeslachtoffer om een schadevergoeding te krijgen uitgebreid.

Wet affectieschade 2019

De mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor affectieschade bestaat sinds 1 januari 2019. De Wet Affectieschade 2019 is op die datum in werking getreden. De wetgever heeft hiermee het verdriet van nabestaanden en naasten willen erkennen en hoopt een bijdrage te leveren aan verwerking en acceptatie van de nabestaanden en naasten van een letselschadeslachtoffer.

Wie heeft recht op een affectieschade vergoeding?

De volgende voorwaarden gelden om aanspraak te maken op een vergoeding van affectieschade:

 • er moet sprake zijn van ernstig of blijvend lichamelijk letsel of het slachtoffer moet zijn overleden;
 • voor dit letsel of overlijden is iemand anders aansprakelijk;
 • de naaste/nabestaande moet de partner, het kind of de ouder van het slachtoffer zijn of op een andere wijze een nauwe band met het slachtoffer hebben.

Er is in ieder geval sprake van ernstig letsel wanneer het slachtoffer voor 70% blijvend invalide is. Dat het letsel ernstig is zal bij de affectieschadeclaim moeten worden aangetoond door medische informatie.

Bijzondere band affectieschade broers en zussen

Als affectieschade wordt geclaimd door een ander dan de partner, ouder of kind, zal de nauwe band met het slachtoffer moeten worden aangetoond. Broers en zussen zijn veel voorkomende naasten in de rest categorie. Het is belangrijk te beseffen dat affectieschade slechts wordt uitgekeerd aan broers of zussen, als de bijzondere band wordt aangetoond. De parlementaire geschiedenis meldt hierover dat zulks bijvoorbeeld het geval is als broers en zussen een tijdje hebben samengewoond. Een ‘gewone’ broer-zus relatie is onvoldoende.

Een andere groep personen in de rest categorie is iemand die in huis woont bij het slachtoffer maar geen familielid is. Om te kijken of er aanspraak bestaat op vergoeding van geleden schade wordt gekeken naar de duur, de intensiteit en de aard van de relatie. Ook de vraag of de relatie in de toekomst zou hebben stand gehouden is van belang.

affectieschade, affectie schade bedragen, Wet affectieschade 2019, affectieschadevergoeding

Affectieschadebedragen

De bedragen die worden toegekend als vergoeding voor affectieschade liggen tussen de 12.500 en 20.0000 euro. Om de affectieschadevergoeding te berekenen wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokken naasten en nabestaanden. Om de affectieschade vergoeding vast te stellen moeten de volgende vragen beantwoord worden:

 • hoe nauw is de relatie tussen het slachtoffer en de naaste?
 • is er sprake van letsel of is het slachtoffer overleden?
 • is het letsel/overlijden veroorzaakt door een misdrijf?

De bedragen die worden toegekend bij affectieschade zijn opgenomen in het Besluit vergoeding affectieschade.

Shockschade

Voor 1 januari 2019 konden nabestaanden en naasten van een letselschade slachtoffer alleen aanspraak maken op de vergoeding van shockschade. Shockschade is ook een schadevergoeding voor een ander dan het slachtoffer. Het verschil tussen affectieschade en shockschade is dat er bij shockschade sprake is van een confrontatie met het ongeval. Het onderscheid tussen shockschade en affectieschade zal in de rechtspraak verder uitgewerkt moeten worden. Van belang is dat vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheden voor naasten en nabestaanden om een schadevergoeding te krijgen, is uitgebreid.

Overlijdensschade

Affectieschade en shockschade moeten onderscheiden worden van overlijdensschade. Overlijdensschade is het recht van nabestaanden op een schadevergoeding wegens het wegvallen van verdiencapaciteit binnen het gezin. Indien een ouder overlijdt en deze tevens kostwinnaar was, komt het levensonderhoud van het gezin in gevaar. Overlijdensschade biedt in dat geval de mogelijkheid voor de nabestaanden om de inkomensschade door overlijden vergoed te krijgen. Tevens biedt overlijdensschade de mogelijkheid om begrafeniskosten vergoed te krijgen.

Terugwerkende kracht Wet Affectieschade

De nieuwe regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden. De schadeveroorzakende gebeurtenis moet op of na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden. De Wet Affectieschade heeft geen terugwerkende kracht. Als de schade voor 1 januari 2019 is veroorzaakt, bestaat er geen aanspraak op affectieschade. Bij schade die is veroorzaakt voor 1 januari 2019 bestaat eventueel wel recht op shockschade.

Affectieschadevergoeding claimen

Als u vragen heeft over een affectieschadeclaim kunt u vrijblijvend contact opnemen. Wij kunnen u in een persoonlijk gesprek adviseren over uw aanspraak op uw affectieschadeclaim. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak of om uw schade te bespreken. Ook als u vragen heeft over onze dienstverlening staan wij u graag te woord.

Smartengeld|Letselschadevergoeding|Whiplash letsel

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres