Letselschade gebrekkig product: Een product is gebrekkig als het niet de eigenschappen heeft die we er van mogen verwachten. De producent betaalt schade die door een gebrekkig product ontstaat.

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is zogenaamde risico aansprakelijkheid. De producent van het gebrekkige product hoeft geen schuld te hebben aan de schade. Indien een product gebrekkig is en hierdoor schade ontstaat, is de producent van het product aansprakelijk voor de schade. Als u letsel oploopt door een gebrekkig product heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Wanneer is een product gebrekkig

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die ervan mag worden verwacht. Voor de vraag welke eigenschappen en veiligheid van een product mag worden verwacht zijn de volgende omstandigheden van belang:

 • De presentatie van het product;
 • Redelijk te verwachten gebruik van het product;
 • Het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Het slachtoffer moet de gebrekkigheid van het product bewijzen. Het slachtoffer moet ten eerste bewijzen dat hij schade heeft geleden en vervolgens dat deze schade het gevolg is van het gebrek aan het product. Het slachtoffer moet het causale verband tussen het gebrek en de schade aantonen.

Product aansprakelijkheid is een vorm van risicoaansprakelijkheid. Het slachtoffer hoeft dus geen nalatigheid of schuld van de producent aan te tonen. Voor de aansprakelijkheid is voldoende dat er sprake is van een gebrek dat schade veroorzaakt.

Gebrekkig product letselschade

Neem voor gratis en vrijblijvend advies over letselschade contact op met 0800-4455000 of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Wie is de producent van een gebrekkig product?

Als producenten van een product worden aangeduid:

 • De producent van een afgewerkt product, onderdeel of grondstof;
 • Een importeur van het product;
 • Een persoon of bedrijf dat zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt;
 • De leverancier van een product waarvan de producent of importeur niet kan worden vastgesteld.

Indien er meerder partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden als producent van een product zijn de partijen elk hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat het slachtoffer zijn volledige schade op elke aansprakelijke partij kan verhalen.

Wanneer is de producent niet aansprakelijk voor een gebrekkig product

De aansprakelijkheid van de producent is uitgesloten indien de ‘producent’ bewijs kan leveren dat:

 • Het product niet door hem in het verkeer is gebracht;
 • Het gebrek is ontstaan nadat het product in het verkeer is gebracht;
 • Het product niet is vervaardigd voor verkoop of enig ander vorm van verspreiding met een economisch doel;
 • Het product niet geproduceerd of gedistribueerd is in het kader van de uitoefening van het beroep van de producent;
 • Het gebrek het gevolg is van een dwingend overheidsvoorschrift;
 • Het gebrek gezien de technische kennis op het moment dat het product in het verkeer werd gebracht niet te ontdekken was;
 • Het gebrek aan een onderdeel is ontstaan bij de verwerking in een eindproduct.

Eigen schuld bij letselschade gebrekkig product

Aansprakelijkheid wordt in percentages uitgedrukt. Voor zover de benadeelde zelf bijdraagt aan het ontstaan van zijn schade hoeft deze niet door de producent vergoed te worden. Als er schade onstaat door een product is de producent dus niet altijd aansprakelijk voor de volledige schade. Schade die door eigen schuld ontstaat, betaalt het slachtoffer zelf.

Drie jaar om uw claim in te dienen

Het slachtoffer moet binnen drie jaar nadat hij bekend is geworden met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent zijn schade vorderen. De producent moet binnen tien jaar nadat het product in het verkeer is gebracht aansprakelijk worden gesteld. Indien binnen de genoemde termijnen geen actie wordt ondernomen verjaart de vordering.

Contact

Neem voor gratis en vrijblijvend advies over letselschade contact op met 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres