Letselschade specialist: letselschade claimen. Aanspraak maken op vergoeding van uw letselschade.

Letselschade claimen is mogelijk als er een aansprakelijke partij is. De aansprakelijke partij kan een verkeersdeelnemer zijn die een verkeersongeval veroorzaakt, maar ook een werkgever bij een arbeidsongeval of een medicus die een medische fout maakt.

Letselschade claimen

Letselschade claimen verloopt in een aantal stappen:

  • Vaststellen van de aansprakelijkheid;
  • Berekenen van de schade en het smartengeld;
  • Afwikkeling (opstellen van een vaststellingsovereenkomst);
  • In afwachting van de eindregeling kan vaak een voorschot verkegen worden.

Het zwaartepunt van een letselschade claim verschilt van geval tot geval. Soms is het lastig om de aansprakelijkheid rond te krijgen in andere zaken zijn bepaalde schadeposten een punt van discussie.

Letselschade claimen

Vaststellen van de aansprakelijkheid

De eerste fase van een letselschade zaak betreft altijd de aansprakelijkheid. Het verhalen van schade is alleen mogelijk als een ander gehouden is de schade te vergoeden. Nadat met u de zaak is besproken en is vastgesteld welke partij aansprakelijk is voor uw schade wordt een aansprakelijkheidstelling verzonden.

In sommige gevallen wordt de aansprakelijkheid erkend in andere gevallen moet deze worden afgedwongen. Eventueel kan een rechtszaak of een deelgeschilprocedure worden gevoerd om de aansprakelijkheid vast te stellen. Ook kan een discussie ontstaan over de mate van eigen schuld. Iemand kan voor de gehele schade aansprakelijk zijn, maar het kan ook dat slechts een deel van de schade voor rekening van een bepaalde partij komt.

Berekenen van de letselschade claim

Alle kosten en schade die u lijdt moet in beeld worden gebracht en/of berekend. De berekening ziet niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. Met name berekeningen van gemist inkomen kunnen zeer ingewikkeld zijn. Ook toekomstige medische of zorgkosten moeten juist berekend worden. Er zijn vaak meer schadeposten dan u denkt. Een specialist zorgt dat u uw volledige schade vergoed krijgt en aanspraak maakt op een rechtvaardige letselschadevergoeding.

Letselschade claims in Nederland: Jaarlijks ontvangen Nederlandse verzekeraars ongeveer 65.000 nieuwe meldingen van letselschade. Het grootste gedeelte van de meldingen wordt ontvangen door WAM verzekeraars. De totale omvang van de schade is ongeveer 1,1 miljard euro. Gemiddeld duurt de afhandeling van een letselschade zaak ongeveer 14 maanden.

Berekenen van smartengeld

Naast de vergoeding van materiële schade wordt immateriële schade vergoed. Hiervoor wordt smartengeld toegekend. Smartengeld wordt berekend door de toekenning van smartengeld in soortgelijke gevallen in kaart te brengen. Uit de gevonden voorbeelden wordt vervolgens een bedrag berekend dat namens u geclaimd wordt.

Afwikkelen van de letselschade zaak

Indien partijen een overeenkomst bereiken, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor het maken van een eindregeling moet er sprake zijn van een medische eindsituatie. Dit betekent dat er medisch gezien geen verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten zijn. Op dat moment is bekend welke blijvende gevolgen het letsel heeft en kan dus een vergoeding worden vastgesteld voor alle gevolgen van het ongeval.

Bij de vaststellingsovereenkomst komen ook zaken als een belastinggarantie, finale kwijting en andere juridisch lastige onderwerpen aan de orde. Door het inschakelen van een specialist voorkomt u dat belangrijke afspraken niet worden gemaakt. De schaderegeling wordt zo tot in de details verzorgd.

Onderhandelen of afdwingen letselschade claim

Veel letselschade zaken worden afgehandeld zonder de tussenkomst van een rechter. Als de aansprakelijkheid niet wordt erkend of bepaalde schadeposten worden afgewezen, zal een rechter gevraagd moeten worden vonnis te wijzen. Het vonnis kan zien op een deel van het geschil of op de gehele procedure. Een rechter kan ook proberen om partijen, al dan niet met aanwijzingen van de rechter, alsnog te bewegen een overeenkomst te sluiten.

Voorschot op de letselschade vergoeding

De letselschadeclaim kan worden afgehandeld bij een medische eindsituatie. Dit betekent dat er geen veranderingen meer te verwachten zijn in de situatie van het slachtoffer. Op dat moment zijn de gevolgen van het letsel voor de toekomst te overzien. In afwachting van de afhandeling van de letselschadeclaim kan een voorschot worden verkregen. Dit voorkomt financiële problemen. Verzekeraars werken bij een lestelschade claim niet altijd mee aan het tijdig verstrekken van voorschotten. Een letselschade advocaat kan u helpen om een voorschot af te dwingen.

Advies over letselschade claimen

Voor een deskundig advies over het claimen van een letselschadevergoeding kunt u gratis en vrijblijvend bellen met 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres