Bij vallen van hoogte ontstaat vaak ernstig letsel. Als een werknemer valt tijdens het werken op hoogte betaalt de werkgever meestal de schade.

Werken op ladders, steigers en hoogwerkers is gevaarlijk. Bij een val van hoogte zorgt de energie van het vallen vaak voor (ernstig) letsel. De werkgever moet zorgen dat een werknemer veilig kan werken. Komt een werknemer ten val en ontstaat er letselschade dan betaalt de werkgever meestal de schade.

Aansprakelijkheid vallen van hoogte

De meeste valongelukken zijn arbeidsongelukken. De werkgever heeft een zorgplicht. Werknemers moeten veilig kunnen werken. De werknemer neemt fysieke maatregelen, geeft voorlichting en voorziet in opleiding voor zijn werknemers. Bij arbeidsongelukken bewijst de werkgever dat al die maatregelen zijn genomen en al die aanwijzingen zijn gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. In veel gevallen heeft de werkgever niet alles gedaan om een val te voorkomen. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die werknemers lijden door een val van hoogte.

Vallen van hoogte

Zorgplicht werkgever

Werkgevers moeten werknemers in staat stellen veilig te werken. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht bestaat uit fysieke maatregelen, maar ook uit opleiding en voorlichting. De fysieke maatregelen van de werkgever bestaan uit afzettingen, veiligheidshekken, waarschuwingsbordenplaatsen en het beschikbaar stellen van veiligheidsmiddelen, zoals harnassen en zekeringen. De werkgever zorgt ook dat middelen voor val preventie goed onderhouden en veilig zijn. Bovendien moet de werkgever zorgen dat werknemers goed met de veiligheidsmiddelen kunnen omgaan.

Letsel bij val van hoogte

Bij een val van hoogte ontstaan veel breuken/fracturen en oppervlakkig letsel. Denk aan bloeduitstortingen en schaafwonden. Ook letsel aan romp en wervelkolom ontstaat relatief vaak bij een val. Werken op hoogte is risico vol. Bij 25 % van de vallen van een hoogte van minder dan 1 meter ontstaat permanent letsel. De hoogte van de val bepaalt niet altijd de ernst van het letsel. Laat u daarom na een val altijd onderzoeken door een dokter.

Cijfers vallen van hoogte

Jaarlijks gebeuren er ongeveer 220.000 arbeidsongevallen. Ongeveer 12.000 ongevallen betreffen een val van hoogte. Ongeveer 6.500 mensen bezoeken jaarlijks de spoedeisende hulp na een val van hoogte. 20 % van deze bezoekers van de spoedeisende hulp wordt opgenomen in het ziekenhuis. Bij arbeidsongevallen is het percentage ziekenhuis opnames na bezoek aan de SEH gemiddeld 5 %. De kans op ernstig letsel na een val van hoogte is dus groot. Jaarlijks overlijden ongeveer 28 werknemers aan de gevolgen van vallen van hoogte. De kans op een fataal ongeval is bij een val tijdens het werken op een hoogte boven de 10 meter zelfs 30%.

Schadevergoeding vallen van hoogte

De schadevergoeding bij letselschade door een val van hoogte bestaat uit alle kosten en gemiste inkomsten/winsten. Daarnaast bestaat er recht op smartengeld. Het smartengeld vergoedt de negatieve gevolgen van de verwondingen op uw leven. Bijvoorbeeld de geleden pijn en een afname van levensvreugde.

Bespreek uw letsel vandaag

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel naar 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres